รัฐบาลทหารใช้เก่งจังเลยนะ แต่หาไม่เป็น :หนี้สาธารณะไทย พุ่งไม่หยุด ตอนนี้อยู่ที่ 6.46 ล้านล้าน คิดเป็น 41.34% ของจีดีพี

0

เห็นตัวเลขหนี้สาธารณะไทยแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจดังๆว่า ชั่วลูกชั่วหลานก็คงใช้ไม่หมด…

ก่อนอื่นเรามาลองดูกันว่าความหมายของหนี้สาธารณะคืออะไรกันก่อน? โดยหมายถึง การกู้ยืมเงินของรัฐบาลเมื่อรัฐบาลมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย(ขาดดุล)  จึงจำเป็นต้องกู้เงินมาใชจ่าย โดยหนี้สาธารณะนี้จะมองได้ทั้ง  2 ด้าน คือ เมื่อรัฐบาลยืมเงินเข้ามาก็จัดเป็นรายรับของรัฐบาลทางเหนึ่ง และเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ รัฐบาลก็ต้องตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้  การก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลจึงมีผลต่อเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ[1] พูดให้เป็นกลาง ในปัจจุบันนักเศรษฐศาสตร์มีแนวคิดว่า การที่รายจ่ายสูงกกว่ารายได้ และรัฐบาลก่อหนี้สาธารณะมาใช้จ่ายนั้นไม่ใช้สิ่งที่เสียหาย ถ้าเงินที่กู้มาถูกใช้ในทิศทางเพื่อการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มการลงทุน และการจ้างงาน

แต่มาดูข้อมูลของหนี้สาธารณะไทยก่อน จากการเปิดเผยของ นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยถึง ตัวเลขหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 ก.พ. 2561 อยู่ที่ 6.46 ล้านล้านบาท คิดเป็น 41.34% ของจีดีพี เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 2.23 หมื่นล้านบาท

1

โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 5.13 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.36 หมื่นล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ภายใต้แผนที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2561 และการบริหารหนี้สาธารณะ เพิ่มขึ้น 2.08 หมื่นล้านบาท เนื่องจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเพื่อนำไปลงทุนในการพัฒนาประเทศ สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ 2.35 หมื่นล้านบาท และการลดลงของตั๋วเงินคงคลัง 2,640 ล้านบาท เป็นต้น

และนายธีรัชย์ ยังเปิดเผยอีกว่า สำหรับหนี้ของรัฐวิสาหกิจ 9.35 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.2 หมื่นล้านบาท เกิดจากหนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน เพิ่มขึ้น 2,410 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และหนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน เพิ่มขึ้น 9,670 ล้านบาท จากหนี้ที่เพิ่มขึ้นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการบินไทย ทั้งนี้แบ่งเป็น หนี้ในประเทศ 6.18 ล้านล้านบาท หรือ 95.74% และหนี้ต่างประเทศ 2.75 แสนล้านบาท  หรือ  4.26%

ในส่วนของประเทศไทยนั้น จากที่รัฐบาลมีรายจ่ายประจำและรายจ่ายในการชำระคืนต้นเงินกู้เพิ่มขึ้นทุกปี และเพื่อรักษาสัดส่วนของงบลงทุนให้มีวงเงินเพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยขาดดุลต่อเนื่อง ขณะที่หน้ีสาธารณะเพิ่มขึ้น โดยปี 2557 หนี้สาธารณะอยู่ที่ 47.18% ของจีดีพี โดยมีการคาดกันว่า ในปี 2664 หนี้สาธารณะจะขึ้นไปแตะ 60% ของจีดีพี[2]

ขณะที่หนี้สาธารณะมีความสำพันธ์กันกับภาวะขาดดุลของรัฐบาล เราลองมาดูว่า รัฐบาลขาดดุลไปแล้วเท่าไหร่ โดยจากข้อมูลของ ดร.เดชรัชต์ สุขกำเนิด พบว่า ในปีนี้ 2560 รัฐบาลมีงบประมาณขาดดุลอยู่ที่ 541,740 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื้อง เมื่อเทียบกับปีก่อนๆ ตามกราฟด้านล่าง จะเห็นได้ว่าดุลการคลองของรัฐบาลไทย ปี พ.ศ. 2556-2560 มีดุลการคลับต่อเนื่องเรื่อยๆ แค่ในยุครัฐบาลทหาร มีภาวะขาดดุลไปแล้วกว่า 1,331,789 ล้านบาท ซึ่งไม่มีที่ท่าว่าจะลดลง

3

ทำไมถึงกล่าวว่าไม่มีทีท่าว่าจะลดลง? เพราะการที่รัฐบาลทหารพยายามสร้างการลงทุนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐาน รถไฟฟ้าความเร็วสูง โดยเฉพาะในแง่การร่วมทุนกับเอกชน การพยายามสร้างโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัดชายแดน(แม้จะต้องพับไปเพราะไม่มีเอกชนเข้าไปลงทุน) แต่สิ่งที่เชิดหน้าให้รัฐบาลได้ไม่น้อย คือ โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาตะตะวันอออก (อีอีซี) และการใช้นโยบายประชานิยมเหมือนรัฐบาลที่ตนเองเคยวิพากษ์วิจารณ์ไว้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรคนจน) การเพิ่มเงินเดือนให้กับข้าราชการต่อเนื่อง เหล่าเป็นเงินงบประมาณที่ลงไปโดยมักถูกวิจารณ์ว่า เหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่?

สิ่งที่เกิดขึ้นในแง่งบประมาณขาดดุลของรัฐบาลทหาร แบ่งได้ 3 ส่วน คือ หนึ่ง มีการขาดดุลที่สูงกว่ารัฐบาลที่มาจากกากเลือกตั้ง ตลอดช่วง 3 ปีงบประมาณ 2558-2560 รัฐบาล คสช. ได้ขาดดุลงบประมาณไปแล้ว 1.331 ล้านล้านบาท เฉลี่ยขาดดุลงบประมาณปีละ 443,929 ล้านบาท ในขณะที่ ในช่วงปี 2552-2554 การขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 289,704 ล้านบาท คิดเป็น 17.4% ของรายได้การคลัง ในช่วงปี 2555-2557 การขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 313,665 ล้านบาท คิดเป็น 15.1%ของรายได้การคลัง เพราะฉะนั้น การขาดดุลงบประมาณในช่วงรัฐบาล คสช. จึงเพิ่มขึ้นทั้งตัวเงินและสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้การคลัง อ.เดชรัตน์ กล่าว

ดังนั้น หนี้สาธารณะไทยจะยังคงไม่ลดลง ตราบใดที่การบริหารงบประมาณ ยังคงขาดดุลอย่างต่อเนื่อง

..

ก็ได้แต่ตั้งคำถามว่า เกิดขึ้นได้อย่างไร?

อ้างอิงจาก

https://www.posttoday.com/finance/news/546641

https://www.matichon.co.th/news/603951

[1] https://goo.gl/eGhUYj

[2] https://thaipublica.org/2015/08/budget-deficit-9-8-2558/

Share.

About Author

Comments are closed.