พอเพียงมาก!!! ทุ่ม 15.8 ล้านปรับปรุงห้องทำงานกกต. จ่อซื้อรถประจำตำแหน่งใหม่ 7 คัน!!!

0

เป็นห้วงเวลาที่มีข่าวเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งค่อนข้างถี่ ทั้งเรื่องของการสรรหา กกต. ชุดใหม่ เข้ามาทำหน้าที่ แต่ที่ถูกจับตามองจากสังคมค่อนข้างมากกลับเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณ ของสำนักงานกตต.  ที่เปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง “ปรับปรุงตกแต่งห้องทำงานกกต.” ซึ่งเปิดเผยเอกสารแล้วว่ามีการใช้งบประมาณไปถึง 15.8 ล้านบาท

สำนักงานกกต. ชี้แจงว่า หลังจากรัฐธรรมนูญใหม่มีการกำหนดจำนวนกกต. จาก 5 คน เป็น 7 คน สำนักงานกกต.จึงได้เตรียมห้องทำงานของกกต. ชุดใหม่อีก 2 ห้อง โดยห้องทำงานเดิมของกกต. 5 คน จะอยู่ที่ชั้น 8 ซึ่งเป็นชั้นเดียวกับห้องประชุมกกต. แต่ในชั้นดังกล่าวมีปัญหาเรื่องพื้นที่ จึงไม่สามารถขยายหรือปรับปรุงให้เป็นห้องทำงานสำหรับกกต.ใหม่อีก 2 คนได้

560000012776001

ทางสำนักงานจึงใช้พื้นที่ชั้น 9 เดิมเป็นห้องรับรอง และห้องจัดเลี้ยง โดยปรับปรุงห้องจัดเลี้ยงให้เป็นห้องทำงาน 2 ห้องโดยจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ และให้กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ออกแบบ ก่อนจะเปิดให้เอกชนยื่นซองประมูลในราคาที่ตั้งไว้ 17,799,000 บาท

pickkt007-12-17

โดยสำนักข่าวอิศราได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2560 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) เป็นผู้รับจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกรรมการการเลือกตั้งและอื่น ๆ ชั้น 9 สำนักงาน กกต. ในวงเงิน 15,880,000 บาท โดยวิธีพิเศษ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 8 ธ.ค. 2560(สัญญาเลขที่ 83/2560)

pickkt7-12-17

นอกจากนี้สำนักงานกกต. ยังเปิดเผยต่อไปว่าได้มีการพิจารณาจัดหารถประจำตำแหน่ง โดยก่อนหน้านี้กกต.มีมติอนุมัติจัดซื้อรถเบนซ์ประจำตำแหน่งเพิ่มอีก 2 คน เพื่อรองรับกกต.ที่เพิ่มขึ้นอีก 2 คน เนื่องจากมีรถเบนซ์ประจำตำแหน่งอยู่แล้ว 5 คัน ทั้งนี้รถเบนซ์ประจำตำแหน่งทั้ง 5 คันจะหมดอายุการใช้งานช่วง 5 ปี แรกในต้นปี 2561 ซึ่งเป็นช่วงที่ กกต. ชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แล้ว เพื่อให้ไม่เกิดความลักลั่นว่าใครจะใช้รถเก่าหรือรถใหม่ แต่ถ้ามีปัญหาในเรื่องงบประมาณ อาจจะใช้วิธีเช่าซื้อแทนการจัดซื้อไปก่อน แล้วรอให้รถประจำตำแหน่งชุดเก่าครบอายุจึงจะซื้อใหม่ทั้งหมด

ซึ่งก็มีรายงานว่ากกต.ชุดปัจจุบันเห็นว่าไม่ควรซื้อใหม่ทั้งหมด เนื่องจากทั้ง 5 คันยังอยู่ในสภาพที่ดี ประกอบกับอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน จึงไม่น่าจะพิจารณาอนุมัติ อีกทั้งเรื่องดังกล่าวไม่ได้อยู่ในแผนงบประมาณของปีนี้ที่มีการอนุมัติไปแล้ว การให้กกต.ชุดใหม่เป็นผู้พิจารณาและจัดซื้อในงบประมาณใหม่น่าจะดีกว่า

555000010188301

อย่างไรก็ตามเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าการปรับปรุงห้องทำงานกกต. เพื่อรองรับ กกต. ใหม่จำนวน 2 คนนั้นมีการใช้งบประมาณมากถึง 15.8 ล้านบาท หรือ คนละ 7.9 ล้านบาท และยังมีโครงการจะจัดซื้อรถเบนซ์ประจำตำแหน่งอีก 7 คันเพื่อรองรับ กกต. ชุดใหม่อีกด้วย ซึ่งงบประมาณที่ว่ามาทั้งหมดก็มาจากภาษีของประชาชน คำถามเรื่องความเหมาะสมในการใช้งบประมาณจึงเกิดขึ้นตามมา

ที่สำคัญ กกต. ทั้ง 7 คนที่จะเข้ามาทำหน้าที่ดูแลเรื่องการเลือกตั้ง ก็ถูกสรรหามาจากคณะกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับระบอบประชาธิปไตยเสียด้วย จึงไม่รู้ว่าการเมืองไทยหลังจากนี้จะก้าวไปสู่การเมืองในรูปแบบไหน เพราะไม่ว่ามองจากกฎหมาย คณะทำงานด้านการเลือกตั้ง และสิทธิเสรีภาพ ก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตย หากแต่ย้อนแย้งกันไปเสียหมด

สุดท้ายแล้วที่ชัดเจนจึงมีเพียงการใช้งบประมาณจากภาษีของประชาชน ที่ใช้แน่ๆ ใช้จริงๆ และใช้มากเสียด้วย!!!

 

Reference

https://www.khaosod.co.th/politics/news_658946

https://www.isranews.org/isranews/61754-news00-61754.html

 

Share.

About Author

Comments are closed.