จาก “มหากาพย์โกงข้าว” ถึง “ฟัง” ชาวนาบ้าง!! จากข้อกล่าวหา ถึง ข้อเท็จจริง

0

ในช่วงปีที่ผ่านมานั้น “โครงการจำนำข้าว” นับว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่นำไปสู่การล้มรัฐบาลพรรคเพื่อไทย และปัจจุบันยังเป็นคดีความที่นำไปสู่การยื่นถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

tnews_1390903630_8273

อย่างไรก็ตามแม้ว่าโครงการจำนำข้าวจะมีการพูดถึงอย่างมาก แต่จนถึงตอนนี้หนังสือที่เขียนวิพากษ์วิจารณ์โครงการนี้กลับมีเพียง 2 เล่ม นอกเหนือจากบทความตามหนังสือพิมพ์และข่าวต่างๆ นั่นก็คือ หนังสือ “มหากาพย์โกงข้าว” ของ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาเพื่อโจมตีโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย

030957 นพ.วรงค์ เกชกิจวิกรม เปิดตัวหนังสือมหากาพย์โกงข้าว 11 1

อีกเล่มก็คือ หนังสือ “ฟัง” ชาวนาบ้าง!! ของ คุณยรรยง พวงราช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการจำนำข้าว ดังนั้นหากจะอ่านเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนี้ จำเป็นที่จะต้องอ่านทั้ง 2 เล่ม เพราะเปรียบเสมือนการอ่านข้อกล่าวหา และอ่านข้อชี้แจง

582343-01

สำหรับหนังสือ “มหากาพย์โกงข้าว” ของ นพ.วรงค์ นั้นกล่าวหาโครงการจำนำข้าวว่ามีการทุจริตเป็นอย่างมาก มีการทุจริตทุกขั้นตอน โดย แบ่งขั้นตอนการจำนำข้าวออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ซึ่งนพ.วรงค์ กล่าวหาว่าการโกงต้นน้ำ คือ การโกงในขั้นตอนของการลงทะเบียนเกษตรกร การโกงขั้นกลางน้ำคือ การโกงในขั้นตอนของการแปลงข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเพื่อเก็บเข้าสู่โกดังซึ่งรัฐบาลทำการเช่าไว้ และขั้นตอนการโกงปลายน้ำ คือ การโกงในขั้นตอนการระบายหรือขายข้าวของภาครัฐ

จากนั้น นพ.วรงค์ยังสรุปในหนังสือ “มหากาพย์โกงข้าว” ว่าโครงการจำนำข้าวตั้งแต่ยุครัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ นั้นมีการทุจริต และขาดทุนอย่างต่อเนื่อง แม้แต่ในยุครัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ กลุ่มผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้ล้วนแต่เป็นผู้ใกล้ชิด พ.ต.ท.ทักษิณ และเป็นการโกงภาษีของประชาชนทั้งประเทศพร้อมทั้งการทำร้ายชาวนาไทย

หมอวรงค์2_9

อ่านจนจบแน่นอนว่า ต้องคล้อยตามข้อกล่าวหาที่ดูรุนแรง และเน้นคำว่าโกงกิน ทุจริตทุกขั้นตอน แต่เป็นที่น่าแปลกใจว่า ทำไมหากว่าโครงการจำนำข้าวนั้นมีการทุจริตโกงกินทุกขั้นตอนขนาดนี้ เหตุใดยังไม่มีการดำเนินคดีกับโรงสี ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง หากแต่มีเพียง ป.ป.ช.ที่ดำเนินคดีทุจริตจำนำข้าวกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ อดีตนายกรัฐมนตรีเท่านั้น ???

เมื่อหันมาอ่านหนังสือ “ฟัง” ชาวนาบ้าง!! ของคุณยรรยง สิ่งที่คุณยรรยงเขียนเป็นสิ่งแรกในหนังสือก็คือ ชีวิตของชาวนา การทำงานของชาวนา และกล่าวถึงนโยบายรัฐกับการช่วยเหลือชาวนา ซึ่งคุณยรรยง ชี้ให้เห็นว่า “นโยบายจำนำข้าว” นั้นเป็นนโยบายที่ทำมาเป็นเวลานาน และต่อเนื่องมาทุกรัฐบาลนับตั้งแต่ รัฐบาลพล.อ.เปรม ล่วงเลยมาถึงยุครัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์

621902

ซึ่งคุณยรรยงกล่าวว่า รัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนเดิมที่มีการทำมาทุกรัฐบาล ขั้นตอนของการลงทะเบียนเกษตรกร การเก็บรักษาข้าว และการระบายข้าว ทุกขั้นตอนเป็นการกระทำตามกรอบเดิมของทุกรัฐบาล ไม่ได้มีการตั้งองค์กร หรือรูปแบบการทำงานใหม่ที่จะก่อให้เกิดการทุจริตแต่อย่างใด แม้แต่นโยบายประกันราคาข้าวเองก็มีการดำเนินการผ่านรูปแบบและองค์กรเดียวกัน

news_img_620397_1

อีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือ คุณยรรยงกล่าวถึงโครงการประกันราคาข้าวของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ ว่าเป็นการนำเอาโครงการของสถาบัน TDRI มาปรับเปลี่ยนชื่อ โดยชี้ว่าเป็น “นวัตกรรมสวมต่อ” ซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้นักวิชาการจำนวนไม่น้อยที่ออกมาให้ความเห็นในเชิงลบกับโครงการจำนำข้าว ทั้งที่ความเห็นของชาวนาล้วนแต่มองว่าโครงการจำนำข้าวสามารถตอบโจทย์มาตรการช่วยเหลือชาวนาได้ดีที่สุด

PNECO570903001001103

นอกจากนี้ในหนังสือ “ฟัง” ชาวนาบ้าง!! ยังมีการตีแผ่ปัญหาของชาวนาไทย โดยยกเอาความเห็นของนายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ นักวิชาการด้านข้าว ที่ว่า “กลไกการตลาดข้าวไทย เสรี แต่ไม่เป็นธรรม” เพราะอำนาจการต่อรองของชาวนาและโรงสีหรือพ่อค้าข้าวนั้นแตกต่างกันเป็นอย่างมากทั้งในแง่ของเงินทุน สัดส่วนจำนวนชาวนากับโรงสีและพ่อค้าข้าว

maxresdefault

และยังมีการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของโครงการช่วยเหลือชาวนา ระหว่างโครงการจำนำข้าว โครงการประกันราคา และโครงการลดต้นทุนชาวนา รวมทั้งชี้ให้เห็นว่าสาเหตุที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์เลือกที่จะดำเนินนโยบายจำนำข้าว เพราะ เป็นนโยบายที่ตอบโจทย์การให้ความช่วยเหลือชาวนาได้มากที่สุด และเงินงบประมาณที่ใช้นั้นเกษตรกรเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงมากที่สุด

สิ่งที่ได้จากหนังสือ “ฟัง” ชาวนาบ้าง!! จึงเป็นอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งแตกต่างไปจากข้อกล่าวหาของฝ่ายที่โจมตี โดยเฉพาะแง่มุมเรื่องความเห็นของชาวนาต่อโครงการจำนำข้าว และโครงการช่วยเหลืออื่นๆ ดังนั้นหากจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับโครงการจำนำข้าว ควรต้องอ่านทั้ง 2 เล่มเพื่อทราบข้อกล่าวหา และฟังคำชี้แจง

14171795231417180027l

Share.

About Author

Comments are closed.