เพื่อไทยเล็งใช้ประชามติแก้ รธน-ยุทธศาสตร์ชาติ

0

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน นายสามารถ แก้วมีชัย อดีตส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีสนช.จะเห็นชอบร่างกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในวันที่ 7 กรกฎาคม ว่า ทางพรรคเรายืนยันเจตนารมณ์แก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2560 และจะแก้ไขร่าง พรบ.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้วยเช่นกัน เพราะทั้งสองอย่างจะเกิดปัญหาในอนาคต โดยร่างกฎหมายดังกล่าวนั้น คิดว่าการวางกรอบพัฒนาบริหารประเทศไว้ล่วงหน้า 20 ปี แล้วให้ทุกรัฐบาลต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หากไม่ทำจะมีความผิด นำมาซึ่งการถอดถอน ทั้งนี้คิดว่าสถานการณ์ในประเทศ และโลกจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ถ้าเราไปติดกับดักกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติที่ไม่รู้ว่าจะพาไปขึ้นสวรรค์ หรือพาไปตกเหว เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกภาคส่วนในสังคมช่วยกันพิจารณาทบทวนในเรื่องนี้ด้วย โดยทางพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าจะแก้ไขร่างกฎหมายฉบับนี้แน่นอน

“ที่ผ่านมาเราจะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เป็นแผน 5 ปีเป็นกรอบ และเป็นเข็มทิศประเทศว่าควรจะนำไปทิศทางใด ถ้าครบ 5 ปีก็นำมาปรับปรุง แก้ไข ทบทวนให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าเรายึดแบบนี้จะดีกว่าวางอนาคตประเทศไว้20 ปี โดยข้อเท็จจริง และผลปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเกิดผลเสียมากกว่าผลดี”นายสามารถ กล่าวและว่า ส่วนการแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าว ตนคิดว่าคงแก้ยากเหมือนรัฐธรรมนูญ

เมื่อถามว่า จะใช้ช่องทางใดในการแก้ไขร่างกฎหมายนี้ จะใช้กลไกการทำประชามติเพื่อให้มาฉันทามติจากประชาชน หรือไม่ นายสามารถ กล่าวว่า แน่นอน เราจะใช้การทำประชามติ ไหนๆก็จะใช้กลไกนี้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว เราก็จะนำเอาเรื่องนี้มาผนวกด้วย เพื่อประชาชนตัดสินใจว่าจะเอารัฐธรรมนูญ ฉบับ 2560 กับร่างกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีหรือไม่

Share.

About Author

Comments are closed.