5 เสือ กกต.!!! ไม่มีใครมาจากประชาชนเลย แต่มาจัดการเลือกตั้ง

0

 

หลังจากที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)[1] ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ทำให้ กกต.ชุดเก่าต้องโดนเซตซีโร่ออกไปทั้งหมด ซึ่งเคยมีบทบาทสำคัญในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างปี 2556-2560 ซึ่งประกอบด้วย นายศุภชัย สมเจริญ ประธานการเลือกตั้ง,นายสมชัย ศรีสุทธิยากร,นายบุญส่ง น้อยโสภณ,ดร.ประวิช รัตนเพียร และดร.ธีรวัฒน์ ธีโรจน์วิทย์  ซึ่งต้องมีการสรรหา กกต.ใหม่

โดยช่วงระหว่างการสรรหาในช่วง 2 เดือน ที่ผ่านมา มีผู้สมัครกว่า 41 คน และผ่านเกณฑ์ 15 คน ซึ่งจะต้องคัดให้เหลือ 5 คนตามกฎหมาย พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กำหนด และบวกกับการเลือกของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาอีก 2 คน รวมเป็น 7 คน ซึ่งกำหนดให้สรรหาภายในวันทีี่ 12 ธันวาคม ที่จะถึงนี้

CiHZjUdJ5HPNXJ92GP814Kzt1N1wb27TGu

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสนช. ในฐานะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.).กล่าวว่า จากการรับฟังวิสัยทัศน์ และซักถามของผู้ผ่านเกณฑ์ทั้ง 15 คน คณะกรรมการสรรหาฯได้ประชุม และลงคะแนนโดยเปิดเผยเลือกผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560[2]

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีเงื่อนไขตามกฎหมาย ที่ต้องได้คะแนน 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสรรหาฯได้ลงคะแนนในรอบแรก ได้ผู้ที่เหมาะสมจำนวน 4 คน จากนั้นได้มีการลงคะแนนในรอบที่ 2 คัดเลือกจากผู้ที่ได้รับคะแนนในรอบแรกแต่มีคะแนนไม่ถึง 2 ใน 3 โดยมีจำนวน 5 คน โดยวันที่ 7 ธ.ค.นี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะหารือเพื่อรับรองมติการประชุมครั้งนี้ เพื่อเสนอให้สนช.พิจารณาต่อไป

nj

ซึ่งคณะกรรมการสรรหา กกต. ต้องดำเนินการสรรหาครบทั้ง 5 คน จาก 15 คนหลังผ่านการรับฟังวิสัยทัศน์รอบสุดท้าย  ประกอบด้วย

1.นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

2.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

3.นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

4.นางชมพรรณ์ พงษ์เจริญ สุธีรชาติ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วรวิสิฏฐ์ จำกัด และหัวหน้าสำนักงานกฎหมายสุธีรชาติ

5.นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี

และในส่วนของอีก 2 คน ที่จะเพ่ิมเข้ามา จากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานั้น รอการเปิดรายชื่อ

ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้ จะเป็นชุดแรกภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลังการรัฐประหาร ปี 57 ซึ่งน่าสนใจว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป เพราะมักถูกทักท้วงจากสังคมว่าเป็นคนของรัฐบาลทหาร หรือถูกมองว่าเป็นหมากทางการเมือง

ในขณะที่หากเราย้อนกลับไปในอดีตถึงประวัติความเป็นมาของคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้ง (กกต.) นั้น เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2540 ซึ่งก่อนหน้านั้นอำนาจหน้าที่จัดการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งอย่างยุติธรรมในประเทศไทย โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 5 คน ซึ่งเลือกสรรโดยวุฒิสภา ซึ่งในรัฐธรรมนูญปี 2540 กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด เราจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการจะมีความยึดโยงกับประชาชน ก่อนที่จะรัฐประหารยึดอำนาจเมื่อปี 2549 และมีรัฐธรรมนูญ 2550 ที่กำหนดให้ ส.ว.มาจากการแต่งตั้งกึ่งหนึ่งและเลือกตั้งกึ่งหนึ่ง และรัฐธรรมนูญปัจจุบันที่ ส.ว.มาจากการแต่งตั้งทั้งหมด

ตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา ่เรามีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทัั้งหมด 4 ชุด และแต่ละชุดก็มีความเกี่ยวพันกับประชาชนในแง่ที่มาทั้งมากบ้างน้อยบ้างตามรัฐธรรมนูญกำหนด แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่นี้ ไม่มีส่วนที่ยึดโยงกับประชาชนเลย ทั้งในแง่ที่มาที่ล้วนมาจากอาชีพข้าราชการส่วนมาก และโดยเฉพาะที่มาของอำนาจก็ล้วนมาจากกลุ่มคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน แต่คนกลุ่มนี้กลับมาจัดการเลือกตั้ง แล้วลองพิจารณาดูว่าความสำเร็จของการจัดการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร???

 

[1] http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/093/1.PDF

[2] https://news.thaipbs.or.th/content/268277

Share.

About Author

Comments are closed.