ค่าจ้างขั้นต่ำ ข้อเท็จจริงและทิศทางที่ควรเป็นในอนาคต

0

 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และมูลนิธิ ฟรีดิช อีแบร์ต ประเทศไทย จัดงานเสวนา ค่าจ้างขั้นต่ำข้อเท็จจริงและทิศทางที่ควรเป็นในอนาคต ขึ้นที่โรงแรมเดอะสุโกศล

โดยมีวิทยากรได้แก่

คุณเพชรรัตน์ สินอวย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน

คุณสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดำเนินรายการ โดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล

คุณเพชรรัตน์กล่าวว่า ปัจจุบันแรงงานที่อยู่ในระบบ ไปอยู่นอกระบบเพิ่มขึ้น จากข้อมูลประกันสังคม ตั้งแต่ปี56 และปี 57-58 ผู้ประกันตนเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมาลดลงอย่างมีในนัยยะสำคัญ แรงงานเริ่มเข้ามาอยู่ในแรงงานนอกระบบมากขึ้น เข้าไปอยู่ในภาคการเกษตร สิ่งที่เราไม่ได้บอกคือคุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นหรือปล่าว

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของระบบค่าจ้างขั้นต่ำคือ

  1. เพื่อดึงระดับค่าจ้างที่อยู่ในระดับต่ำมากให้ขึ้นมาอยู่ในระดับเฉลี่ยทั่วไปของผู้ทำงานในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
  2. สร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันเชิงการค้าระหว่างนายจ้างที่จ่ายค่าจ้าง

ระบบค่าจ้างขั้นต่ำในไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักสามประการ

  1. เป็นปัจจัยสำคัญในระบบการคุ้มครองแรงงานของประเทศ
  2. กำหนดโดยองค์กรไตรภาคี
  3. มีการกระจายอำนาจการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำไปยังแต่ละจังหวัด

 

ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์ กล่าวว่า

ความจริงแล้วค่าจ้างขั้นต่ำจะวัดกันที่ productivity จริงหรือปล่าว ก็ต้องดูว่าค่าจ้างนั้นคุ้มกับผลผลิตหรือปล่าว ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ต้องเป็นไปตามตลาด ค่าจ้างมันจะลอยตัวไม่ได้ มันต้องยึดอะไรเป็นหลัก แต่ถ้ามองในมุมของลูกจ้างค่าจ้างขั้นต่ำเป็นมาตรการทางสังคม ซึ่งต้องเอาความสามารถรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นตัวตั้ง อย่างน้อยที่สุด ต้องเป็นการประกันว่าสุดท้ายแล้วลูกจ้างจะอยู่ได้อย่างมนุษย์ ภาวะลูกจ้างในสังคมไทย

เมื่อคุณได้งานทำ คุณก็ถูกคาดหวังว่า เวลาคุณไปงานพิธีรีตรองต่างๆคุณต้องมีเงินช่วย มันเลยทำให้รายจ่ายของคนไทยเพิ่มมากขึ้นไปอีก ในบริบทของสังคมไทย มันเลยต้องมากกว่าที่เราจะเอาไว้ใช้ต่อลมหายใจ

พูดในแง่เศรษฐกิจ ค่าจ้างขั้นต่ำต้องเป็นการทำให้คนงานทำงานอย่างเป็นผู้เป็นคน หมายความว่าคุณสามารถทำงานแปดชั่วโมง ดูลูกดูเต้าต่อได้ ที่คุณต้องนั่งทำงานหามรุ่งหามค่ำเพราะคุณไม่สามารถอยู่ได้ในค่าจ้างเท่านี้ใช่ไหม

คนที่ทำงานระดับล่าง มีหนี้สินต้องอยู่กับความหวังแบบอุบัติเหตุ อย่างลอตเตอรี่ ส่วนมากก็กู้มากินมาใช้ส่งลูกเรียนหนังสือ

แต่ถ้าในกรณีของผู้ประกอบการ เขาก็จะมองว่าถ้าประสิทธิภาพไม่เท่ากับค่าจ้างแล้วจะให้จ้างได้อย่างไร ต้องถามว่าเขาได้คำณวนประสิทธิภาพในทุกระดับหรือปล่าว คือต้องให้โอกาสลูกจ้างที่เข้ามาทำงานใหม่ต้องปรับตัวด้วย

ดร สมเกียรติ กล่าวว่า

ค่าจ้างขั้นต่ำคือต้องปกป้องแรงงานต่อความยากจน สร้างความเป็นธรรม เป็นฐานกำหนดค่าจ้างอื่นๆ

หลายครั้งที่ติดตามดู การตัดสินใจอยู่ที่รัฐบาล สุดทายคือการตัดสินใจทางการเมือง เพราะค่าแรงขั้นต่ำที่ผ่านมา เกิดจากการหาเสียง ก็ไม่ได้ใช้หลักการไตรภาคี หรือใช้หลักการใดๆในการกำหนดค่าแรง

ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 สามารถทำให้หายจนได้หรือไม่ ถ้าเป็นครอบครัวที่ทำงานคนเดียว จะมี 37% ที่ครอบครัวจะอยู่ใต้เส้นความยากจน ถ้าครอบครัวทำงานกันสองคน เกือบจะ 90% ที่ค่าจ้างขั้นต่ำสามารถช่วยให้พ้นจากความยากจนได้เพราะฉะนั้นก็ต้องทำงานกันอย่างน้อยสองคน ข้อสำคัญของการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำนั้น จะต้องสามารถบังคับใช้กฎหมายได้ด้วย

ดร สมกียรติยังคาดการณ์อีกว่า ปลายปีเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้น ประชากรไทยจะถึงจุดสูงสุดที่ 67.9ลล้านคนแล้วจำนวนประชากรก็จะลดลง และแรงงานจะลดลง ค่าจ้างจะสูงขึ้นตามไปด้วย และสิ่งสำคัญคือการยกระดับประสิทธิภาพแรงงานให้สอดคล้องกับค่าจ้างด้วยเช่นกัน

“ค่าจ้างข้นต่ำจำเป็นเพื่อคุ้มครองแรงงาน ควรมีหลักเกณฑ์ปรับชัดเจนไม่ใช่การตามการเมือง

ฐานค่าจ้างควรอิงค่าใช้จ่ายจริงของคนงาน อย่างน้อยที่สุดคือต้องพ้นเส้นความยากจน

และควรปรับเพิ่มตามเงินเฟ้อ ประสิทธิภาพแรงงาน โดยไม่จำเป็นต้องเท่ากันทั้งประเทศก็ได้ ที่สำคัญคือ มีหลักเกณฑ์ชัดเจน ประกาศแล้วต้องบังคับให้ได้จริง” ดร สมเกียรติกล่าว

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.