21 กันยา วันสันติภาพสากล UN ชวนตั้งคำถามถึง สิทธิในสันติภาพ

0

ทุกๆวันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันสันติภาพสากล ที่ประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาิ ได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันแห่งการส่งเสริมสันติภาพ ทั้งในชาติและประชาชาติ

สมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้ออกแผนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ข้อ ในปี 2015 เพราะพวกเขามีความหวังจะสามารถสร้างสันติภาพให้เกิดกับโลกได้ ถ้าหากเราบรรลุเป้าหมายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม และปกป้องสิทธิมนุษยชนแก่คนทั่วโลก เป้าหมายการพัฒนาที่ว่านี้ครอบคลุมในหลายประเด็น เช่นความยากจน การศึกษา สาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ความเท่าเทียมทางเพศ น้ำ สุขอนามัย พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสังคมที่เป็นธรรม 

เป้าหมายการพัฒนาข้อที่ 16 “สันติภาพ ความเป็นธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง” นั้นมีเป้าหมายในการส่งเสริมสันติภาพและการสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้คนเข้าถึงความเป็นธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกระดับ

สังคมที่มีสันติภาพ คือสังคมที่เป็นะธรรมและเท่าเทียมสำหรับทุกคน สันติภาพจะทำให้เกิดบรรยากาศที่ยั่งยืน และบรรยากาศที่ยั่งยืนจะช่วยส่งเสริมสันติภาพด้วย

สำหรับหัวข้อในปี 2018 นี้ ได้กำหนดไว้ภายใต้ชื่อ “สิทธิในสันติภาพ ครบรอบ 70 ปี คำประกาศสิทธิมนุษยชนสากล”

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี คำประกาศสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งเป็นเอกสารที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ 

โดยในบทบัญญัติที่ 3 ในคำประกาศ ระบุเอาไว้ว่า “ทุกคนมีสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงของตน” นี่เป็นเสาหลักในการสร้างเสรีภาพ ความเท่าเทียม และสันติภาพโลก

และแม้ว่าในคำประกาศจะไม่ได้ระบุ “สิทธิในสันติภาพ” ทางองค์การสหประชาชาติตึงอยากชวนทุกคนให้ตั้งคำถามว่า “สิทธิในสันติภาพ” ของทุกคนคืออะไร 

Share.

About Author

Comments are closed.