เศรษฐกิจดีจริงหรือ??? ล่าสุดยอดว่างงานพุ่ง 4.35 แสนคน!!!

0

ใกล้สิ้นปีแล้ว ข่าวสารด้านเศรษฐกิจในประเทศล้วนแต่ยังคงไม่มีความชัดเจน เพราะด้านปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ และรายได้ของประชาชนยังคงมีปัญหา สวนทางกลับตัวเลขเศรษฐกิจด้านการส่งออก และ GDP ที่รัฐบาลพยายามนำเสนอ

ล่าสุดสำนักงานสถิติแห่งชาติได้เปิดเผยข้อมูลการทำงานของประชากรไทยประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ระบุว่า เดือนพฤศจิกายน 2560 มีจำนวนผู้ว่างงานทั้งสิ้น 435,000 คน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2559 มีจำนวนผู้ว่างงาน 378,000 คน เพิ่มขึ้นถึง 57,000 คน ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2560 พบว่ามีจำนวนผู้ว่างงานลดลง 46,000 คน

22

เมื่อพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียดการว่างงานพบว่าจำนวนผู้ว่างงานส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 24 ปี กลุ่มบุคคลที่ว่างงานมากที่สุดแยกตามระดับการศึกษาพบว่า ผู้ว่างงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีสัดส่วนมากที่สุด คือ 172,000 คน จากยอดการว่างงาน 435,000 คน และในจำนวนผู้ว่างงานทั้งหมดมีเด็กจบปริญญาตรีที่ไม่เคยทำงานมากถึง 135,000 คน

33

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปัญหาสำคัญของเศรษฐกิจไทยอีกปัญหาก็คือ การว่างงาน และปัญหาเด็กจบใหม่ไม่มีงานทำ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่องในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ เช่นเดียวกับปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ปัญหาหนี้ครัวเรือน และอีกหลายปัญหาที่ล้วนแต่เชื่อมโยงกัน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ดูจะสวนทางกับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลพยายามนำเสนอว่า การส่งออกกำลังเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับการปรับตัวของ GDP ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าเดิม

นายจาตุรงค์ จันทรรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ระบุว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือ คนง. มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย(GDP) ในปีนี้จะขยายตัวอยู่ที่ 3.9% จากเดิม 3.8% เนื่องจากปัจจัยบวกด้านการส่งออกปรับตัวดีขึ้นที่ 9.3% จากเดิม 8%

830574-01

จะเห็นได้ว่าอัตราการเติบโตของ GDP ไทยในปี 2560 ที่พยายามชี้เป็นผลงานนั้น ได้มาจากตัวเลขการส่งออกที่เพิ่มมากขึ้นเป็นหลัก เมื่อพิจารณาตัวเลขเชิงลึกในปีก่อนๆ พบว่าการส่งออกของไทยในปี 2557 เติบโตที่ 5.81% ปี 2558 ติดลบ 1.17% ปี 2559 เติบโต 4.5% ในขณะที่ปี 2560 ตัวเลขเดือนมกราคม – พฤศจิกายน เติบโต 6.59%

ในขณะที่เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเติบโตด้านการส่งออกในปี 2560 พบว่าประเทศที่มีอัตราการเติบโตการส่งออกกับไทยมากที่สุดจากมูลค่าและการเติบโตก็คือ ประเทศจีน ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกสูงถึงกว่า 909,00 ล้านบาท หรือคิดเป็นการขยายตัวถึง 21.62% ทำให้จีนขยับขึ้นเป็นประเทศที่ไทยมีการส่งออกมากที่สุดเป็นอันดับ 1 แซงหน้าสหรัฐอเมริกาไปทันที

11

เรียกได้ว่าการที่การส่งออกของไทยขยายตัวมาก จนทำให้ตัวเลข GDP ขยับขยายตัวจนรัฐบาลตีปีกดีใจ มันมาจากอานิสงส์ของประเทศจีนล้วนๆ ซึ่งก็น่าคิดว่าการเอาการส่งออกและเศรษฐกิจโดยรวมไปผูกกับประเทศจีนเช่นนี้ จะมีผลดีผลเสียในระยะยาวมากแค่ไหน เพราะ ประเทศจีนแม้จะนำเข้าสินค้าจำนวนมาก แต่ก็เป็นผู้ส่งออกอันดับต้นๆของโลกเช่นกัน ความได้เปรียบในเชิงดุลการค้าของไทยกับจีนจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าประเทศไทยจะได้ดุลหรือขาดดุล

อย่างไรก็ตามแม้ตัวเลข GDP และการส่งออกจะดีขึ้น แต่ก็เห็นได้ชัดว่าปัญหาเศรษฐกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็น ค่าครองชีพ รายได้ของประชากร หนี้ครัวเรือน การว่างงาน ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และปัญหาเศรษฐกิจอื่นๆ ดูจะยังไม่ได้รับอานิสงส์จากตัวเลขส่งออกที่ดีขึ้นมากนัก ที่สำคัญคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลก็ดูจะยังไม่ได้ผลสักเท่าไหร่

จนกลายเป็นคำถามที่น่าสนใจว่า เศรษฐกิจไทยดีขึ้นจริงหรือ???

 

Reference

http://www.nso.go.th

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=830574

http://www.ops3.moc.go.th/infor/Export/country_export_rank/report.asp

 

Share.

About Author

Comments are closed.