ยอดคนตกงานเดือนมิถุนายน 2561 พุ่งทะลุ 4.26 แสนคน

0

สำนักงานสถิติฯ เผยเดือน มิ.ย. ตัวเลขพุ่งเป็น 4.26 แสนคน ปริญญาตรียังแชมป์ ส่องทางรอด อาชีพ 5 อันดับแรกที่มีแรงงานมากที่สุด

หลังจากตัวเลขคนว่างงานมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่เดือน เม.ย.ที่ผ่านมา โดยเดือน พ.ค. 2561 มีคนว่างงาน 402,000 คน ล่าสุดสำนักงานสถิติแห่งชาติ รายงานตัวเลขการว่างงานของเดือน มิ.ย.2561 พบว่า มีคนว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 426,000 คน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 1.1 ของจำนวนแรงงานทั้งหมด 38.86 ล้านคน

คนว่างงานเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ถือว่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย.2560 จำนวน 11,000 คน และหากเทียบกับเดือน พ.ค.2561 เพิ่มขึ้น 24,000 คน โดยกลุ่มระดับการศึกษาปริญญตรี ยังเป็นกลุ่มว่างงานมากที่สุด มีจำนวน 170,100 คน

กลุ่มอาชีพที่ว่างงาน ที่เคยทำงานในภาคธุรกิจ 3 กลุ่มนั้น มาจากกลุ่มภาคบริการและการค้า 85,300 คน, ภาคการผลิต 69,400 คน และภาคเกษตรกรรม 27,200 คน

อีกด้านหนึ่ง สำหรับตัวเลขคนมีงานทำที่มีจำนวน 38.36 ล้านคนนั้น อาชีพที่มีจำนวนคนทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ

1.ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร และการประมง 12.44 ล้านคน
2.พนักงานบริการ และพนักงานในร้านค้าและตลาด 7.29 ล้านคน
3.ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 4.16 ล้านคน
4.อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในการขาย และการให้บริการ 3.94 ล้านคน
5.ผู้ปฏิบัติการโรงงาน เครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 3.61 ล้านคน

Share.

About Author

Comments are closed.