‘ศรีสุวรรณ’​ จี้ ปปช.เอาผิด บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม ตั้ง ส.ว.มิชอบ มีเครือญาติคนใกล้ชิด ร่วมรุ่นเตรียมทหาร โดยไม่ละอายต่อประชาชน

0

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย มายื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. เผยว่า
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ได้คัดสรรบุคคล ตาม ม.269 (1) เสนอให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หน.คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ใช้อำนาจตาม ม.269 (3) เสนอรายชื่อ สว.จำนวน 250 คนขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง และพล.อ.ประยุทธ์ ได้เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ 14 พ.ค.62 ที่ผ่านมาแล้ว

60813800_1288745161250293_5348866332437774336_n

เนื่องจากสมาคมฯได้พบว่า เบื้องต้นมี สว. จำนวน 2 คนมีข้อสงสัยว่าอาจจะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม อันอาจเข้าข่าย มาตรา 111 (4) ประกอบ มาตรา 108 ข.ลักษณะต้องห้าม (1) มาตรา 98 (8) (10) แห่งรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบมาตรา 14 (10) (12) ของพรป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2561 และข้อ 3 และข้อ 52 (10) (12) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2561 กรณีดังกล่าวต้องมีคนที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งสมาคมฯได้ยื่นคำร้อง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ดำเนินการถอดถอนตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติแล้ว

61311440_1288745151250294_8783186344835809280_n

แต่เนื่องจากการใช้อำนาจของพล.อ.ประยุทธ์และพล.อ.ประวิตร ซึ่งคัดสรรบุคคลที่อาจขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็น สว.นำไปกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนั้น ถือได้ว่าเป็นการมิบังควร เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่อันมีความผิดตาม พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ 2561 โดยชัดแจ้ง อีกทั้งเป็นการย่ามใจในการใช้อำนาจโดยไม่กลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้งยังมีการคัดสรรบุคคลใกล้ชิด เครือญาติของตนเองและเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร รุ่น 6 และรุ่น 12 ซึ่งเป็นพรรคพวกตนให้ได้รับการแต่งตั้งอีกมากมายโดยไม่ละอายต่อประชาชน อันเป็นการจัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างรุนแรง ฯลฯ สมาคมฯจึงไม่อาจปล่อยให้บุคคลทั้งสองใช้อำนาจไปโดยพละการโดยไม่มีการตรวจสอบมิได้

61165858_1288745154583627_8433706823055310848_n

ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมฯจึงจะนำความพร้อมพยานหลักฐานมายื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการสอบสวนเอาผิดพล.อ.ประยุทธ์และพล.อ.ประวิตรตามกฎหมายต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด

ที่มาจาก : เพจศรีสุวรรณ จรรยา

Share.

About Author

Comments are closed.