ขำไม่ออก!!! ประกาศราชกิจจาฯ แต่งตั้ง ปารีณา ไกรคุปต์ นั่ง กมธ.ปราบปรามทุจริต

0

 

ข้อครหาเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินรัฐอย่างผิดกฎหมายของ นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.จังหวัดราชบุรี ที่ประชาชนให้ความสนใจในวงกว้าง และในปัจจุบันยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบจากทั้งเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้,ส.ป.ก.,เจ้าหน้าที่ตำรวจ และองค์กรทั้งรัฐและเอกชน ว่าการครอบครองพื้นที่ดินดังกล่าวผิดกฎหมายหรือไม่? 

74893035_2343225935987507_1096409630596136960_n-1

นอกจากนี้ นางสาวปารีณา เป็น ส.ส.ฝั่งรัฐบาล ทำให้ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก เพราะหากเป็นการครอบครองที่ดินแบบผิดกฎหมายโดยประชาชน ล้วนถูกจับ ตัดสิน เข้าคุกไปหลายราย แต่สำหรับนางสาวปารีณา ดูจะเส้นใหญ่ผิดปกติ เพราะจนถึงปัจจุบันผ่านมากว่า 4 เดือน แล้ว ก็ยังไม่มีวี่แววว่ารัฐบาล และหน่วยงานรัฐจะจัดการนางสาวปารีณา 

โดยเฉพาะรัฐบาล ที่นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ชอบอ้างตลอดเวลาว่าจะจัดการทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดไปจากแผ่นดินไทย เหตุไฉนจึงปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปได้ หน่ำซ้ำยังมีการตั้งนางสาวปารีณา ไปนั่งเป็นกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เหมือนเป็นการตบหน้าประชาชนคนไทยอีกต่อหนึ่งด้วย 

trb

โดยวันนี้(16 ม.ค.) ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ และนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ดำรงตำแหน่งแทน นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ และนายพยม พรหมเพชร ความว่า

 ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ แทนตําแหน่งที่ว่างตามที่ได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 ตั้ง นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ และนายพยม พรหมเพชร เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ นั้น

เนื่องจาก นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ และนายพยม พรหมเพชร ได้พ้นจากกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ มิชอบ เพราะลาออก และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้ง นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ และนายสิระ เจนจาคะ เป็นกรรมาธิการแทนตามลําดับ 

อ้างอิง

https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/live-from-the-scene/news_3183121

https://www.isranews.org/isranews-other-news/84559-voice_84559.html

 

Share.

About Author

Comments are closed.