คณะราษฏรคือใคร?

0

ประวัติศาสตร์มักจะถูกลืม หากมีคนต้องการทำให้ถูกลืม” หากถามคำถามกับประชาชนคนไทยว่า ท่านรู้จักคณะราษฎรหรือไม่? คงได้คำตอบกว่า 90 เปอร์เซนต์….ว่าไม่รู้จักและเค้าเหล่านั่นคือใคร?มีคุณูประการอย่างไรต่อสังคมไทย?ทำไมถึงสมควรรู้จักคณะบุลคลเหล่านี้?

แต่ความไม่รู้คือสิ่งที่ไม่ผิดแต่ที่หน้าตั้งคำถามมากกว่าคือมีกระบวนการอะไรที่ทำให้ประชาชนไม่รู้จักต่างหากความพยายามทำให้ถูกลืมจากบุคคลบางหนึ่งที่มีทั้งอำนาจและบารมีในสังคมประสบความสำเร็จอย่างสูงในการลบประวัติศาสตร์ของคณะราษฏรและเล่าเรื่องประวัติศาสตร์คณะราษฏรฉบับใหม่ในแบบฉบับว่าเป็นผู้ร้ายทางประวัติศาสตร์การเมืองไทย

ชิงสุกก่อนหาม” คือคำหนึ่งที่เมื่อกล่าวขึ้นครั้งใดก็ทำให้ผู้ใฝ่ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองนึกถึงเหล่าคณะราษฏร ที่ปล้นอำนาจอธิปไตยจากสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งๆที่พระมหากษัตริย์จะพระราชทานให้อยู่แล้ว ประวัติศาสตร์คณะราษฏรถูกฝังตายอยู่กับหมุดตัวเองที่ถูกขโมยไปไม่กี่วันก่อน เหลือแต่เรื่องของเหล่าผู้ปล้นอธิปไตยและเป็นที่มาของความวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงทางการเมืองในปัจจุบันน่าเศร้าจริง

แต่ถ้าหากบอกว่าที่บ้านเราเมืองเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนชาวไทย มีระบอบการเมืองการปกครองที่เป็นอารยะสากลเหมือนกับประเทศอื่นๆที่มีพัฒนาการทางการเมืองเจริญแล้ว เป็นส่ิงที่คณะราษฎรพยายามสร้างขึ้นมาล่ะความพยายามลดพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันมีกฎหมายเดียวกัน

ชัยชนะของการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งวันที่ 24 มิถุนายน พ.. 2475 คงมีคำถามมากมายต่างๆนานาถึงรูปแบบและความมุ่งหมายของคณะราษฎรครั้งนั้นแต่ประชาธิปไตยก็ได้ก่อกำเนินขึ้นประกาศคณะราษฎรครั้งนั้นนอกจากจะกล่าวถึงความล้มเหลวของระบอบเก่าที่ผุพังและมีปัญหาแล้ว

โดยเริ่มขึ้นจากการคณะราษฎรได้วางแผนและนัดหมายที่ลานพระบรมรูปทรงม้าหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม ได้มีกำลังทหารบก ทหารเรือ และหน่วยรถถังพร้อมด้วยอาวุธตั้งแถวเพื่อรอฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ควบคุมโดยกรมยุทธศึกษาทหารบกมีคำสั่งให้ทหารทุกหน่วยไปพร้อมกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้าก่อนเวลา 6 นาฬิกา ครั้นถึงเวลา 6 นาฬิกาตรงตามนัดหมาย นายพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ได้อ่านประกาศคำแถลงการณ์ของคณะราษฎรฉบับแรก ต่อหน้าราษฎร

และยังได้วางแนวทางหลักยึดของระบอบประชาธิปไตยไทยในครั้งนั้น ด้วยหลัก 6 ประการ ดังนี้

1. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชในทางการเมือง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศไว้ให้มั่นคง

2. จะต้องรักษาความปลอดภัยในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก

