ปฏิรูปตำรวจไทยในยุคทหารครองเมือง!!! จะออกมาสูตรไหนคอยดูกัน???

0

 

 

เห็นรายชื่อ 36 อรหันต์ ปฏิรูปตำรวจไทย นำโดยนายทหารอย่าง พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.สส.) นั่งประธานใหญ่ และมีข้าราชการอย่าง ปลัดกระทรวงยุติธรรม มหาดไทย การคลัง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และอัยการสูงสูด เป็นกรรมการ ตามด้วยกรรมการที่เป็นตำรวจและอดีตตำรวจ 15 คน และผู้ทรงคุณวุฒิในบ้านในเมืองเราอีก 15 คน (อ่านรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ได้ที่นี่ https://www.khaosod.co.th/politics/news_431023) ตามแผนโรดแมปของรัฐบาลทหาร ที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว มาตรา 258 เรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเน้นหนักไปด้านงานตำรวจ

1

 

ซึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องปฏิรูปวงการสีกากีก็ถึงกับชวนให้เราๆท่านๆ คิดหนัก เพราะในอดีตมีความพยายามหลายครั้งจากหลายฝ่ายเพื่อหาทางแก้ไข ทั้งตัวองค์กรอย่างตำรวจเอง รัฐบาล และกูรูเรื่องตำรวจ เพื่อจัดการแก้ไขปัญหานี้ โดยเวปไซต์ข่าวบีบีซีไทย ได้รายงานว่าตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา เรามีแผนปฏิรูปตำรวจกว่า 18 ชิ้น เช่น ผลการศึกษาทบทวนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบตำรวจ ซึ่งจัดทำโดย ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และคณะ ปี 2555,ข้อเสนอและการปฏิรูปประเทศไทย 8 เรื่อง โดย นพ.ประเวศ วะสี ปี 2556,ข้อเสนอแนะเรื่องปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรม สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ปี 2557,และแนวทางการปฏิรูปอื่นๆ(ดูเพิ่ม http://www.bbc.com/thai/international-40548824)

2

เมื่อดูถึงโครงสร้างขององค์กรตำรวจ พบว่า มีกำลังพลรวมกว่า 220,000 นาย และ 500 นาย เป็นระดับนายพล ซึ่งมีงบประมาณปี 59 สูงถึง 100,000 ล้านบาท และ 3ใน 4 เป็นเงินเดือนบุคลากรตำรวจ[1]  ซึ่งเวปไซต์บีบีซีไทย มองว่าโครงสร้างตำรวจไทยนั้นมีขนาดใหญ่และรวมศูนย์[2] ด้วยงบประมาณและกำลังพลขนาดใหญ่ ทำให้หลายฝ่ายให้ความสำคัญและต้องการเห็นศักยภาพในองค์กรตำรวจ

ตอนนี้ตำรวจไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันมีรูปแบบองค์กรแบบใด? ในอดีตนั้นสังกัดกรมเวียง และเมื่อปี 2405 มีการจัดต้ัง “กองกำลังตำรวจ” แบ่งเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ต่อมามีการจัดตั้งกรมตำรวจภูธรและกรมพลตระเวน เมื่อปี 2453 และมีการเปลี่ยนชื่อเป็น “กรมตำรวจ” เมื่อปี 2575 เรื่อยมา จนกระทั่งปี 2541 มีการตราพระราชกฤษฏีกาโอนกิจการตำรวจจากกระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเป็น “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) มี พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ซึ่งออกเมื่อปี 2547 เป็นตัวกำหนดรูปแบบหลักเกณฑ์แนวทางการบริหารงานตำรวจ[3]

ปัญหาใหญ่ของคำถามการปฏิรูปครั้งนี้ คือ โครงสร้างหน้าที่ อำนาจ ภารกิจ อำนาจในการสอบสวน และอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายที่มีปัญหา ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควร การตำรวจถูกใช้เป็นฐานเสียงของนักการเมืองบ้าง ผู้มีอิทธิพลบ้าง หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมา นำมาสู่การเสียศรัทธาที่ประชาชนมีให้ เหล่านี้ล้วนเป็นเหตุผลให้นึกถึงคำว่า “ปฏิรูปตำรวจ”อยู่ตลอดเวลา

3

เพื่อนำความเชื่อมั่นกลับคืนสู่ประชาชนและเพื่อองค์กรตำรวจดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรทำอย่างไร? หลายฝ่ายต่างให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ต่างๆนานา แต่ล้วนแล้วเห็นตรงกันว่าควรกระจายอำนาจระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค และควรกระจายงานที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของตำรวจไปให้หน่อยงานอื่น เช่น ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจทางหลวง ตำรวจป่าไม้ ตำรวจจราจร ฯลฯ[4]

