วิชา ตอบคำถาม สนช. กรณีถอดถอนยิ่งลักษณ์

0

วันนี้ที่รัฐสภา มีการอภิปรายถอดถอนอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์กรณีโครงการรับจำนำข้าว ทั้งนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ได้มาปรากฎตัวแต่อย่างใด แต่ส่งทีมทนายมาแทน

ในช่วงแรก เป็นการตอบคำถามของคณะกรรมาธิการ สนช. โดย ปปช. นำโดยนายวิชา มหาคุณ
นาย วิชา มหาคุณ กล่าวว่าสำหรับประเด็นปัญหาแรกเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวเปลือก จริงๆแล้ว ปปช ให้ความสนใจและเอาใจใส่โครงการพืชผลทาการเกษตรทุกชนิดไม่ใช่เฉพาะโครงการจำนำข้าว และไม่ใช่เอาผิดเฉพาะรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คณะกรรมการ ปปช ได้แสวงหาข้อเท็จจริงการระบายพืชผลทางการเกษตร มาตลอด10 ปี เพราะเราเห็นถึงช่องโหว่ต่างๆของแต่ละรัฐบาล ไม่ได้ชี้เฉพาะแค่ รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อมีโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ในยุคคุณทักษิณ มีปัญหาค่อนข้างจะรุนแรง มีการทุจริต เราเห็นว่านโยบายของรัฐทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ผลดี แต่มีการเปิดช่องโหว่ในการทุจริตในช่องทางต่างๆ จึงได้ให้ TDRI ศึกษาการรับจำนำข้าวเปลือก การแทรกแซงตลาดมันเส้นด้วย ไม่ใช่เฉพาะเรื่องข้าวอย่างเดียว
ในการแทรกแซงตลาดข้าวมีช่องโหว่สำคัญ ทำให้ระบบการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงไป มีการบิดเบือนกลไกตลาด มีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจำนวนมากเมื่อมีผลการศึกษามาแล้วเราก็ได้ดำเนินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบการทุจริต ที่ให้อำนาจ ปปช. เสนอต่อรัฐบาลได้ เมื่อมีผลวิจัยว่าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกมีประโยชน์ในการยกระดับราคาพืชผลเกษตรยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของชาวนาได้ ซึ่งTDRI เสนอให้ใช้การประกันราคาข้าว เราก็ได้เสนอมาตั้งแต่รัฐบาลอภิสิทธิ์ให้ใช้นโยบายการประกันข้าวแทนการรับจำนำข้าว ซึ่งรัฐบาลอภิสิทธิ์ ก็นำไปใช้ แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีการทุจริต ซึ่งก็เป็นการทุจริตเชิงนโยบายเช่นเดียวกัน ก็มีการไต่สวนรัฐบาลอภิสิทธิ์เช่นเดียวกันแต่มีปัญหาเรื่องส่งเอกสารและการไต่สวนคนขององค์การคลังสินค้า ซึ่งเราสรุปแล้วว่าต้องมีคนผิด เพราะมีการทุจริตเกิดขึ้น

สำหรับในกรณีของการดำเนินการไต่สวนความผิดของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นั้นเกิดขึ้นเนื่องจากมีการปฏิบัติหน้าที่ในทางการส่อว่าทุจริต และหลังจากการไต่สวนคดีคุณบุญทรงไประยะหนึ่งแล้ว ก็มีข้อสงสัยว่า รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปล่อยให้มีการระบายข้าว ขายข้าวที่ทุจริต เราไมได้กล่าวหาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ทุจริตโดยตรงเลย กระบวนการในการทุจริตนั้นในการถอดถอนนั้นต้องดำเนินการจากพฤติกรรมของผู้ถูกกล่าวหา ไม่ดำเนินการใดตามที่ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง อาจเรียกได้ว่ามีการพาดพิงการทุจริต แสดงว่ามีความไม่น่าเชื่อถือแล้วในตัวบุคคลนั้น เราสงสัยว่ารัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีความเกี่ยวพันกับการทุจริตนี้หรือไม่ แต่เมื่อไต่สวนตามกระบวนการรับผิดทางอาญา จึงจำเป็นต้องใช้สภานี้เพื่อให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่และถอดถอน ยังเหลือโทษทางการเมืองห้ามปฏิบัติหน้าที่ 5 ปี
ในขณะเดียวกันเราไมได้ยุติการไต่สวนทางอาญา เรายังดำเนินการอยู่ในคณะทำงานร่วมระหว่างปปช กับ อัยการสูงสุดได้ข้อยุติแล้วว่ากระบวนการต่างๆตามโครงการรับจำนำน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นด้วย อัยการกำลังพิจารณาส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง
เมื่อมีการถามว่า รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรพ้นตำแหน่งแล้วไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว ทำไมปปช จึงยังถอดถอนและใช้กฎหมายใดในการถอดถอน และยังให้สนช ถอดถอน
นายวิชาตอบว่า กรณีนี้เป็นกรณีการถอดถอนที่ให้สิ้นสุดการเป็นรัฐมนตรีเฉพาะตัวเพราะเข้าไปทำที่ขัดต่อบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ความผิดที่ถูกถอดถอนจากการทุจริต คนละระบบ คนละกระบวนการ นั่นเป็นการให้พ้นจากตำแหน่ง ไม่ใช่บทลงโทษ แต่นี่เป็นการถอดถอน บุคคลทางการเมือง ตามระบบการทำงานนั้นต่างกัน
บุคคลหลายท่านในสมัยที่เราดำเนินการไต่สวนและถอดถอนต่อวุฒิสภาไม่เคยถอดถอนได้สำเร็จเลยเพราะเป็นเรื่องการเมืองจริงๆ ในกระบวนการถอดถอนนั้นในสมาชิกวุฒิสภามีมติยืนยัน แม้ว่าจะพ้นตำแหน่งไปแล้วโดยเหตุลาออก พ้นจากตำแหน่งก็ดี วุฒิสภาก็ยังมีอำนาจอยู่ เพราะส่วนใหญ่คนที่ถูกยื่นถอดถอนจะลาออกหรือโยกย้ายจากตำแหน่งไปก่อน เพราะไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ถือว่าเป็นการเลี่ยงบาลี
นายวิชาได้ยกตัวอย่างว่าในศาลปกครองสูงสุดก็มีการพิจารณาเรื่องการถอดถอนเหมือนกันในเรื่องนายกอบจ. ที่ปปช ชี้มูลความผิด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็ให้พ้นจากตำแหน่งไป ก่อนที่จะให้พ้นจากตำแหน่งได้ลาออกไปก่อน ศาลปกครองสูงสุดได้บอกว่าเป็นคนละเรื่องกันในเรื่องการถอดถอนเพื่อแสดงเจตนารมย์ของกฎหมายว่าทำความผิด ซึ่งถือได้ว่าใช้แนวเดียวกันในการดำเนินการ

Share.

About Author

Comments are closed.