ไปกันใหญ่!!! วิษณุแจง ม.44 คล้ายรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส

0

สืบเนื่องจาก ในวันนี้เวลา 13.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนรัฐบาล พร้อมด้วย พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค และ พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก ในฐานะผู้แทนจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ร่วมแถลงชี้แจงข้อสงสัยการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกและการประกาศใช้มาตรา 44 แก่ตัวแทนเอกอัคราชทูตในประเทศไทย ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรระหว่างประเทศ และสื่อมวลชนต่างประเทศ ที่กระทรวงการต่างประเทศ

แถลง01CB-KlPFVIAATGBv

ซึ่งในการแถลงชี้แจงดังกล่าวมีการอธิบายถึงข้อความในมาตรา 44 เพื่อให้ต่างชาติเข้าใจ โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า “การประกาศใช้มาตรา 44 นั้นไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทย ในอดีตนั้นมีการใช้อำนาจตามกฎหมายในลักษณะเดียวกันมาแล้วถึง 5 ครั้ง ได้แก่ มาตรา 17 ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2502, มาตรา 17 ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2515, มาตรา 21 ในรัฐธรรมนูญ 2519, มาตรา 27 ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2520 และ มาตรา 27 ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2534

44CB-OwGcUsAAYEjj

โดยนายวิษณุ กล่าวต่อไปว่าการประกาศใช้มาตรา 44 นั้นไม่ได้มีความรุนแรงมากกว่าการใช้กฎอัยการศึกแต่อย่างใด พร้อมทั้งชี้แจงว่า “มาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญของไทยนั้นมีความคล้ายคลึงกับมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส” ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตกใจ!!!!!

164578

จึงต้องมาดูเนื้อหาของบทบัญญัติมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสกันให้ชัดเจนว่าเป็นอย่างไร โดยมาตรา 16 นั้นมีเนื้อหาดังนี้

article16

 

แปลความกันได้ว่ามาตรา 16 แห่งรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสนั้น ได้ให้อำนาจแก่ ประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการใช้อำนาจในการออกมาตรการต่างๆที่มีความจำเป็นทุกอย่าง ในกรณีที่เอกราช และสถาบันหลักของชาติตกอยู่ในภาวะถูกคุกคามอย่างรุนแรงและฉุกเฉิน โดยจะต้องหารือกับนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และประธานสภาที่ปรึกษารัฐธรรมนูญก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ แต่มาตรการต่างๆจะต้องได้รับการแนะนำจากสภาที่ปรึกษารัฐธรรมนูญให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ในขณะที่มาตรการดังกล่าวก็ต้องถูกตรวจสอบจากรัฐสภาด้วย

paris-Courson_2287545b

หมายความว่าแม้จะใช้อำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย มีผู้ตรวจสอบชัดเจน ที่สำคัญทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 16 นี้ ตั้งแต่ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา รัฐสภา ล้วนแต่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ส่วนสภาที่ปรึกษารัฐธรรมนูญนั้นเป็นองค์กรทางกฎหมายของฝรั่งเศส

ในส่วนของมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวของไทยนั้น ให้อำนาจแก่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการใช้อำนาจทุกอย่างได้โดยไร้การตรวจสอบ เรียกว่า “คำสั่งของหัวหน้า คสช. = กฎหมาย” จึงไม่มีความคล้ายคลึงกับมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสแม้แต่น้อย เพราะ ที่มาของผู้ใช้อำนาจแตกต่างกัน กล่าวคือ มาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสให้อำนาจแก่ประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน แต่มาตรา 44 ของไทยให้อำนาจแก่หัวหน้าคณะรัฐประหารที่ยึดอำนาจจากประชาชน

17015268051_910ca93dd0_b419403585

อีกประการที่แตกต่างกันก็คือ แม้มาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสจะให้อำนาจแก่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการใช้มาตรการต่างๆเพื่อรักษาเอกราช สถาบันหลักของชาติและความมั่นคง แต่ก็ยังมีการตรวจสอบจากระบอบรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย แต่มาตรา 44 ของไทยนั้นให้อำนาจแก่หัวหน้า คสช. แบบเบ็ดเสร็จ ไร้การตรวจสอบ ที่สำคัญคือตามมาตรา 44 ของไทย หัวหน้า คสช. ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงกฎหมาย เพราะคำสั่งของหัวหน้า คสช. คือกฎหมายในตัวเองอยู่แล้ว

p0102100957p1

ดังนั้นการที่นายวิษณุ เปรียบเทียบมาตรา 44 ของไทย ว่าคล้ายคลึงกับมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสนั้นจึงเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงต่อต่างชาติ เพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่รัฐบาลทหารของไทย โดยมิได้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง “กฎหมายประชาธิปไตย” กับ “กฎหมายเผด็จการ” !!!!!

Share.

About Author

Comments are closed.