น่าห่วง!!! สำนักงานสถิติฯเผยจำนวนผู้ว่างงานเดือนมี.ค.-เม.ษ. 60 เฉียด 5 แสนคน!!!

0

 

ข่าวสารด้านเศรษฐกิจของไทยช่วงนี้ดูเหมือนจะเงียบๆลงไปบ้าง จากข่าวสารด้านการเมืองที่ร้อนแรงในระยะเวลาหลายอาทิตย์มานี้ แต่แม้จะไม่ค่อยมีข่าวสารแต่ปัญหาทางเศรษฐกิจก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นภาคการลงทุน หรือการว่างงาน โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรช่วงเดือนมีนาคม และเมษายน 2560 ซึ่งผลสำรวจนั้นดูไม่ดีนัก

โดยในเดือนมีนาคม 2560 พบว่ามีจำนวนผู้ว่างงานทั้งสิ้น 496,000 คน หากเทียบกับเดือนมีนาคม 2559 พบว่ามีจำนวนผู้ว่างงานมากขึ้นถึง 99,000 คน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่ามีผู้ว่างงานมากขึ้น 66,000 คน และหากพิจารณาตามประสบการณ์การทำงาน พบว่าเป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 222,000 คน เป็นผู้ว่างงานที่เคยทำงานมากก่อน 274,000 คน

1

ในขณะที่เดือนเมษายน 2560 พบว่ามีจำนวนผู้ว่างงานทั้งสิ้น 473,000 คน หากเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2559 มีผู้ว่างงานมากขึ้นถึง 77,000 คน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2560 มีผู้ว่างงานลดลง 23,000 คน และเมื่อพิจารณาตามประสบการณ์การทำงาน พบว่าในเดือนเมษายน 2560 ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมากก่อนมีมากถึง 260,000 คน ในขณะที่ผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อนมี 213,000 คน23

4

5

 

ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ชัดเจนว่าจำนวนผู้ว่างงานในปี 2560 เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ในขณะที่สัดส่วนผู้ว่างงานเป็นผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สะท้อนให้เห็นปัญหาเรื่องเด็กจบใหม่ที่กำลังประสบปัญหาไม่มีงานทำมากขึ้นในแต่ละปี

6

 

ทั้งนี้ตัวเลขสถิตินี้เป็นเพียงสถิติที่เปรียบเทียบจำนวนผู้ทำงานในระบบของแต่ละปี ไม่ได้นับรวมผู้ประกอบอาชีพนอกระบบการสำรวจ ซึ่งจำนวนผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรมและอิสระในประเทศไทยยังมีอีกจำนวนมากที่ไม่ได้สำรวจ แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือจำนวนตัวเลขของผู้ที่ไม่มีรายได้ในประเทศตอนนี้ที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไทยปัจจุบัน

7

นี่คือสถิติที่บ่งชี้ปัญหาเรื่องการว่างงานที่ชัดเจนว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี คำถามก็คือรัฐบาลมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาการว่างงานนี้อย่างไร???

 

Reference

http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A360/Report_April17.pdf

http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A360/Report_March17.pdf

 

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.