นิสิตจุฬาฯ ล่ารายชื่อ อ.คุรุศาสตร์ พฤติกรรมเหยียดเพศ ใกล้ทะลุหมื่น

0

กลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันเข้าชื่อในเว็ปไซต์ change.org เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบพฤติกรรมจริยธรรมของ ผศ.ดร.นิรันดร์ แสงสวัสดิ์ (อ.พิเศษ ของรายวิชาจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาสำหรับครูฯ) ล่าสุดได้รายชื่อใกล้ทะลุหนึ่งหมื่นคนแล้ว

กรณีนิสิตจุฬาฯกลุ่มหนึ่ง ตั้งเคมเปญรณรงค์ขอให้คณะ​ครุศาสตร์​ จุฬา​ฯ ตรวจสอบพฤติกรรม​เหยียดเพศในชั้นเรียนอาจารย์ท่านหนึ่ง ผู้สอนใน รายวิชาจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาสำหรับครูฯ หลังพบหลายครั้ง มีทัศนะเรื่องเพศแบบเลือกปฎิบัติ

ล่าสุดกลุ่มนิสิตผู้นำการจัดกิจกรรม ได้เดินทางไปพบกับอาจารย์ท่านดังกล่าว เข้ายื่นธง LGBT หนังสือสิทธิมนุษยชน และคำแถลงการณ์จาก Change.org เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยระบุว่า

วันนี้ผมและเพื่อน ๆ ในจุฬาเข้ายื่นธง LGBT หนังสือสิทธิมนุษยชน และคำแถลงการณ์จาก Change.org (มีคนลงชื่อใกล้ทะลุหมื่น คนแล้ว) ให้กับอาจารย์

แต่น่าเสียดายที่อาจารย์รีบไปสอนเลยไม่มีเวลารับสิ่งที่พวกเราประสงค์จะมอบให้และไม่ได้คุยอะไรมากนัก อาจารย์เพียงบอกกับพวกเราว่า “มุมมองของพวกเรามันต่างกัน จะเป็นครูได้นี่ต้องมองอะไรมากกว่าที่สังคมมองอีกเยอะ”

 

กลุ่มนิสิจุฬาฯ ระบุใน change.org ตอนหนึ่งดังนี้

ผศ.ดร.นิรันดร์ แสงสวัสดิ์ เป็นผู้สอนคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ นานมากกว่า ๓๕ ปี เขาสอนทัศนคติเหยียดเพศโดยไม่เคยเปิดโอกาสให้นิสิตในชั้นเรียนได้โต้แย้งหรือตั้งคำถาม เขาไม่เคยรับฟังคำร้องหรือเหตุผลของนิสิตที่มีความคิดแตกต่างทั้งเรื่องเพศและเรื่องอื่น ๆเช่น เขายืนยันว่า “วาฬเป็นปลา” เพราะคนไทยเรียกว่าปลาวาฬ เราเป็นคนไทย ไม่ควรรับแนวคิดฝรั่ง เป็นต้น เขาใช้ทัศนคติเหยียดเพศของตนเองประกอบการยื่นคำร้องให้คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ทบทวนมติการอนุญาตให้นิสิตหลากหลายทางเพศแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศของตนได้ ซึ่งมีผลให้คณะกรรมการบริหารฯ คณะครุศาสตร์มีมติยกเลิกสิทธิดังกล่าวของนิสิต (อ่านเรื่องราวของมติดังกล่าวต่อได้ที่ ) (ปัจจุบัน หลังจากการเรียกร้องตามลิงก์ดังกล่าว จุฬาฯ ก็มีคำสั่งทุเลามติการยกเลิกสิทธินั้นชั่วคราวแล้ว) นอกจากนั้น เขายังใช้อำนาจความเป็นครูอย่างไม่เหมาะสมทั้งในอดีตและปัจจุบันด้วยความภาคภูมิใจ

ในนามของกลุ่มนิสิตคณะครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์​ คณะรัฐศาสตร์ และเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจการเคารพให้เกียรติกันในสังคมไทย การเรียนรู้เพื่อยอมรับความแตกต่างหลากหลายของคนในสังคม และการใช้อำนาจของครูในชั้นเรียนอย่างเหมาะสม จึงขอเรียกร้องให้คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรม ผศ.ดร.นิรันดร์ แสงสวัสดิ์ พร้อมทั้งกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม กำชับอาจารย์ไม่ให้สอนความคิดเหยียดเพศและต้องเปิดโอกาสให้นิสิตในชั้นเรียนได้โต้แย้งและถกเถียงอย่างเป็นวิชาการ เสรี และไม่มีผลต่อผลการศึกษาของนิสิต ทั้งนี้เพื่อยับยั้งไม่ให้ความคิดเหยียดเพศเหล่านี้ถูกส่งต่อจากอาจารย์ในชั้นเรียนไปสู่นิสิตครูและอาจส่งต่อไปยังนักเรียนในโรงเรียนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ​

กลุ่มนิสิตคณะครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์​ คณะรัฐศาสตร์ และเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจการเคารพให้เกียรติกันในสังคมไทย

Share.

About Author

Comments are closed.