น้ำตาจิไหล!!! สถานการณ์เศรษฐกิจชี้ชัดไทยกำลังเดินหน้าสู่สังคมไร้เงินสด!!!

0

หลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องแนวคิด “สังคมไร้เงินสด” ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เสนอไว้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา แม้ว่าในความต้องการจริงๆของ พล.อ.ประยุทธ์ นั้นจะสื่อว่า “สังคมไร้เงินสด” ก็คือ การพัฒนาระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Payment แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจนับตั้งแต่รัฐบาลคสช. เข้ามาบริหารประเทศก็เรียกได้ว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าไปสู่ “สังคมไร้เงินสด” จริงๆ

01

เริ่มต้นด้วย น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ที่ออกมาตอบโต้ข้อมูลเรื่องเงินคงคลัง ที่เพจ “อาณาจักรไบกอน Returns” ได้เผยแพร่ว่าตัวเลขเงินคงคลังปี 2560 เหลือเพียง 74,907 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ที่มีอยู่ 235,805 ล้านบาท โดย น.ส.สุทธิรัตน์ ระบุว่า ตัวเลขเงินคงคลังปี 2560 เหลือ 74,907 ล้านบาท เป็นข้อมูลเงินคงคลังคงเหลือ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา แต่สิ้นเดือนกรกฎาคม 2560 เงินคงคลังคงเหลือจำนวน 258,419 ล้านบาท

02

แม้การชี้แจงของอธิบดีกรมบัญชีกลางจะฟังดูดีและมีเหตุผล แต่ว่ากลับมีอีกข่าวที่ทำให้การชี้แจงดังกล่าวแทบจะไม่มีผลเลย นั่นก็คือ หนี้สาธารณะที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของหนี้ของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มีจำนวน 6,224,988.75 ล้านบาท หรือคิดเป็น 41.83% ของ GDP เป็นหนี้ของรัฐบาล 4,803,543.97 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 967,658.32 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 438,271.67 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 15,514.79 ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าหนี้สาธารณะคงค้างเพิ่มขึ้นสุทธิ 39,491.75 ล้านบาท ในขณะที่หนี้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นถึง 43,586.19 ล้านบาท

03

เมื่อพิจารณาจากหนี้สาธารณะ และหนี้ของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจหากเงินคงคลังจะเพิ่มมากขึ้น เพราะมีการกู้เงินโดยภาครัฐเข้ามาเพิ่มขึ้น แต่ในทางกลับกันหนี้เหล่านี้ย่อมต้องมีการชำระ พร้อมดอกเบี้ย การที่อธิบดีกรมบัญชีกลางอ้างว่าตัวเลขเงินคงคลังสิ้นเดือนกรกฎาคม มีถึง 258,419 ล้านบาท จึงไม่ใช่เรื่องน่าดีใจ หากเปรียบเทียบกับหนี้สินของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นในเดือนเดียวถึงกว่า 43,000 ล้านบาท

ด้านอัตราการว่างงานของประชาชนไทยก็ยังคงน่าเป็นห่วง สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลการทำงานของประชากรไทย เดือนกรกฎาคม 2560 พบว่ามีประชากรไทยว่างงานกว่า 471,000 คน เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นกว่า 85,000 คน หรือ หากเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2560 จะมีผู้ว่างานเพิ่มขึ้นกว่า 61,000 คน

04

นอกจากนี้ยังมีปัญหาเศรษฐกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ การลงทุนทั้งภายในและจากต่างประเทศที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาต่างๆที่กล่าวมายังไม่มีท่าทีว่ารัฐบาลจะมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจน และได้ผลเป็นรูปธรรม

05

เรียกได้ว่า “สังคมไร้เงินสด” กับเศรษฐกิจของไทยนั้นคงไม่ใช่ความฝัน ถ้าปัญหาเศรษฐกิจยังคงรุมเร้าเช่นนี้ คงจะเป็นจริงในไม่ช้า เพียงแต่ว่า “สังคมไร้เงินสด” ที่ว่า คือ ประชาชนแทบไม่มีเงินเลยจริงๆ!!!

 

Reference

https://news.voicetv.co.th/business/521296.html

https://www.matichon.co.th/news/652537

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/63853

http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A360/Report_July17.pdf

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.