เผยราชกิจจาฯ ข้อกำหนดห้ามวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญ

0

ศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นองค์กรทางการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญปี 2540 มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ ถือเป็นองค์กรอิสระที่มีอำนาจในการตัดสินใจทางการเมืองที่มีผลต่อประชาชนอย่างมาก เพราะเกี่ยวพันกับอำนาจหลักของประเทศ ทั้งอำนาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ในการตัดสินว่าสิ่งใดขัดกับรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ,ที่มาภาพ ข่าวสด

เมื่อมีความสัมพันธ์กับอำนาจหลัก “หลักการของความเป็นอิสระ” จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และความเป็นการเมืองจึงเกิดขึ้นตามมา ทำให้มีผลกับประชาชนทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินยับยั้งนโยบายของรัฐบาล การยับยั้งพระราชบัญญัติที่รัฐสภาตราขึ้น หรือจะเป็นการตัดสินสูงสุดว่ากฎหมายใดขัดกับรัฐธรรมนูญ เหล่านี้ล้วนมีผลประโยชน์ของประชาชนไปเกี่ยวข้องแทบทั้งสิ้น

เมื่อมีผลประโยชน์ทางการเมืองที่ประชาชนไปเกี่ยวข้องด้วย การวิจารณ์ทางการเมืองของประชาชนย้อมเป็นสิ่งที่ทำได้ แต่สิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการคือ  ออกข้อกำหนดห้ามวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่จะประกาศในใช้ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 

โดยข้อกำหนดฉบับนี้ส่วนใหญ่เป็นการกำหนดวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติ ในรายละเอียดทั้งของคู่กรณี หน่วยงานธุรการของศาล กระบวนการดำเนินการของตุลาการศาลฯ ตั้งแต่ต้นจนจบของกระบวนการพิจารณาคดี แต่ส่ิงที่เพิ่มเข้ามาอยู่ที่หมวด 1 บททั่วไป ว่าด้วยข้อกำหนดสำหรับบุคคลที่จะเข้ามาในศาล หรือเข้าฟังการไต่สวน โดยมีทั้งสิ้น 10 ข้อ 

 Screen Shot 2562-11-21 at 16.53.16

ข้อที่น่าสนใจคือ ข้อ 10 ที่ระบุว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายตามคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาล หรือวิจารณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลโดยไม่สุจริต หรือใช้ถ้อยคำหรือความหมายหยาบคาย เสียดสี ปลุกปั่น หรืออาฆาตมาดร้าย หากใครฝ่าฝืน ให้ถือเป็นการละเมิดอำนาจศาล ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 39”

 

โดยบทลงโทษ ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจ ตั้งแต่ 1.ตักเตือน โดยจะมีคำตำหนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยก็ได้  หรือ 2.ไล่ออกจากบริเวณศาล หรือ 3.ลงโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถือเป็นการออกข้อกำหนดที่จำกัดการวิจารณ์ของประชาชนในการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่ถือเป็นองค์กรทางการเมือง

 

เมื่อพลิกรายชื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 8 คน ถึงกับร้อง เพราะล้วนแล้วแต่เป็นคนที่คณะรักษาความสงบเรียกร้อยแห่งชาติ(คสช.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นคนแต่งตั้งผ่าน สนช.แทบ หรือต่ออายุให้กรณีผลงานเข้าตาแทบทั้งสิ้น  

ตัวอย่างที่น่าสนใจของกรณีผลงานเข้าตา เช่น ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาของการรัฐประหารที่มีพล.อ.ประยุทธ์ เป็นหัวหน้า มีการออกประกาศและคำสั่งมากกว่า 520 ฉบับ และออกพระราชบัญญัติกว่า 289 ฉบับ หลายฉบับเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างชัดเจนเพื่อคุ้มครองความมั่นคงของ คสช. แต่เมื่อประชาชนยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า กฎหมายเหล่านั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ตุลาการชุดนี้ยังไม่เคยวินิจฉัยว่า กฎหมายฉบับใดขัดต่อรัฐธรรมนูญเลย

 

หรือกล่าวได้ว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่เคยตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับ พล.อ.ประยุทธ์ คสช. สนช. ทหาร ฯลฯ เลยแม้แต่คดีเดียว แต่ขณะเดียวกันฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับ พล.อ.ประยุทธ์ คสช. สนช. ทหาร ล้วนถูกกฎหมาย คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญว่าผิดอย่างเดียว 

 

อ้างอิงและอ่านเพิ่มเติม 

บทบาทและสถานะ “ศาลรัฐธรรมนูญ” หลังการรัฐประหาร,https://ilaw.or.th/node/5385

สี่ปี คสช. ใช้มาตรา44 + สนช. เข้ายึดองค์กรอิสระได้เบ็ดเสร็จตามใจ,https://ilaw.or.th/node/4808 

กฎเหล็กใหม่ วิจารณ์ศาลรธน. เจอคุก,https://www.thansettakij.com/content/410234?fbclid=IwAR0Znpl5wzYTuS_SNhLfoYLddwvK9sK5_XDDK0QS4LSxFWhettF7XI92gdE 

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.