5 น.ศ. 3 นักสิทธิฯ ถูกฟ้องข้อหาขัดคำสั่ง คสช หลังร่วมงานเสวนา

0

17ต.ค.2560 อัยการทหารเป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ต้องหา8 คนในคดี “พูดเพื่อเสรีภาพ” ต่อศาลทหารมณฑลททหารบกที่ 23 จ.ขอนแก่น ในข้อหาขัดคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ซึ่งศาลมีคำสั่งรับฟ้องของโจทก์ในตอนบ่าย จำเลย7 คน ได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาล ก่อนมีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวทั้ง 7 คน โดยเรียกหลักทรัพย์ประกันตัวเป็นเงินสด คนละ 10,000บาท

ในคำฟ้องของอัยการทหารบรรยายโดยสรุปได้ว่าจำเลยทั้ง 8 คน ได้แก่ นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน จำเลยที่ 1 นายณรงค์ฤทธิ์ อุปจันทร์ จำเลยที่ 2 นายอาคม ศรีบุตตะ จำเลยที่ 3 น.ส.ณัฐพร อาจหาญ จำเลยที่ 4 น.ส.ดวงทิพย์ ฆารฤทธิ์ จำเลยที่ 5 น.ส.นีรนุช เนียมทรัพย์ จำเลยที่ 6 นายภานุพงศ์ ศรีธนานุวัฒน์ จำเลยที่ 7 และนายเอ(นามสมมติ) จำเลยที่ 8 กับพวกที่ยังไม่ได้นำตัวมาฟ้องและสมัครใจเข้ารับการอบรมจากเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย ได้ร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558 ข้อ 12 ชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้า คสช. จากการเข้าร่วมกิจกรรม จากกิจกรรม ‘พูดเพื่อเสรีภาพ รัฐธรรมนูญกับคนอีสาน?’ เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 59 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในกิจกรรมมีการเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโหวตโนและร่วมกันอ่านแถลงการณ์คณะนิติราษฎร์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ 7ส.ค.2559 ซึ่งเป็นการมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองที่มีจำนวนตั้งแต่ 5คนขึ้นไป

อัยการทหารยังขอให้นับโทษจำคุกนายจตุภัทร์ต่อจากคดีของศาลจังหวัดขอนแก่น(คดีโพสต์ข่าวพระราชประวัติรัชกาลที่ 10) คดีในศาลจังหวัดภูเขียว (คดีแจกเอกสารประชามติ) และคดีในศาล มทบ.23 (คดีชุมนุมครบรอบ1ปี รัฐประหาร) และขอไม่ให้หักวันคุมขังที่ทับซ้อนกับโทษจำคุกคดีในศาลจังหวัดขอนแก่นออกจากโทษจำคุกคดีที่อัยการทหารได้ยื่นฟ้องวันนี้

จำเลย7 คน (ยกเว้นนายจตุภัทร์) ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาล แต่ถูกนำตัวไปขังที่ทัณฑสถานพิเศษขอนแก่นระหว่างรอศาลมีคำสั่งว่าจะให้ปล่อยตัวหรือไม่ จากนั้นในเวลาประมาณ 16.30 น. ศาลจึงมีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวทั้ง 7 คน โดยเรียกหลักทรัพย์ประกันตัวเป็นเงินสด คนละ 10,000บาท

กิจกรรม ‘พูดเพื่อเสรีภาพ รัฐธรรมนูญกับคนอีสาน?’ จัดขึ้นโดยนักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม่อีสาน ร่วมกับกลุ่มพลเมืองคนรุ่นใหม่ ในช่วงก่อนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 ส.ค. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและการลงประชามติ ซึ่งในช่วงดังกล่าวมีการจัดงานในลักษณะเดียวกันนี้จากทั้งฝ่ายที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ ท่ามกลางการเรียกร้องให้รัฐบาลและ คสช. สร้างบรรยากาศการลงประชามติที่ ‘Free and Fair’ คือทุกฝ่ายแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน แต่มีกิจกรรมนี้เพียงกิจกรรมเดียวที่ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วม ตลอดจนผู้สังเกตการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนถูกดำเนินคดี

 

ที่มา http://www.tlhr2014.com/th/?p=5478

Share.

About Author

Comments are closed.