ไร้คำบรรยาย!!! 3 ปี คสช. ขอให้ประชาชน “เชื่อมั่น ศรัทธา ไว้วางใจ”!!!

0

 

ใกล้ระยะเวลาครบรอบ 3 ปีการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 เข้าไปทุกวัน ซึ่งก็เท่ากับว่าใกล้แล้วที่จะเข้าสู่ 3 ปีเต็มๆของการบริหารประเทศภายใต้รัฐบาลคสช. แม้วันนี้จะยังไม่มีการแถลงผลงาน 3 ปีของรัฐบาลคสช.อย่างเป็นทางการ แต่ก็เริ่มมีการออกมานำเสนอผลงานของรัฐบาลไม่ว่าจะผ่านช่องทางต่างๆของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. รวมไปถึงนายทหารที่มีตำแหน่งด้านต่างๆของคสช.

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวผ่านรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ว่ารัฐบาลคสช. มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะสนับสนุนและยืนเคียงข้างพี่น้องเกษตรกร  ที่ผ่านมานั้น รัฐบาลใช้เวลาตลอดระยะเวลา 3 ปี ได้มีการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ทุกขั้นตอน ที่เรียกว่าครบวงจร พร้อมกับสื่อสารกับพี่น้องประชาชน เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา มาอย่างต่อเนื่อง เราไม่ได้เพียงแต่บอกว่าท่านจะต้องทำอะไร หรือบังคับท่านอย่างโน้นอย่างนี้ อย่างที่มีการกล่าวอ้างกัน แต่เราจะบอกว่า ราคาผลผลิตมันจะขึ้น จะลง จะต่ำ จะสูง ในช่วงใด ราคาเท่าไร เราต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร

1

สำหรับเรื่องเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ที่เรียกว่าไมโครเอสเอ็มอีในขณะนี้นะครับ สถานการณ์เริ่มดีขึ้นตามลำดับ รัฐบาลได้เข้าไปถึงปัญหา และได้สนับสนุนให้มีการเข้าถึงกองทุน มีการฟื้นฟู มีการให้ความรู้ เทคโนโลยี การพัฒนาตลาด การอำนวยความสะดวก รวมถึงกิจการใหม่ๆ สตาร์ทอัพมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นโดยคนรุ่นใหม่ ซึ่งน่าที่จะสามารถเพิ่มการจ้างงาน เพิ่มรายได้มากขึ้นในอนาคต

2

ด้านพล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า หลังจากที่รัฐบาลเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 60 เป็นต้นมา ล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม มียอดรวมสะสมคือ 12,416,211คน ในปีนี้ผู้มีรายได้น้อยให้ความสนใจไปลงทะเบียนมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 4 ล้านคน คาดว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลว่าจะดูแลช่วยเหลือด้านสวัสดิการจริง เช่นเดียวกับที่รัฐบาลได้เคยโอนเงินให้แก่ประชาชนรายละ 1,500 บาท และ 3,000 บาท ได้สำเร็จถึงร้อยละ 97.5 จากผู้มีสิทธิทั้งหมดที่ตรวจสอบโดยละเอียดแล้วจำนวน 7.71 ล้านคน

3

 

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่า รัฐบาลต้องการแบ่งเบาภาระผู้มีรายได้น้อยและช่วยเหลือให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง โดยออกมาตรการหลายอย่าง เช่น การจัดสรรที่ดินทำกิน การให้สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ โครงการบ้านประชารัฐ โครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ ฯลฯ และการลงทะเบียนครั้งนี้ก็จะนำไปสู่การดูแลด้านสวัสดิการเพิ่มเติมได้อย่างตรงจุดทั้งในวันนี้และอนาคต” พล.ท.สรรเสริญ กล่าว

เช่นเดียวกับ พ.อ.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ รองหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ส่วนงานรักษาความสงบ คสช. ที่ชี้แจงเรื่องการบริหารงานของ คสช. ครบรอบ 3 ปี ว่า งานหลักของ คสช.คือดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เห็นได้ว่าตลอดระยะเวลา 3 ปี ภาพรวมของบ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาต่อไปเป็นระยะๆ ไม่มีลักษณะการชุมนุมประท้วงก่อให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกสามัคคี

