เพื่อไทย ตั้งเป้าวาระสอง หั่นงบกองทัพ กระตุ้นศก. พัฒนาระบบสาธารณะสุข

0

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร ที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงเนื้อหาการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 ในวาระรับหลักการว่า หากมองด้วยใจเป็นธรรมแล้ว จะเห็นว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณไม่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ยากลำบากของประเทศ มีการสร้างภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น เมื่อมองไปยังงบประมาณของกระทรวงกลาโหม เหตุที่ต้องจัดสรรงบก้อนโต เพราะมันมีเหตุมาจากการประเมินภัยคุกคามที่ใหญ่เกินควร ขาดความแม่นตรง และการมอบภารกิจให้แก่กองทัพมากมาย ไม่เป็นไปตามแบบอย่างของกองทัพสากล จึงทำให้กองทัพใช้อ้างเป็นเหตุผลในจัดกำลังขนาดใหญ่เพื่อให้พร้อมเผชิญกับภัยคุกคามที่ใหญ่โตตามภารกิจเหล่านั้นไปด้วย ดังนั้น ในหลักการจึงไม่ควรผ่านความเป็นชอบ แต่ที่ผ่านก็เพราะเป็นไปด้วยเหตุผลของผลประโยชน์ต่างตอบแทน

พล.ท.ภราดร กล่าวว่า ในทางกลับกันถ้าพรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาล จะใช้นโยบายการสร้างทหารอาชีพ ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง จัดกองทัพให้กะทัดรัดทันสมัย เป็นสากลสอดรับกับการประเมินภัยคุกคามที่เหมาะสม มุ่งเน้นไปที่การป้องกันประเทศ ส่วนภารกิจการรักษาความมั่นคงภายใน การบรรเทาสาธารณภัยและการพัฒนาจะถือเป็นภารกิจรอง กองทัพจะเข้ามาสนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอ และตามคำสั่งของรัฐบาลเท่านั้น หากได้ดำเนินการในแนวทางและหลักการนี้จะประหยัดงบประมาณของกองทัพได้เป็นหมื่นๆล้านได้ เอางบประมาณที่ประหยัดนี้ไปใช้ในงบการลงทุนทางเศรษฐกิจ ทางการศึกษาและการสาธารณสุขก็จะสร้างความพึงพอใจในภาพรวมให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนและในวาระที่สองในชั้นกรรมาธิการวิสามัญฯนั้น พรรคเพื่อไทยจะการพิจารณาปรับลด โดยคำนึงถึงหลักการเหล่านี้เป็นสำคัญ

Share.

About Author

Comments are closed.