“สมัชชาคนจน” เสียงคนจนที่รัฐไม่เหลียวแล

0

เป็นเวลากว่า 16 วันแล้ว สำหรับการชุมนุมกดดันรัฐบาลของกลุ่มพี่น้องสมัชชาคนจน ในการชุมนุมเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้แก้ไขปัญหาของคนจน ซึ่งเกิดขึ้นจากหลาย ๆ ปัญหารวมกันทั้ง ปัญหาเรื่องเขื่อนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชน การประกาศที่ดินทับที่ทำกินของประชาชน เรื่องป่าไม้ที่ดินจากนโยบายทวงคืนผืนป่า ปัญหาเรื่องการไล่รื้อ การดำเนินคดีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ปัญหาเรื่องแรงงาน ประเด็นผลกระทบจากการพัฒนา

โดยกลุ่มพี่น้องสมัชชาคนจนดำเนินการเคลื่อนไหวตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน 21 ตุลาคม ยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนจากทางฝั่งรัฐบาลในการให้ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มผู้ชุมนุม แม้จะมีการเจรจาระหว่างนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการเจรจา กับกลุ่มสมัชาคนจน แต่ดูเหมือนว่าข้อเสนอยังไม่ได้รับการตอบรับจากฝั่งรัฐบาล 

ผุ้ชุมนุมสมัชชาคนจน ที่มาภาพ เพจสมัชชาคนจน

ผุ้ชุมนุมสมัชชาคนจน ที่มาภาพ เพจสมัชชาคนจน

โดยการชุมนุมครั้งนี้เป็นการชุมนุมของกลุ่มพี่น้องสมัชชาคนจน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก 35 กรณีย่อย ไม่ว่าจะเป็นกรณีปัญหาเขื่อนปากมูล เขื่อนราษีไศล เขื่อนหัวนา และกลุ่มปัญหาใหม่ ถือเป็นกรณีปัญหาที่ดินที่มีปัญหาเรื้อรังมาเป็นเวลานาน 

กลุ่มสมัชาคนจน คือใคร? 

สมัชชาคนจนถือเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่ใหญ่กลุ่มหนึ่งในไทย  เป็นเครือข่ายชาวบ้านที่ได้รับความเดือนร้อนในประเด็นความขัดแย้งในสิทธิการใช้ทรัพยากร-สิ่งแวดล้อม และเครือข่ายอื่นๆ เกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี 2538 ภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ปี 2535 

โดยกลุ่มสมัชชาคนจนได้ให้คำอธิบายตัวเองว่าเป็น “เครือข่ายของชาวบ้านคนยากคนจนจากชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางสงครามการแย่งชิง ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ระหว่างรัฐและภาคธุรกิจ กับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นทั้งในชนบทและในเมือง นโยบาย และโครงการพัฒนาของรัฐ กฎหมาย ฯลฯ ได้รุกรานวิถีชีวิตปกติ ละเมิดสิทธิในการจัดการทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่น ทำลายวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย”

ผู้ชุมนุมสมัชชาคนจน ที่มาภาพ เพจสมัชชาคนจน

ผู้ชุมนุมสมัชชาคนจน ที่มาภาพ เพจสมัชชาคนจน

โดยกลุ่มสมัชชาคนจน ประกอบด้วยชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น ชาวบ้านที่ประสบกับปัญหาความขัดแย้งที่อาศัยอยู่ในเขตป่า คนจนในเมือง ฯลฯ กับพันธมิตรที่เป็นคนชั้นกลางในเมือง ประกอบด้วย นักอนุรักษ์ NGOs นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ฯลฯ ซึ่งรวมกันเป็นเครือข่ายและร่วมกันเคลื่อนไหวต่อสู้ เพื่อปกป้องสิทธิและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติร่วมกัน

แถลงการณ์ฉบับที่ 11 กลุ่มสมัชชาคนจน ที่มาภาพ เพจสมัชชาคนจน

แถลงการณ์ฉบับที่ 11 กลุ่มสมัชชาคนจน ที่มาภาพ เพจสมัชชาคนจน

นโยบายรัฐบาลประยุทธ์ต่อกลุ่มคนจน

ตลอดเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา นโยบายของรัฐบาลประยุทธ์ ได้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ชนบทอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นนโยบายทวงคืนผืนป่าที่มีการตัดต้นยางพารา แย่งยึดพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้าน ด้วยเหตุผลว่าไล่พื้นที่บุกรุกของนายทุนที่ครอบครองพื้นที่รัฐโดยไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับผลประทบไปด้วย 

นอกจากนี้ยังมีการจัดทำ  พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้กลางเดือน พ.ย.ที่จะถึงนี้ อันจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านหลายหมื่นครอบครัวที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทำกินได้รับผลประทบไปด้วย 

การชุมนุมของกลุ่มพี่น้องสมัชชาคนจน 16 วัน ที่รัฐไม่เหลียวแล 

แถลงการณ์ฉบับที่ 11 ของกลุ่มสมัชชาคนจน หัวข้อระบุว่า “เมื่อการแสดงความจริงใจไม่มีผล การกดดันก็ตามมา” ที่ระบุใจความโดยสรุปว่า ต้องการให้รัฐบางแสดงความจริงใจในการเปิดเจรจาอย่างเสมอหน้ากับผู้ชุมนุม เพราะดูเหมือนว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา แต่กลับมีเจตนาที่จะยื้อเวลาออกไปเรื่อยๆ 

นอกจากนี้กลุ่มสมัชชาคนจน ยังระบุว่าไม่ได้รับผลตอบรับไปในทางที่ดี เราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาล ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้อาจจะทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาในบริเวณนี้ ไม่ได้รับความสะดวกอยู่บ้าง พวกเราต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย” ในแถลงการณ์ กล่าว 

 

อ้างอิง

 ประภาส ปิ่นตบแต่ง,สมาคมแม่น้ำคือชีวิต,เอกสารวิชาการสมัชชาคนจน กำเนิดและพัฒนาการ,www.livingriversiam.org

https://news.thaipbs.or.th/content/284980

https://site-assets.mediaoxide.com/workpointnews/2019/10/21110845/1571630920_52689_98825-900×1200.jpg 

https://thethaiger.com/thai/news-th/politics-th/%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81 

 

Share.

About Author

Comments are closed.