ศรีสุวรรณมาแล้ว ฟ้องสอบ 2 สว. ขาดคุณสมบัติ

0

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เข้ายื่นเรื่องให้ กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติของนายระวี รุ่งเรือง ส.ว. ลำดับที่ 146 อดีตเจ้าหน้าที่ปกครอง 3 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และนายสมเดช นิลพันธ์ ส.ว. ลำดับที่ 197 เนื่องจากพบว่ามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 111 (4) ประกอบมาตรา 108 ข. ลักษณะต้องห้าม (1) มาตรา 98 (8) (10) ของรัฐธรรมนูญ และมาตรา 14 (10) (12) ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. และข้อ 3 ข้อ 52 (10) (12) ของระเบียบ กกต.

พบว่านายระวี ขาดคุณสมบัติ เพราะเคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ เนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติมิชอบในวงราชการ กรณีเรียกรับเงินจากสมัครเป็นสมาชิก อส.จำนวน 6-8 ราย เพื่อจะช่วยให้ได้รับการคัดเลือกเป็น อส. แต่ไม่สามารถดำเนินการได้และถูกผู้ปกครองร้องเรียน จนมีเรื่องฟ้องร้อง และยอมรับสารภาพในชั้นศาลว่ากระทำผิดจริง และนายสมเดช เคยต้องคำพิพากษาคดีกระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ดินเทศบาลตำบลธรรมศาลา จ.นครปฐม ซึ่งเป็นความผิดทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ทั้ง 2 คนถูกไล่ออกจากราชการและถูกดำเนินคดี โดยมีคำพิพากษาเป็นหลักฐานยืนยันและชัดเจน ส่วนที่นายระวี อ้างว่ามีพ.ร.บ.ล้างมลทิน 2550 ตนเข้าใจว่ากกต.ได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ล่าสุดคณะกรรมการกฤษฎีกามีคำวินิจฉัยแล้วว่า ไม่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ส.ว. ดังนั้น ส.ว.ทั้ง 2 คนจึงเข้าข่ายขาดคุณสมบัติชัดเจน

 หาก กกต.วินิจฉัยแล้วพบว่ามีความผิด ขอให้ กกต.ลงโทษเอาผิดตามมาตรา 74 ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าเพราะเหตุใด ต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000- 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี และมาตรา 75 ผู้รับรอง หรือพยาน ที่ลงรายมือชื่อรับรองเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี
Share.

About Author

Comments are closed.