ต้องพึ่งพระโค: บิ๊กตู่สบายใจพระโคเสี่ยงทายเศรษฐกิจรุ่งเรือง สวนทางกับ 4 ปี ที่บริหารประเทศ เศรษฐกิจแทบจะล่มจม

0

1พระโคเสี่ยงทายอาหาร ,ที่มาภาพ ไทยรัฐ

ความคิดแบบไสยศาสตร์ เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ คำทำนาย และสิ่งที่มองไม่เห็น ล้วนมีคู่สังคมไทยและคนไทยมาอย่างช้านาน ซึ่งสวนทางกับโลกปัจจุบันที่มีความคิดแบบวิทยาศาสตร์ เชื่อความมีเหตุมีผล และพิสูจน์ได้เชิงประจักษ์ แต่ความเชื่อดังกล่าวใช่ว่าผิดเสมอไป เพราะหลายคนก็ยังบอกว่า “ไม่เชื่ออย่าลบหลู่” โดยเฉพาะเหตุผลสำคัญที่เราพอจะหาเหตุผลได้สำหรับเรื่องนี้(คิดให้เป็นวิทยาศาสตร์) คงเป็นเรื่องความสบายใจ คลายความกลัว และทำให้คลายกังกลในเรื่องอนาคตและปัจจุบันในการดำเนินชีวิต

 

มิใช่แต่ความคิดของปัจเจกชนที่เป็นเช่นนี้ในสังคมไทย แต่ในความเป็นรัฐเอง ก็มีมิติในความเป็นไสยศาสตร์อยู่เช่นกัน โดยเฉพาะพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ด้วยเหตุผลสำคัญ คือ เป็นพิธีการที่ทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริม บำรุงขวัญเกษตรกร ให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก(อ่านเพิ่มเติม ประวัติพิธิแรกนาขวัญ https://www.coj.go.th/day/pmk/puedmongkol.html )

 

โดยในแต่ละปี จะมีคำทำนายเกิดขึ้น จากการกินของพระโค เช่นในปีนี้ พระโคเลือกกิน “น้ำ-หญ้า-เหล้า” โหรหลวงพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ และการคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง ส่วนพระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้านุ่งได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่าน้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี ซึ่งส่วนมากคำทำนายของแต่ละปี ก็ล้วนออกไปในแนวทางในแง่บวก(อาจเป็นไปในลักษณะสร้างเสริมกำลังใจให้กับเกษตรกรและคนในประเทศ)

2พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา,ที่มาภาพ มติชน

เมื่อลองย้อนกลับไปดูคำทำนายในแต่ละปี จากการทำข้อมูลของเว็บไซต์ The Standart ย้อนข้อมูล พบว่า ตลอด 10 ปี พบว่า ในรอบ 10 ปี พระโคเลือกกินหญ้าทุกปี (อ่านเพิ่มเติม https://thestandard.co/10-years-royal-plowing-ceremony-predictions/ ) ซึ่งตามคำทำนาย หากเลือกกินหญ้า น้าท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์

 

บิ๊กตู่ กับพระโคเสี่ยงทาย

ได้ทีของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรัฐประหาร ได้ให้สัมภาษณ์ ว่า “ขอให้ทุกคนที่ประกอบอาชีพการเกษตรประสบความสำเร็จในการประกอบการ และขอให้ระมัดระวังมีการเตรียมการเพื่อลดความเสี่ยงภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฝนแล้งอย่างที่รัฐบาลได้แนะนำไปแล้ว การทำนาขอให้ดูเรื่องการปล่อยน้ำทำนาต่างเวลากันบ้างเพื่อให้เกิดการขยายตัวได้ตามระยะเวลาที่น้ำมาหรือมีน้ำน้อย สิ่งที่สำคัญคืออยากเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรทุกคน ทุกสาขาทุกอาชีพขอให้อดทนเรียนรู้ รับฟังในสิ่งที่รัฐบาลได้ทำไว้ให้ ซึ่งอาจจะไม่รวดเร็วอย่างที่หลายคนต้องการ แต่จะเกิดความยั่งยืนในภายหลังและย่อมจะดีกว่าที่จะทำให้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ล้มพังลงมาเหมือนเดิมโดยเฉพาะการเพาะปลูกที่เกินความต้องการของตลาด ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดจะทำอะไรก็ตามจะประกอบการค้าขายอะไรก็แล้วแต่ รวมถึงการเกษตรต้องคำนึงถึงผู้บริโภคและการตลาดก่อนเสมอ ใช้การตลาดเป็นตัวนำในการทำงานทุกอย่างก็จะสำเร็จและขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จทุกประการ ส่วนคำเสี่ยงทายของพระโคในปีนี้ก็สบายใจขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราที่ต้องเตรียมความพร้อมไว้ เพราะผลการทำนายมีโอกาสที่จะคาดเคลื่อนได้เนื่องจากสภาวะอากาศโลกเปลี่ยนแปลง”

ประชาชนคงไม่แปลกใจกับคำสัมภาษณ์ของพล.อ.ประยุทธ์ แต่จริงๆแล้ว สิ่งที่คงไทยคิดคือ รัฐบาลทหารนี้ บริหารประเทศจะครบ 4 ปี ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 10 ล้านล้านบาท ทำไมเศรษฐกิจของประเทศไม่ดีขึ้นเลย สวนทางกับคำทำนายของพระโค ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ทั้งยางพารา ที่เหลือเพียงแค่กิโลละ 14 บาท มันสับปะหลังไม่ถึง 3 บาทต่อกิโลกรัม และอ้อย ที่ยังหาผู้รับซื้อไม่ได้ จากนโยบายของรัฐที่สนับสนุนให้ปลูก(พอชาวบ้านปลูกเสร็จกลับไม่มีที่ขาย) ​ซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ ซึ่งในคำให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ ก็ได้กล่าวถึงส่วนนี้ ว่าต้องฟังรัฐบาลว่าจะปลูกอะไร แต่พอชาวบ้านฟังแล้ว กลับไม่เป็นไปตามสิ่งที่รัฐบาลให้สัญญา

 

อ่านเพิ่มเติม

หนี้ที่ประชาชนต้องจ่าย: 3 ปี งบประมาณรัฐขาดดุลแล้วกว่า 1.33 ล้านล้านบาท ปีนี้ปีเดียว ขาดดุลแล้ว 5.4 แสนล้านบาท,http://www.ispacethailand.org/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/14438.html

ม๊อบยางพาราเคลื่อนเข้ากรุงแล้ว แต่ไม่มีสุเทพนำเหมือนแต่ก่อน ,http://www.ispacethailand.org/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/14512.html

 

ปีหน้าคนจนหมดประเทศ: วาทกรรมขายฝันของรัฐบาล ขณะที่ตัวเลขชี้คนจนเพิ่มขึ้น,http://www.ispacethailand.org/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/14435.html

 

Share.

About Author

Comments are closed.