เส้นทางการติดยา 4 ระยะ

1.ระยะเริ่มต้นเสพยา
• เสพเป็นครั้งคราว
• ยังมีความรู้สึกผิด
2.ระยะเสพยาต่อเนื่อง
• เสพบ่อยขึ้น
• เริ่มหาข้ออ้างเสพ โกหก
• เสียการเรียนและความสัมพันธ์
• ออกอาการเมื่อขาดยา
3.ระยะเสพยาหมกมุ่น (เริ่มติดยา)
• ดื้อยา ต้องการยา ถี่-มาก ขึ้น
• ไม่สนใจเรื่องอื่น
• สูญเสียความคิด-การตัดสินใจ
4.ระยะเสพยาวิกฤต (ติดยา)
• เมายาทั้งวัน
• ล้มละลายในชีวิต ครอบครัว สังคม

http://rtadrc.com/UploadImage/dd836900-303e-47f7-bce7-a6022d08ed95.pdf

Share.

About Author

Comments are closed.