จาก ป.ป.ช. ถึง สนช. กับความยุติธรรมเรื่องการ “ถอดถอน”

0

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ที่ผ่านมานั้น มีเหตุการณ์สำคัญในทางการเมืองของประเทศไทย นั่นคือการที่คณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะตั้งคำถามในกรณีการถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งแม้ว่าสุดท้ายจะเกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากคณะกรรมาธิการต้องการที่จะให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ มาตอบคำถามด้วยตนเอง โดยไม่ยอมให้ตัวแทนและทีมทนายของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ตอบคำถามแทน

news_img_607447_1

ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจไม่ใช่เรื่องการตอบคำถามว่า ใครจะเป็นผู้ตอบคำถาม แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือคำพูดที่นายวิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งตอบคำถามของคณะกรรมาธิการสนช. ซึ่งถามถึงหลักฐานในการทุจริตในคดีโครงการจำนำข้าวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งนายวิชา ได้กล่าวว่า “เราไม่ได้กล่าวหาว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ทุจริตโดยตรงเลย เราใช้คำว่า “ส่อ” ทุจริต” ซึ่งแปลความได้ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะผู้ร้องให้มีการถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานความผิดปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว ยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดได้ว่าโครงการดังกล่าวนั้นมีการทุจริตเกิดขึ้น

651921

อย่างไรก็ตาม แม้นายวิชา มหาคุณ ในฐานะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีการระบุอย่างชัดเจนในการตอบคำถามต่อคณะกรรมาธิการสนช. ว่าไม่มีหลักฐานว่ามีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว แต่ทั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ สนช. ก็ยังคงตั้งคำถามและจะจัดการลงมติ “ถอดถอน” น.ส. ยิ่งลักษณ์ อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานความผิดว่า “ส่อทุจริต” คำถามจึงเกิดขึ้นในสังคม เพราะในหลักการของกระบวนการยุติธรรมนั้น การจะกล่าวหาใครกระทำความผิดนั้น ย่อมต้องมีพยานหลักฐานที่สามารถชี้ชัด พิสูจน์ความผิดของผู้ถูกกล่าวหาอย่างชัดเจน ไม่ใช่เพียงแค่กล่าวหาโดยใช้คำว่า “ส่อ” ว่ากระทำความผิดโดยไม่มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ความผิดให้เป็นที่กระจ่างได้

Pm01Pm02

แน่นอนว่าหาก น.ส. ยิ่งลักษณ์ ในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรี มีการกระทำความผิดจริง โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ความผิดอย่างชัดแจ้ง ไม่เพียงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่รวมถึงสังคมไทย ย่อมไม่มีใครคัดค้านการถอดถอนหรือดำเนินคดีกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ แต่ในเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังคงไม่มีหลักฐานและต้องการจะเอาผิดกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ภายใต้ข้อกล่าวหาซึ่งมีเพียงคำพูดจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า “ส่อทุจริต” ย่อมไม่มีทางได้รับการยอมรับจากสังคมเนื่องจากขัดต่อหลักการยุติธรรม

Share.

About Author

Comments are closed.