3. จะต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหม่จะหางานให้ราษฎรทุก คนทำ จะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก

4. จะต้องให้ราษฎรได้สิทธิเสมอภาคกัน

5. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ มีความเป็นอิสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก 4 ประการดังกล่าวข้างต้น

6. จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร

เหล่านี้คือ หมุดหมายที่คณะราษฏรได้ว่างไว้สำหรับแนวทางพัฒนาประเทศและแนวทางการก่อกำเนินประชาธิปไตยในแบบฉบับของคณะราษฏร

แต่กระนั้นความพยายามของเหล่าคณะราษฎร มักสะดุดตลอดเวลาที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงระบบให้มีความเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ ครั้งแรกก็มาจากการที่ความพยายามปรองดองกับกลุ่มอำนาจเก่า โดยการตั้งพระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ความลักลั่นเกิดขึ้นจากพระยามโนปกรณ์นิติธาดา ออกพระราชกฤษฏีกาหยุดใช้รัฐธรรมนูญของคณะราษฎร ประกาศยุบสภา ทำให้คณะราษฎรต้องกลับมายึดอำนาจกลับคืน ครั้งที่สองเกิดมีความพยายามล้มคณะราษฎรโดยการใช้กำลังจากกลุ่มอำนาจเก่า โดยพระองค์เจ้าบวรเดช ได้ทำการนำกองกำลังทหารเข้ายึดอำนาจคณะราษฎร แต่ประสบกับความพ่ายแพ้ ที่เรารับรู้ในฐานะ “กบฎบวรเดช”

ครั้งที่สามเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่จอมพลป.พิบูลสงครามเข้าร่วมสงครามโดยการอยู่ข้างกับญี่ปุ่น สู่ความย่อยยับสงครามของญี่ปุ่นต่อประเทศพันธมิตร ซึ่งครั้งนั้นคณะราษฎรแตกออกเป็นสองฝ่ายโดยฝ่ายของปรีดี พนมยงค์ และฝ่ายของจอมพล ป.พิบูลสงคราม  แต่ไทยก็ยังโชคดีที่ยังมีกลุ่มของท่านปรีดี ที่ช่วยกลุ่มประเทศพันธมิตรในการช่วยสนับสนุนทำสงคราม ต่อด้วยการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 8 ซึ่งขณะนั้นปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และตกเป็นผู้ต้องสงสัยการฆาตกรรมครั้งนั้น

ด้วยสองปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งเรื่องสงครามโลกและการสวรรคต ทำให้สภาวะของคณะราษฎรเริ่มสั่นคอน ต่อด้วยการเลือกตั้งปี 2489 สู่ชัยชนะของพรรคประชาธิปัตย์ที่ สู่การปรับการต่อสู้ของกลุ่มอำนาจเก่าโดยเข้าสู่รัฐสภา และการมีรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจกับกลุ่มอำนาจเก่าอย่างล้นหลาม ต่อด้วยการยื้อแย่งอำนาจกันตลอดมา จนความสิ้นสุดอำนาจของเหล่าคณะราษฎร จบด้วยการรัฐประหารของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัตช์

นี่คือภาพเหตุการณ์คร่าวๆที่เล่าถึงความพยายามในการได้มาซึ่งประชาธิปไตยของเหล่าคณะราษฎร แต่ถูกกีดกันจากกลุ่มอำนาจเก่า และปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มอำนาจเก่าได้ยึดกุมอำนาจในทุกๆส่วนไว้หมดแล้วในปัจจุบัน คงเป็นเรื่องน่าเศร้าไม่ใช่น้อยสำหรับคณะราษฎร ที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พยายามสร้างมาเพื่อประชาธิปไตยในสังคมไทย กำลังมลายหายไปในปัจจุบัน

อ้างอิง

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3_(%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93_%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95)

http://www.posttoday.com/analysis/report/490141

Share.

About Author

Comments are closed.