ประธานนิสิตจุฬาฯ ลาออก ประท้วงกรรมการสภาจุฬาฯ เลี่ยงเปิดทรัพย์สิน

0

ธนวัฒน์ วงค์ไชย ประธานนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความประกาศว่าตนเองลาออกจากตำแหน่ง โดยเขาแจ้งว่า ได้ยื่นตำแหน่งลาออกจากตำแหน่งประธานนิสิต และมีผลทันที สาเหตุที่ลาออกเนื่องจากกรณีกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบางรายไม่ยอมยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ให้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบ

ผมเห็นว่ากรณีดังกล่าวได้สร้างความเสื่อมเสียให้เกียรติภูมิจุฬา ฯ เป็นอย่างยิ่ง เพราะทั้งตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีนั้นมีอำนาจหน้าที่ข้องเกี่ยวกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย ควรจะแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้ตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและบริสุทธิ์ใจอยู่แล้ว เมื่อมีกระแสว่าหลายท่านเลือกที่จะ “ลาออก” เพื่อหนีการตรวจสอบ ผมก็ขอ “ลาออก” เพื่อประท้วงพฤติกรรมไม่โปร่งใสของกรรมการหลายท่านเหล่านั้น ผมขอให้ใบลาออกจากตำแหน่งของผมสะกิดใจให้กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหล่านั้นรักษาเกียรติภูมิของจุฬา ฯ ไม่ให้เป็นที่ดูถูกเหยียดหยามว่าจุฬา ฯ ต่อต้านการตรวจสอบหรือสนับสนุนการทุจริต ทั้งที่นิสิตและบุคลากรจำนวนมากเคยรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในภาครัฐมาก่อนครับ

ตลอดระยะเวลาเกือบ 6 เดือนที่ผมได้ดำรงตำแหน่งประธานสภานิสิต ผมได้พยายามทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิและส่งเสริมสวัสดิการของนิสิตอย่างถึงที่สุดแล้ว แม้ในหลายๆ ครั้ง ฝ่ายผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะไม่เข้าใจหรือไม่เป็นใจ ดังเช่นกรณีเวลาเข้าออกหอพักนิสิตจุฬา ฯ ที่เป็นข่าวเมื่อเดือนกรกฎาคมนั้น จนถึงทุกวันนี้ ผู้บริหารก็ยังคงไม่ตอบหนังสือที่สภานิสิตได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาไว้ ก่อนหน้านี้ผมและสภานิสิตก็ได้ผลักดันให้แก้ไขระเบียบสโมสรนิสิตจุฬา ฯ เพื่อลดอำนาจอาจารย์ เพิ่มอำนาจนิสิตในการจัดกิจกรรมและผลักดันสิทธิสวัสดิการเพิ่มเติม ก็ยังคงไม่มีความคืบหน้าจากฝ่ายผู้บริหารเท่าที่ควร

บรรดาสิ่งที่ผมได้กระทำในฐานะประธานสภานิสิตนั้น หากมีเรื่องผิดพลาดหรือไม่สมควรประการใด ขอให้ประธานสภานิสิตท่านถัดไปถือเป็นตัวอย่างเตือนใจไม่ให้ผิดพลาดซ้ำ แต่หากมีเรื่องใดที่เป็นผลประโยชน์ของนิสิต เป็นสิทธิและสวัสดิการของนิสิต ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านสานต่อสิ่งที่ผมได้ทำไว้ และสุดท้าย ผมยังคงเชื่อว่า “เกียรติภูมิจุฬา ฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน” และจะยึดถือตามนี้ ไม่ว่าในตำแหน่งและสถานะใด การรับใช้ประชาชนไม่จำเป็นต้องรอให้เราเรียนจบ แต่การรับใช้ประชาชนสามารถทำได้แม้ขณะที่เป็นนิสิตจุฬาฯ คนหนึ่ง และเมื่อเราจะรับใช้ประชาชน เราจะต้องรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง มิใช่รับใช้เพื่อแสวงหาอภิสิทธิ์ภายใต้หน้ากากคนดีครับ

Share.

About Author

Comments are closed.