ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับ ผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย

0

ตามที่มีการเสนอร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขึ้นมาพิจารณาในคณะรัฐมนตรี ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และความวิตกกังวลอย่างมากมายถึงร่างกฏหมายภาษีที่กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาและรอยื่นกฤษฎีกาจากกระทรวงการคลังนำเสนอขึ้นสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติตามลำดับ

น่าสนใจอย่างยิ่งว่าในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มมีข่าวการนำ ร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เข้าสู่ที่ประชุม ครม. ตลอดจนในอนาคตหากมีการผ่านกฏหมายฉบับนี้ออกมาจะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทย

เป็นที่ชัดเจนว่านับแต่การยกเลิกโครงการพัฒนาโครงสร้างระบบคมนาคมขั้นพื้นฐาน หรือ รถไฟความเร็วสูง ของอดีตนายกรัฐมนตรี น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แล้วหันมาใช้การลงทุนระบบรถไฟรางคู่ ของรัฐบาลทหาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งทำให้รัฐต้องเสียงบประมาณเพิ่มขึ้นจากวงเงิน 2.2 ล้านล้านบาท เป็น 3.3 ล้านล้านบาทนั้น

ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยเกิดอาการ “กระตุก” หรือ “สะดุด” ไปตามๆกัน ดังจะเห็นได้จากการชะลอตัวของยอดขายอสังหาริมทรัพย์ในส่วนห้องชุดหรือคอนโดมิเนี่ยมตามหัวเมืองใหญ่ๆ ที่ชะลอตัวและมียอดขายลดลงจนต้องมีการเลื่อนการเปิดโครงการออกไป

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการปรับเปลี่ยนโครงการรถไฟความเร็วสูงไปเป็นการลงทุนกับระบบรถไฟรางคู่นั้นมีผลกระทบอย่างมากต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ เมื่อแรงจูงใจลดลงยอดขายย่อมตกลงตามสภาพ ยังไม่นับรวมถึงโอกาสจูงใจนักลงทุนที่เสียไปและค่าใช้จ่ายในโครงการที่สูงขึ้น

วกกลับมาพิจารณาร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ ในปัจจุบัน ตามร่าง พรบ. มีการบัญญัติให้เก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง โดยยกเว้นสถานที่ราชการ ศาสนสถาน โดยมีหลักการเพื่อลดการเก็งกำไรที่ดิน และเพื่อเพิ่มงบประมาณให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยให้อำนาจแก่ อปท.ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามอัตราที่ไม่เกินจาก พรบ.กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามภายใต้หลักการสวยหรูนี้ก็ยังมีปัญหาตามมาอีกมาก

เริ่มตั้งแต่กระบวนการของผู้จัดเก็บภาษีแม้จะให้อำนาจ อปท. และดูเหมือนจะเป็นการกระจายอำนาจก็ตาม แต่โดยตัว อปท.เอง ในสภาวะปัจจุบันก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป หลังจากมีการส่งสัญญาณของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายก ที่ค่อนข้างจะต่อต้านการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

ที่สำคัญการออกกฎหมายเช่นนี้ แปลว่ารัฐจะลดบทบาทการอุดหนุนงบประมาณส่วนท้องถิ่นลง แล้วผลักดันให้ส่วนท้องถิ่นจัดการหางบประมาณกันเองเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการกระทำเช่นนี้สามารถใช้ได้ในบางพื้นที่ที่เป็นเมืองใหญ่เท่านั้น เช่น ระยอง ชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ ฯลฯ กลับกันในจังหวัดที่เป็นหัวเมืองเล็กย่อมไม่สามารถเก็บภาษีได้มากเพียงพออย่างแน่นอน ทางแก้จึงมีสองทางคือ อปท.ในพื้นที่นั้นๆต้องรัดเข็มขัด หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องยกระดับการจัดเก็บภาษีให้สูงสุดตามที่กฏหมายกำหนด ซึ่งก็คงจะเป็นไปได้ยากมากกว่าการรัดเข็มขัด อปท.เสียอีก

กลุ่มคนส่วนที่จะได้รับผลกระทบหลักจากร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้ แม้ตามหลักการจะพยายามลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดการเก็งกำไรและการถือครองที่ดิน แต่หากพิจารณาแล้วจะเห็นว่าตัวกฏหมายที่กำลังร่างกันนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างแท้จริง

กลับกันยังอาจจะเป็นเงื่อนไขในการสร้างความเหลื่อมล้ำให้หนักขึ้นยิ่งกว่าเดิมเสียอีก เพราะกลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากร่าง พรบ. คงหนีไม่พ้นคนเมืองซึ่งส่วนใหญ่นับเฉพาะมูลค่าราคาที่ดินใน กทม.หรือตามหัวเมืองใหญ่นั้นก็มีมูลค่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีแล้ว

หรือหากเป็นผู้ถือครองห้องชุดคอนโดมิเนียมเองราคาประเมินก็ยังเข้าเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีอยู่ ขณะที่อัตราภาษีนี้แทบจะไม่มีผลกระทบต่อผู้มีฐานะร่ำรวยเลย มันจึงไม่ใช่การการลดความเหลื่อมล้ำ แต่น่าจะเป็นการสร้างวิกฤติความเหลื่อมล้ำ และวิกฤติต่อวงการอสังหาริมทรัพย์เสียมากกว่า

ซึ่งว่ากันตามตรงชนชั้นกลางใหม่รายได้ 15,000 -20,000 บาทต่อเดือน อยากมีบ้านมีรถในเมืองใหญ่ ลำพังแค่ผ่อนจ่ายคอนโดมิเนียมและรถยนต์ก็แทบจะชักหน้าไม่ถึงหลังแล้ว นี่อาจจะต้องอดออมเงินไว้จ่ายภาษีที่อยู่อาศัยเสียอีก แล้วแบบนี้ใครจะกล้าซื้อคอนโดมิเนียม

หากกฎหมายนี้ผ่านขึ้นมาจริง ตลาดอสังหาริมทรัพย์อาจจะซบเซาต่อเนื่องไปอีกหนึ่ง-สองไตรมาส แต่ถ้าสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังไม่มีสัญญาณว่าจะดีขึ้นอีก ยอดขายในตลาดอสังหาริมทรัพย์อาจจะต่ำลากยาวไปถึงไตรมาสแรกของปี 2559 ก็เป็นได้

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1424320567

http://news.thaipbs.or.th/content/%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.