4

แต่ต้องเรียนชี้แจงทำความเข้าใจว่า เศรษฐกิจของประเทศไทยคงไม่ได้เป็นเศรษฐกิจเฉพาะประเทศเดี่ยว เรามีข้อตกลงผูกมัด มีความเกี่ยวเนื่องระบบเศรษฐกิจในอาเซียน ระบบเศรษฐกิจของโลก ถ้าเกิดมีการกระทบจากปัจจัยภายนอกก็อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ คสช.ยอมรับว่าอาจยังไม่ได้ดังใจตามความต้องการ หรือความรู้สึกอัตคัดฝืดเคือง ก็ต้องทำความเข้าใจว่ามีปัจจัยอะไรที่ส่งผลด้วย

“ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา และไว้วางใจ คสช.จะพยายามทำงานให้ดีที่สุด เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนรู้สึกผิดหวัง เสียโอกาสของตนเอง หรือของประเทศชาติ” พ.อ.ปิยพงศ์ กล่าว

5

อย่างไรก็ตามน่าสนใจว่าแม้จะมีการออกมาประชาสัมพันธ์กันถึงการทำงานของรัฐบาลคสช. แต่ก็มีข้อสังเกตหลายอย่างที่ผลงานต่างๆนั้นอาจจะไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้าง เช่นการที่พล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่า 3 ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้เข้าถึงปัญหาของเกษตรกรและแก้ไขอย่างครบวงจร แต่วันนี้ราคาสินค้าเกษตรต่างๆก็ยังคงตกต่ำลงเรื่อยๆ เช่น ราคาข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียว หรือมันสำปะหลัง

6

เช่นเดียวกับอัตราจ้างงานที่แม้จะมีการยืนยันจากนายกรัฐมนตรีว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ภาพรวมการว่างงานจากสำนักงานสถิติแห่งชาติกลับชี้ชัดว่าตั้งแต่ปี 2557 อัตราการว่างงานก็สูงขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน แม้แต่สถิติล่าสุดเดือนเมษายนก็ยังสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

7

 

ด้านการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยนั้น ตรงนี้รัฐบาลไม่ควรมองว่าการที่มีประชาชนมาลงทะเบียนมากถึง 12 ล้านคนคือผลงาน หรือ เป็นการแสดงออกว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลที่จะช่วยเหลือเรื่องสวัสดิการ แต่ควรมองว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้มีรายได้น้อยมากถึง 12 ล้านคน เช่นเดียวกับ มาตรการต่างๆที่อ้างว่ามีการช่วยเหลือประชาชน เช่น สินเชื่อประกอบอาชีพ บ้านประชารัฐ หรือ รถเมล์รถไฟฟรี ทุกโครงการที่ว่ามา รัฐบาลจากการเลือกตั้งล้วนแต่เคยดำเนินการไว้ทั้งสิ้น รัฐบาลคสช. เพียงนำมาปรับชื่อโครงการใหม่เท่านั้น

8

 

ผลงานของรัฐบาลนั้น ไม่ได้สะท้อนผ่านการนำเสนอของรัฐบาล แต่สะท้อนจากภาพความเป็นจริงของชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอีกหลายปัจจัย  มีผลงานมากหรือน้อยประชาชนย่อมตัดสินเองได้ อย่าลืมว่ารัฐบาลคสช.นั้นไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เมื่อพิจารณาผลงานจริงๆของรัฐบาลคสช.แล้ว ก็น่าคิดว่า สมควรได้รับความเชื่อมั่น ศรัทธา ไว้วางใจจากประชาชนหรือไม่???

 

Reference

http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9600000048257

https://www.matichon.co.th/news/557978

https://www.matichon.co.th/news/557952

http://www.oae.go.th/download/price/monthlyprice/paddy14-15.pdf

http://www.oae.go.th/download/price/monthlyprice/stickyrice.pdf

http://www.oae.go.th/download/price/monthlyprice/casava.pdf

http://www.oae.go.th/download/price/monthlyprice/paddyrice.pdf

http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A360/Report_April17.pdf

 

Share.

About Author

Comments are closed.