เศรษฐกิจดีจริงหรือ??? สำนักสถิติเผยจำนวนผู้ว่างงาน “พฤษภาคม 60” ทะลุ 5 แสนคน!!!

0

 

หลังจากไม่ได้เห็นนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ข่าวมาระยะหนึ่ง ช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มกลับมาแสดงท่าทีมาขึ้น หลังจากที่ภาคการส่งออกของไทยมีอัตราการเจริญเติบโตที่เป็นบวกขึ้นในเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยในเดือนพฤษภาคม 2560 ภาคการส่งออกของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 13.2%

1

ผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตัวเลขการส่งออกในเดือนพฤษภาคมดังกล่าว ก็ทำให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯด้านเศรษฐกิจ พอใจจนออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ด้านหนึ่งคืนความสงบสุข ความมีเสถียรภาพที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้านคือรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้ผลนำความเชื่อมั่นกลับคืนมา ด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ตกต่ำถึงขีดสุดในปี 2557 ซึ่ง GDP เติบโตเพียง 0.8% กลับพื้นขึ้นมาเป็น 2.9% และ 3.2% ในปีที่ผ่านมา และปีนี้คาดว่า GDP จะขยายตัวที่ 3.5% หรือสูงกว่า

เช่นเดียวกับนายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ระบุว่า ตัวเลขการเติบโตของการส่งออกในเดือนพฤษภาคมสูงกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ไว้พอสมควร ทำให้อาจจะต้องมีการปรับทบทวนการคาดการณ์การส่งออกของไทยในปี 2560 นี้ใหม่ จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตที่ 2.2%

2

อย่างไรก็ตามแม้ตัวเลขในภาคการส่งออกจะบวกขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในเดือนพฤษภาคม 2560 แต่ยังมีเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจอีกหลายอย่างที่ยังคงบอกว่าเศรษฐกิจของไทยยังมีปัญหาใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดที่กำลังตกต่ำ หรือล่าสุดปัญหาการว่างงาน

3

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เปิดเผยรายงานสถิติภาวการณ์ทำงานของประชากรเดือนพฤษภาคม 2560 พบว่า ตัวเลขจำนวนผู้ว่างงานในเพิ่มขึ้นมากถึง 501,000 คนแล้ว โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 พบว่ามีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นถึง 48,000 คน  และหากเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2560 จะมีตัวเลขผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นถึง 28,000 คน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของผู้ว่างงานพบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึง 207,000 คน โดยหากเปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม 2560 กับ 2559 พบว่า ตัวเลขผู้ว่างงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเพิ่มขึ้นถึง 58,000 คน

4

ตัวเลขสถิติจำนวนผู้ว่างงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังประสบปัญหาเรื่องจำนวนผู้ว่างงาน และไม่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ซึ่งนี่เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เพราะส่งผลกระทบโดยตรงกับการจัดเก็บภาษี และอัตราการเติบโตของ GDP เช่นกัน

5

นอกจากปัญหาเรื่องจำนวนผู้ว่างงานแล้ว สถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทย ด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศก็ชี้ชัดว่าไทยกำลังประสบปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือ และความน่าดึงดูดใจในการลงทุน โดยข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า ปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสูงถึง 400,903 ล้านบาท ปี 2556 มูลค่า 494,519 ล้านบาท ปี 2557 มูลค่า 161,286 ล้านบาท ปี 2558 มูลค่า 305,308 ล้านบาท และในปี 2559 มีมูลค่าเพียง 92,908 ล้านบาทเท่านั้น

6

มูลค่าการลงทุนนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสูญเสียความน่าดึงดูดใจในการลงทุนจากต่างประเทศไปมาก สาเหตุจะมาจากเรื่องใดบ้างรัฐบาลคงต้องหาคำตอบ เพราะปีล่าสุดมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในไทยลดลงเหลือไม่ถึง 1 แสนล้านบาทแล้ว

จากภาพรวมของปัญหาเศรษฐกิจที่ยังคงมีอยู่ น่าคิดว่าการส่งออกที่ปรับตัวสูงขึ้น 13.2% ในเดือนเดียว จะเป็นตัวเลขที่สามารถชี้วัดได้หรือไม่ว่าเศรษฐกิจไทยกำลังดีขึ้นจริงๆ??? ที่สำคัญปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่องในเวลา 3 ปี ทั้งด้านการลงทุน การส่งออก ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และปัญหาการว่างงาน ทั้งหมดนี้มันดูตรงกันข้ามกับที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ อ้างว่ารัฐบาลคสช.สามารถออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างได้ผลจนความเชื่อมั่นกลับคืนมาอย่างสิ้นเชิงจริงๆ

สุดท้ายภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะเป็นอย่างไร อีก 6 เดือนก็คงจะชัดเจนขึ้น หวังว่าคงจะไม่เป็นเหมือนปี 2559 ที่นายสมคิด หมายมั่นให้เป็นปีแห่งการลงทุน แต่กลับล้มเหลวไม่เป็นท่า จนนายสมคิด ต้องเอ่ยปากว่า “ผมไม่เข้าใจ” อีกครั้ง!!!

 

Reference

https://www.matichon.co.th/news/587419

https://www.matichon.co.th/news/587828

http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A360/Report_May17.pdf

http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=653&language=th

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.