สมัชชาคนจนเดินหน้ายื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล เร่งแก้ 35 ปัญหาคนจน

0

วันนี้ (21 ส.ค.62) เมื่อเวลา 14.00 น. ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล บารมี ชัยรัตน์ ผู้ประสานงาน สมัชชาคนจน (สคจ.) ยื่นจดหมาย เรื่องการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจน ต่อนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา จำนวน 35 กรณีปัญหา 6 กลุ่มปัญหา 4 ข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยระบุว่า เรื่องที่ยื่นคือความทุกข์ร้อน จากผลกระทบของนโยบายการพัฒนาของรัฐ ที่ไม่ได้รับการเหลียวแล และไม่มีความจริงใจ ดังนั้น จึงต้องมายื่นจดหมายดังกล่าว เพื่อให้นายกฯ และคณะรัฐมนตรี เข้าใจถึงความทุกข์ของพี่น้องคนจนทั่วประเทศ พร้อมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย การบริหารจัดการที่ดิน การแก้ปัญหาพื้นที่ป่าไม้ และแรงงาน เพื่อให้รัฐบาลเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหา ที่มาจากข้อเสนอของประชาชน

35 กรณีปัญหา 6 กลุ่มปัญหา

1. กรณีปัญหาเขื่อน จำนวน 7 กรณีปัญหา  คือ

 • กรณีปัญหาเขื่อนปากมูล จ.อุบลราชธานี
 • กรณีปัญหาเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี
 • กรณีปัญหาเขื่อนราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
 • กรณีปัญหาเขื่อนหัวนา จ.ศรีสะเกษ
 • กรณีเขื่อนโป่งขุนเพชร จ.ชัยภูมิ
 • กรณีเขื่อนแก่งเสือเต้น จ.แพร่
 • กรณีเขื่อนท่าแซะ จ.ชุมพร

2. กรณีปัญหาป่าไม้ จำนวน 6 กรณี  คือ

กรณีปัญหาอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก จ.สกลนคร ทับที่ดินทำกิน

 • กรณีปัญหาการเตรียมการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิง จ.บึงกาฬ ทับที่สาธารณประโยชน์
 • กรณีปัญหาป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ (บ้านเก้าบาตร) จ.บุรีรัมย์
 • กรณีปัญหาป่าสงวนแห่งชาติป่าตาพระยา จ.สระแก้ว
 • กรณีปัญหาอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า ทับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน  จ.ตรัง
 • กรณีปัญหาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด ทับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน  จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช

3. กรณีปัญหาที่ดิน จำนวน 12 กรณี คือ

 • กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์ตำบลหนองยายโต๊ะ จ.ลพบุรี ทับที่ดินทำกิน
 • กรณีปัญหาที่ทหารจังหวัดนครสวรรค์
 • กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์โคกหนองเหล็ก จ.สุรินทร์ ทับที่อยู่อาศํยและที่ดินทำกิน
 • กรณีปัญหาที่ราชพัสดุหนองน้ำขุ่น จ.ขอนแก่น
 • กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์ดอนหลักดำ จ.ขอนแก่น ทับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน
 • กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์โคกหนองกุง จ.กาฬสินธุ์ ทับที่ดินทำกิน
 • กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์ดงคัดเค้า จ.นครพนม ทับที่อยู่อาศํยและที่กินทำกิน
 • กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์โคกภูกระแตบ้านไผ่ล้อม จ.นครพนม ทับที่อยู่อาศัย
 • กรณีปัญหากรมทางหลวงไม่จ่ายค่ายเวนคืนที่ดิน จ.นครพนม
 • กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์บะหนองหล่ม จ.บึงกาฬ ทับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน
 • กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์กุดทิง จ.บึงกาฬ ทับที่อยู่อาศํยและที่ดินทำกิน
 • กรณีปัญาหที่สาธารณประโยชน์ทุ่งบ้านไร่ จ.ตราด ทับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน

4. กรณีปัญหาแรงงาน จำนวน 8 กรณี คือ

 • กรณีปัญหานายจ้างใช้สิทธิปิดงานเฉพาะสมาชิกสหภาพแรงงานเจนเนอรัลมอเตอร์ส ประเทศไทย
 • กรณีปัญหาการเลิกจ้างแกนนำในการก่อตั้งสหภาพแรงงาน ซูซูกิ มอเตอร์ ประเทศ
 • กรณีปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานของบริษัทมิกาซ่าอินตัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • กรณีปัญหาการตรวจพบสารตะกั่วในเลือดพนักงาน บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด  สูงกว่าค่าที่กำหนด
 • กรณีปัญหาบริษัท ไอพีบี จำกัด และบริษัทไทยโควะพรีซีชั่น จำกัด ไม่ชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิดและเลิกจ้าง
 • กรณีปัญหาบริษัท ซี.ที.ปิโตรแอด์ทรานส์ จำกัด ปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงาน
 • กรณีปัญหาบริษัท พี ดับบลิวเค จิวเวลลี่ จำกัด ปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงาน
 • กรณีปัญหาบริษัท โกบอล เซอร์กิต อีเลคทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงาน

5. กรณีปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ  จำนวน 1  กรณี  คือ

 • กรณีปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ จ.ประจวบคีรีขันธ์

6. กรณีปัญหาโครงการพัฒนาของรัฐ  จำนวน 1 กรณี  คือ

 • กรณีปัญหาโครงการอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร  จ.ประจวบคีรีขันธ์

ส่วน 4 ข้อเสนอเชิงนโยบาย  ประกอบไปด้วย

1. ข้อเสนอเชิงนโยบายของสมัชชาคนจน

2. ข้อเสนอต่อการบริหารจัดการที่ดิน

3. ข้อเสนอต่อการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าไม้และการจัดกรป่า

4. ข้อเสนอเชิงนโยบายแรงงาน

Share.

About Author

Comments are closed.