คุณลบสัญลักษณ์ได้ แต่ลบประวัติศาสตร์ไม่ได้

0

 

“……… ยี่สิบสี่มิถุนา ยนมหาศรีสวัสดิ์ ปฐมฤกษ์ของรัฐ ธรรมนูญของไทย เริ่มระบอบอารยะประชาธิปไตย ทั่วราษฎรไทย ได้สิทธิเสรี สำราญ สำเริง บันเทิง เต็มที่ เพราะชาติเรามีเอกราชสมบูรณ์ ไทยจะคงเป็นไทย ด้วยร่วมใจเทิดไทย ชโย!……..

…….ชาติประเทศเหมือนชีวา ราษฎร์ประชาเหมือนร่างกายถ้าแม้นว่าชีวิตมลาย ร่างกายก็เป็นปฏิกูล พวกเราต้องร่วมรัก พิทักษ์ไทยไพบูลย์ อีกรัฐธรรมนูญ คู่ประเทศไทย เสียกายเสียชนม์ ยอมทนเสียได้ เสียชาติประเทศไทย อย่ายอมให้เสียเลย ไทยจะคงเป็นไทย ด้วยร่วมใจเทิดไทย ชโย! ไทยจะคงเป็นไทย ด้วยร่วมใจเทิดไทย ชโย!…….”

 

เนื้อเพลงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพลงวันชาติ เคยเป็นสัญลักษณ์ทางภาษาที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของประชาธิปไตยไทยที่คณะราษฎรเคยมอบให้ประชาชนไทย ครั้งอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้มีความอารยะ-สากล เฉกเช่นนานาประเทศ แต่ทุกวันนี้เนื้อเพลงนี้ได้หายไปจากการรับรู้ของประชาชนคนไทย และวันชาติในความหมายของคณะราษฎรก็ได้หายไปด้วยเช่นกัน

สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเมื่อมองไปก็ให้หวลคำนึงถึงคุณูประการของคณะราษฎร คือ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แม้จะเก่าคร่ำครึ และประเทศก็ยังเป็นเผด็จการทหารอยู่ในปัจจุบัน แต่คราใดที่นึกถึงอนุสาวรีย์แห่งนี้ แทบจะไม่ได้บ่งบอกอะไรในปัจจุบันเลย นอกจากวงเวียนให้กลับรถได้อย่างดี แต่ครั้งเริ่มสร้าง การออกแบบเชิงสัญญะ ของสถาปนิกได้บรรจงรังสรรค์ให้อนุสาวรีย์แห่งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมาย

ไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ที่ฝังรอบตัวอนุสาวรีย์ 75 กระบอก ที่เป็นสัญญะบ่งบอกถึงความหมายว่า 2475 มีครีบทรงสูง 4 ด้าน ที่สูง 24 เมตร รัศมีของอนุสาวรีย์ก็ยาว 24 เมตร บอกย่ำว่า 24 มิถุนายน 2475 วันอภิวัฒน์เปลี่ยนประเทศสู่ระบอบประชาธิปไตย และมีพระขรรค์ 6 เล่มตรงประตู ซึ่งหมายถึง หลัก 6 ประการของคณะราษฎร คือ เอกราช ปลอดภัย เศรษฐกิจ เสมอภาค เสรีภาพ การศึกษา นี้คือเจตนารมณ์ที่บ่งบอกถึงเจตนาของคณะราษฎรว่าการอภิวัฒน์ครั้งนั้น ทำเพื่ออะไร

062755_1547_1

สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่จะไม่พูดเสียเลยก็คงไม่ได้ นั้นคือ “หมุดคณะราษฎร” ความสำคัญของหมุดนี้ คือ เป็นที่เริ่มต้นของการอภิวัฒน์  เป็นที่ยืนของหัวหน้าคณะอภิวัฒน์  พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เพื่ออ่านประกาศคณะราษฎร เพื่อเจตนารมณ์เปลี่ยนประเทศเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย

หมุดคณะราษฎรเป็นหมุดรูปทรงกลม ทำจากโลหะสัมฤทธิ์ โดยในหมุดมีข้อความระบุว่า “24 มิถุนายน 2475 เวลาย่ำรุ่ง ณ ที่นี่ คณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติ” แต่แล้ววันดีคืนดี หมุดดังกล่าวถูกถอดออก ซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าเป็นฝีมือของใคร แล้วมีหมุดใหม่ขึ้นมาแทน แล้วเขียนว่า “ขอให้ประเทศสยามจงเจริญยั่งยืนตลอดไป ประชาชนสุขสันต์หน้าใส เพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน” และ “ความนับถือรักใคร่ในพระรัตนตรัยก็ดี ในรัฐของตนก็ดีในวงษ์ตระกูลของตนก็ดี มีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดี ย่อมเป็นเครื่องทำให้รัฐของตนเจริญยิ่ง”

download

aHR0cDovL3BlMS5pc2Fub29rLmNvbS9ucy8wL3VkLzQ0MC8yMjAwMjQyL25ld3MxNC5qcGc=

จะเห็นได้ว่าความพยายามในการโต้อภิวัฒน์คณะราษฎร ของกลุ่มคนบางกลุ่มต่อสัญญะที่คณะราษฎรได้สร้างไว้ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งทางด้านวัตถุอย่างที่เห็นผ่านหมุดคณะราษฎร หรือผ่านภาษาอย่างบทเพลง และหนังสือ ในอนาคตก็ไม่แน่ว่าอนุสาวรีย์จะตั้งตระหง่านอยู่ตรงถนนราชดำเนินได้นานสักเพียงใด

แน่นอนว่าความพยายามในการลบสัญลักษณ์ของคณะราษฎรเกิดขึ้นตลอดสายธารประชาธิปไตยประเทศดำเนินมา แต่ประวัติศาสตร์ของประเทศก็ได้จารึกสิ่งเหล่านี้ลงไปด้วยเช่นกัน แม้ว่าคณะราษฎรจะถูกมองด้วยแว่นหลากหลายมุม ทั้งสร้างคุณูประการและทำให้เกิดปัญหาว่าชิงสุกก่อนห่ามก็ดี แต่จะเห็นได้ว่าเมื่อเรามองกลับถึงกลุ่มคนที่โต้การอภิวัฒน์ของคณะราษฏรแล้ว ย่อมเห็นได้ชัดเจนถึงความพยายามล้มประชาธิปไตย และหนังสือประวัติศาสตร์ิเกี่ยวกับประเทศก็มีมากมายอยู่แล้ว ท่านผู้อ่านก็พอที่จะได้เห็นภาพที่เกิดขึ้นผ่านแว่นหลายๆมุม

 

Share.

About Author

Comments are closed.