เตรียมจ่ายค่าไฟเพิ่ม!!! กกพ. ขึ้นค่าFT 12.52 สต. ชี้อาจปรับขึ้นอีกรอบช่วงเดือนกันยายน!!!

0

หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติปรับขึ้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น แก่เจ้าหน้าที่คสช. 721 คน วันนี้ประชาชนก็ได้ปรับขึ้นเหมือนกัน แต่ไม่ใช่การปรับขึ้นเงินเดือน หากแต่เป็นการปรับขึ้นค่าไฟ เนื่องจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) มีมติปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(FT) งวดเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560 อีก 12.52 สต.ต่อหน่วย

01

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ในฐานะโฆษกกกพ. กล่าวว่า คณะกรรมการ กกพ.ได้พิจารณาปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(FT) ที่จะเรียกเก็บในบิลค่าไฟฟ้างวดเดือน พ.ค.-ส.ค.2560 เพิ่มขึ้น 12.52 สตางค์ต่อหน่วย เฉลี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าต้องจ่ายที่ 3.5079 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากเดิม 3.3827 บาทต่อหน่วย โดยนับเป็นการปรับขึ้นค่าไฟครั้งแรกในรอบ 2 ปี 7 เดือน นับตั้งแต่เดือน ก.ย.2557

02

โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ค่าไฟงวดนี้ปรับขึ้น มาจากราคาก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าปรับราคาสูงขึ้นมาอยู่ที่ 244.58 บาทต่อล้านบีทียู นอกจากนี้ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค.60 เท่ากับ 68,198 ล้านหน่วย ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา ที่อยู่ที่ 5,853 ล้านหน่วย คิดเป็น 9.39% รวมทั้งราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้น 0.09 บาทต่อลิตร

03

ทั้งนี้แนวโน้มค่า FT งวดเดือน กันยายน – ธันวาคม 2560 ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอีก เนื่องจากปัจจัยสำคัญคือราคาก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นขาขึ้น เพราะราคาก๊าซจะสะท้อนราคาน้ำมันเตาย้อนหลัง 8-12 เดือน ซึ่งในช่วงนี้น้ำมันเป็นช่วงราคาที่ปรับขึ้น และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนี้

04

“ค่า FT ดังกล่าวหากคำนวณผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟประเภทบ้านที่อยู่อาศัยที่มีอยู่ราว 26.17 ล้านครัวเรือนนั้นพบว่า จะมีค่าใช้จ่ายขึ้นไม่มากนัก โดยครัวเรือนที่ใช้ไฟต่ำกว่า 150 หน่วยต่อเดือน จะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 4 บาทต่อหน่วย ขณะที่บ้านที่ใช้ไฟเกิน 150 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้น เดือนละ 16.50 บาทต่อหน่วย” นายวีระพลระบุ

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ไม่ดีสำหรับประชาชนจริงๆ เพราะนอกจากปัญหาเศรษฐกิจที่ดูสถานการณ์จะแย่ลงเรื่อยๆ แต่ค่าใช้จ่ายที่เป็นสาธารณูปโภคสำคัญอย่างค่าไฟฟ้า ก็มาปรับตัวสูงขึ้นอีก ที่สำคัญรายได้ของประชาชนไม่ได้เพิ่มขึ้นตามรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นเสียด้วย!!!

 

Reference

http://www.thairath.co.th/content/917345

Share.

About Author

Comments are closed.