“จิราพร” อภิปราย คนจนเพิ่มขึ้นทุกปี หลังรัฐบาล คสช.เข้ามา เอื้อผลประโยชน์กับบริษัทใหญ่ และกลุ่มเจ้าสัว

0

นางสาวจิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ดพรรคเพื่อไทย อภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า แผนการปฏิรูปของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เกิดความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลก “เกิดปัญหาการขายด่วน ไม่มีการซื้อด่วน” คนจนเพิ่มขึ้นทุกปี มีคนจนเพิ่มขึ้นเป็น 14 ล้านกว่าคน คน 1% ของประเทศถือครองสินทรัพย์มากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ จึงตอกย้ำให้เห็นว่าประเทศไทยอยู่ในภาวะรวยกระจุกจนกระจาย มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่บิดเบี้ยว และสะท้อนให้เห็นว่าไทยกำลังเผชิญกับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรงข้ามกับ สศช.ที่อ้างมา

นางสาวจิราพร อภิปรายต่อว่า รัฐบาลอ้างว่าต้องการปฏิรูปเศรษฐกิจ แต่กลับพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในระดับบน ให้ประโยชน์กับบริษัทยักษ์ใหญ่ เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มเจ้าสัว แต่ผู้ประกอบการรายย่อย คนยากคนจนไม่ได้รับประโยชน์จากนโยบาย แผนปฏิรูปประเทศฉบับนี้จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำได้ โดยการปฏิรูปเศรษฐกิจดำเนินการผ่านโครงการเพียงกี่โครงการ หรือ project by project ไม่ใช่การทำงานแบบบูรณาการในระยะยาว

นอกจากนี้ รัฐบาล คสช.ยังประกาศจะปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม แต่กลับกลายเป็นว่ายิ่งมีการปฏิรูป ความเหลื่อมล้ำยิ่งมากขึ้น ประชาชนลำบากยากจนมากขึ้น ทั้งที่ต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมาก แต่ผลลัพธ์ที่ได้มาไม่เป็นรูปธรรมจับต้องไม่ได้ จึงสรุปได้ว่ารัฐบาล คสช.ที่นำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ปฏิรูปประเทศโดยไม่มีการปฏิรูป ปฏิรูปเพียงทางวาทกรรมเท่านั้น ปัจจุบันนี้จึงไม่ได้ปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

Share.

About Author

Comments are closed.