“ทหารไทย” ความยิ่งใหญ่เหนือประชาชน : จากที่ 27 ใน 136 ของโลก สู่งบประมาณกลาโหมที่พุ่งต่อเนื่อง

0

 

  • ประเทศไทย มีความมั่นคงทางการทหารอยู่ในลำดับที่ 27 จาก 136 ประเทศ ทั่วโลก
  • กองทัพไทยเคยถูกลดบทบาทไปอย่างมากหลังเหตุการณ์พฤษภา 35 กินเวลากว่า 15 ปี ที่ไทยไม่มีรัฐประหาร
  • ปี 2561 กระทรวงกลาโหมได้งบประมาณ 222,436.60 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 7.7% ของงบประมาณทั้งหมด เพิ่มจากปีก่อน 8,893 ล้านบาท

หากจะกล่าวถึงอำนาจกองทัพไทย คงปฏิเสธไม่ได้ว่ายิ่งใหญ่ล้นฟ้า กระทั่งล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาแล้วกี่ยุคต่อกี่ยุค หรือต่อเป็นตัวเลขกลมๆ ก็ปาเข้าไปแล้ว 13 ครั้ง เมื่อเฉลี่ยกับประชาธิปไตยไทยที่ลงหลักปักฐานมาแล้ว 86 ปี จะตกเป็นการรัฐประหารทุกๆ 6.6 ปี ถือเป็นอำนาจมืดที่คอยควบคุมการเมืองให้เป็นไปในทิศทางที่กลุ่มตนต้องการ

A0113386612012473203

ครั้งหนึ่งกองทัพไทยเคยถูกลดบทบาทไปอย่างมากหลังเหตุการณ์พฤษภา 35 กินเวลากว่า 15 ปี ที่ไทยไม่มีรัฐประหาร ก่อนจะกลับมาในนาม “คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน เป็นหัวหน้าโค่นรัฐบาลรักษาการนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในขณะนั้น เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ดังนั้น กองทัพไทยจึงถือเป็นกลุ่มอำนาจที่มีบทบาทในการเมืองสูงที่สุดในสังคม มากเสียกว่านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเสียอีก

เป็นที่น่าสนใจว่า แล้วในระดับโลก กองทัพไทยทรงอิทธิพลแค่ไหน? จากรายงานของ globalfirepower ปี 2561 ได้สำรวจความมั่นคงทางการทหารทั่วโลก พบว่า ประเทศไทย มีความมั่นคงทางการทหารอยู่ในลำดับที่ 27 จาก 136 ประเทศ ทั่วโลก โดยลำดับ 1 ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา ต่อมาเป็นรัสเซีย และจีน ตามลำดับ โดยมีงบประมาณสูงถึง 5,390 ล้านดอลลาห์สหรัฐฯ คิดเป็นประมาณ 177,870 ล้านบาท(1 ดอลลาห์ต่อ 33 บาท) มีกำลังพลรวม 310,457 คน กำลังพลประจำ 247,157 คน และกำลังพลสำรอง 63,300 คน

เปรียบเทียบความมั่นคงทางการทหาร  7 ประเทศ ปี 2561[1]

ไไไ

โดยรายงานของ globalfirepower จะใช้เกณฑ์วัดความมั่นคงทางการทหาร โดยดูจากกำลังพล เฉลี่ยต่อประชากร กองพลประจำการ กำลังพลสำรอง ดูจากกองกำลังทางอากาศ เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ประจำการ ดูจากยุทโธปกรณ์ เช่น รถถัง ยานพาหนะรบ ดูจากกองกำลังทางน้ำ เรือรบ ดูจากทรัพยากรธรรมชาติและการคมนาคมขนส่ง และการเงินของประเทศ

dd

ตารางแสดงกำลังพลของประเทศไทยต่อประชากร กำลังพลประจำ กำลังพลสำรอง[2]

 olm9g95wloWlc4561CQ-o

ตารางแสดงกำลังพลทางอากาศของไทย[3]

 ttt

เปรียบเทียบความมั่นคงทางการทหารในอาเซียน 2561

rrr

11111

2222

333

456774_419925681364088_1048231645_o

งบประมาณกระทรวงกลาโหมรายปี (ตามภาพ)

งบประมาณกระทรงกลาโหมรายปี 2548-2561,ที่มา สำนักงบประมาณ,ที่มาภาพ ไทยพลับลิกา,ลิงก์ที่มา

555

https://thaipublica.org/2017/06/budgeting-prayuth-government-2561/

666

 

ข้อมูลปี 2561 กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรวงเงินงบประมาณมากที่สุด 5 อันดับแรก มีดังนี้

  • อันดับที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ 510,961.81 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 17.6% ของงบประมาณทั้งหมด หากเปรียบเทียบกับปีก่อนลดลง 3,000 ล้านบาท
  • อันดับที่ 2 งบกลาง 394,326.06 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 13.6% ของงบประมาณทั้งหมด เปรียบเทียบกับปีก่อนลดลง 54,554.4 ล้านบาท
  • อันดับที่ 3 กระทรวงมหาดไทย 355,995.34 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 12.3% ของงบประมาณทั้งหมด เพิ่มจากปีก่อน 20,850 ล้านบาท
  • อันดับที่ 4 กระทรวงการคลัง 238,356.05 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 8.2% ของงบประมาณทั้งหมด เพิ่มจากปีก่อน 20,643 ล้านบาท
  • อันดับที่ 5 กระทรวงกลาโหม 222,436.60 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 7.7% ของงบประมาณทั้งหมด เพิ่มจากปีก่อน 8,893 ล้านบาท

ข้อมูลเพิ่มเติม และอ้างอิง

เปรียบเทียบสถิติทหารทั่วโลก https://www.globalfirepower.com/active-military-manpower.asp

ทหารเกณฑ์ทั่วโลก http://chartsbin.com/view/1887

งบประมาณกระทรวงกลาโหม https://thaipublica.org/2017/06/budgeting-prayuth-government-2561/

ประวัติศาสตร์การเกณฑ์ทหารในสังคมไทย, http://library.fes.de/pdf-files/bueros/thailand/14043.pdf

[1] https://www.globalfirepower.com/countries-comparison.asp

[2] https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=thailand

[3] เรื่องเดียวกัน

[4] http://library.fes.de/pdf-files/bueros/thailand/14043.pdf

 

 

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.