ฝ่ายตำรวจเอง อย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ที่ต้องการผลักดันองค์กรตนเองไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี แทนที่จะไปขึ้นตรงกับกระทรวงยุติธรรม เพราะในอนาคตหากมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกระทรวงยุติธรรมไม่ได้ขึ้นตรงกับพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาล[5] หรือด้านการแต่งตั้งโยกย้าย ที่มีข้อเสนอจากคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (สปท.) ที่มองว่า การแต่งตั้งโดยย้ายระดับผู้ช่วย ผบ.ตร.ให้ยึดหลักอาวุโส  เมื่ออยู่ในตำแหน่งใดแล้ว ให้อยู่อย่างน้อย 2  ปี เพื่อให้เกิดความรู้สึกมั่นคงและป้องกันการวิ่งเต้น  ให้โยกย้ายได้ปีละ 1 ครั้ง จะไม่มีการโยกย้ายนอกฤดูกาลเด็ดขาด ยกเว้นเหตุจำเป็น[6] ในเรื่องของสังกัดขององค์กรตำรวจ บางส่วนบอกกระจายอำนาจ บางส่วนบอกสังกัดองค์กรนั่นองค์กรนี้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เช่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรัฐประหารบอกให้สังกัดกระทรวงกลาโหม เพราะเห็นว่าเป็นหน่วยงานความมั่นคง[7]

4

ข้างต้นที่กล่าวมาเรื่องปฏิรูปยังเป็นแค่น้ำจิ้ม ยังคงมีอีกหลายเรื่องให้คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจชุดหัวหน้าเป็นทหารนำได้ปวดหัวเล่นอยู่ไม่น้อย เพราะแม้กระทั่งตัวของคณะกรรมการปฏิรูปเองยังถูกตั้งโดยใครก็ไม่รู้ สองไม่มีภาคประชาชนไปเกี่ยวข้องเลย มีแต่ทหาร ตำรวจ(ซึ่งตัวปัญหาของเรื่องนี้) ศาล ข้าราชการพลเรือน และนักวิชาการในรั่วมหาลัย ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนสนิทชิดเชื้อกับทหาร คสช.ที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนี้(อ่านความสัมพันธ์ 36 อรหันต์ คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ทั้งหมดได้ที่ http://www.posttoday.com/analysis/report/502007 )

 

องค์กรตำรวจจะไปทิศทางใด? ยังคงเป็นคำถามที่ยังรอคำตอบ และคำตอบนั้นจะได้มาในยุคทหารครองเมืองหรือไม่ ต้องรอดู ตามสูตรที่ประยุทธ์วางขั้นตอนการทำงานไว้ ว่า 2-3-4 ว่า 2 เดือนแรก ให้อ่านงานวิจัยเก่าๆให้ครบ จากนั้นอีก 3 เดือนต่อมา ให้จัดทำเป็นร่างกฎหมาย และ 4 เดือนสุดท้ายให้รับฟังความคิดเห็น เพื่อแต่งเติมส่วนที่บกพร่อง โดยทุกอย่างต้องเสร็จภาย ในวันที่ 1 เม.ย.61 ยกเว้น เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายต้องเสร็จภายในปี 2560 นี้….หวังว่าคงปฏิรูปได้บนสถานการณ์ทหารครองเมืองแบบนี้….

[1] พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์,10 ปี 18 ชิ้น แผน ปฏิรูปตำรวจอยู่แค่เอกสาร.http://www.bbc.com/thai/international-40548824,ลงวันที่ 09 ก.ค.60,ค้นเมื่อ 10 ก.ค.60

[2] อ้างแล้ว.

[3] อ้างแล้ว.

[4] อ้างแล้ว.

[5] ปฏิรูปตำรวจ.https://www.dailynews.co.th/article/582767 ,ลงเมื่อ 01 ก.ค.60.ค้นเมื่อ 10 ก.ค.60

[6] พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์,10 ปี 18 ชิ้น แผน ปฏิรูปตำรวจอยู่แค่เอกสาร.http://www.bbc.com/thai/international-40548824,ลงวันที่ 09 ก.ค.60,ค้นเมื่อ 10 ก.ค.60

[7] ปฏิรูปตำรวจ.https://www.dailynews.co.th/article/582767 ,ลงเมื่อ 01 ก.ค.60.ค้นเมื่อ 10 ก.ค.60

Share.

About Author

Comments are closed.