สิงหาว่างงาน แสนห้า สูงสุดในรอบ 12 เดือน

0

สำนักเศรษฐกิจการแรงงานเปิดเผยตัวเลขผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เดือน ส.ค. 2560 มีถึง 157,883 คน สูงสุดในรอบ 12 เดือน ตั้งแต่ ก.ย. 2559 และสูงสุดในรอบปี

สำนักเศรษฐกิจการแรงงานเปิดเผยตัวเลข เศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน ส.ค. 2560 พบในด้านสถานการณ์การจ้างงานจากข้อมูล ณ เดือน ส.ค. 2560 ข้อมูล ณ เดือน ส.ค. 2560 มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จำนวน 10,692,454 คน มีอัตราการขยายตัว 2.96% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือน ส.ค. 2559) ซึ่งมีจำนวน 10,385,238 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือน ส.ค. 2560 เทียบกับเดือน ก.ค. 2560 พบว่าในเดือน ส.ค. 2560 มีอัตราการขยายตัว (YoY) อยู่ที่ 2.96% ขยายตัวจากเดือน ก.ค. 2560 (YoY) ซึ่งอยู่ที่ 2.54% สถานการณ์การจ้างงานขยายตัวมากกว่า 1% จึงถือว่าสถานการณ์การจ้างงานอยู่ในภาวะปกติ

37131200796_37caf5607c_o

ด้านสถานการณ์การว่างงาน ข้อมูล ณ เดือน ส.ค. 2560 มีผู้ว่างงานจำนวน 157,883 คน มีอัตราการชะลอตัว (YoY) อยู่ที่ -1.94% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (เดือน ส.ค. 2559) ซึ่งมีจำนวน 161,012 คน และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ก.ค. 2560) พบว่ามีจำนวน 156,791 คน โดยมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 0.70% (MoM) และหากคิดเป็นอัตราการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเดือน ส.ค. อยู่ที่ 1.48% มีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราการว่างงานของเดือน ก.ค. 2560 ซึ่งอยู่ที่ 1.47% ทั้งนี้จากข้อมูลอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติเดือน ส.ค. 2560 อยู่ที่ 1.1% มีอัตราการชะลอตัวเมื่อเทียบกับอัตราการว่างงานของเดือน ก.ค. ซึ่งอยู่ที่ 1.2% อนึ่งตัวเลขการว่างงานที่ 157,883 คน ในเดือน ส.ค. 2560 นี้ยังเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดตั้งแต่เดือน ก.ย. 2559 ที่ 151,489 คน

 

Share.

About Author

Comments are closed.