“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” : รัฐควักจ่ายอีก 4 หมื่นล้าน อุ้มประชารัฐ

0

 

 

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” สโลแกนของรัฐบาลทหารผู้ครองอำนาจกว่า 4 ปี ที่ใช้งบประมาณประเทศไปแล้วไม่น้อยกว่า 16 ล้านล้าน ใน 4 ปีงบประมาณ ในการคืนความสุขให้กับคนในชาติ ผ่านการปกครอง(บริหาร) ประเทศด้วยอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยอำนาจปืน และจับคนเห็นต่างเข้าคุกเป็นว่าเล่น ด้วยเครื่องมือนทั้งในระบบและนอกระบบ ไม่ว่าจะเป็น ม.44 ศาล เยี่ยมบ้าน จับเข้าค่ายทหาร ฯลฯ

pracharath1504

ข้างต้นเป็นแค่ภาพรวมของการปกครองประเทศ แต่ด้านการบริหารล่ะ? นโยบายที่รัฐบาลทหารพยายามทำ ตั้งแต่เข้าปกครองประเทศ มีมากมายหลายส่วน แต่นโยบายที่ติดหูคนไทยหลายคนผ่านการโฆษณาชวนเชื่อหลายช่องทาง อย่างนโยบาย “ประชารัฐ”​ที่อ้างว่าเป็นนโยบายเพื่อประชาชน ผ่านการจับมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมกันพัฒนาประเทศตามแนวทางทหาร

 

ซึ่งนโยบายประชารัฐ ได้สร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมา คือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือเรียกสั้นๆว่า “บัตรคนจน” ผ่านกองทุนประชารัฐ ซึ่งครอบคลุมคนทั้งประเทศประมาณ 11.64 ล้านคน หรืออธิบายได้ว่า ผู้มีรายได้น้อยกว่า 1 แสนบาท ซึ่งโครงการนี้ดำเนินมา 2 ปี เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วกว่า 9.98 หมื่นล้านบาท

 

ล่าสุด กรมบัญชีกลางได้ชี้แจงว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 เข้ากองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มเติมอีก 4 หมื่นล้านบาท ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562 หลังจากที่ผ่านมามีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนฯ ออกมาใช้แล้วเกินกว่า 4 หมื่นล้านบาท

37655357_470579503407861_357319190010396672_o

ขณะเดียวกันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงมีปัญหา เพราะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นนโยบายประชานิยม เป็นการหว่านเงินลงคนจนเพื่อซื้อเสียงล่วงหน้าของรัฐบาลทหาร นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องสิทธิและความเท่าเทียม เพราะเป็นการแบ่งคนในสังคมออกเป็นคนจน คนรวย ผ่านการมีบัตรคนจนถึงจะได้รับสิทธิต่างๆของรัฐ ขณะที่คนเกือบจน(มีรายได้มากกว่า 1 แสนบาทต่อปี เพียงเล็กน้อย ซึ่งคนไทยมีมากถึง 40% ของประชากรของประเทศ) กลับไม่ได้รับสิทธิต่างๆที่ควรจะได้

 

ยกตัวอย่างเช่น บัตรประกันสุขภาพทั่วหน้า(บัตรทอง) ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลเก่า ซึ่งครอบคลุมคนไทยทุกคน หรือปัจจุบันมีประมาณ 50 ล้านคน(ยกเว้นสิทธิข้าราชการ และสิทธิประกันสังคม) กำลังจะถูกยกเลิก เพราะรัฐบาลทหารมองว่าคนที่มีสิทธิเหล่านี้คือ คนจนเพียงแค่ 11.64 ล้านคน

 

ขณะที่โครงการประชารัฐของรัฐบาลทหาร มีการใช้งบประมาณไปแล้วกว่าแสนล้าน ยังไม่เห็นรูปธรรมใดใดเลย

 

อ้างอิงและอ่านเพิ่มเติม

 

https://www.posttoday.com/finance/news/563736

http://www.ispacethailand.org/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/17016.html

 

http://www.ispacethailand.org/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/14456.html

Share.

About Author

Comments are closed.