แบบนี้ก็ได้หรือ? รีดภาษีสุราชดเชยประมูลคลื่น 1800 ล่ม

0

งงในงง??? เพราะเจอสองข่าวมาอยู่ในการเล่าเนื้อหาเดียวของ นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ที่เปิดเผยกับสื่อ ถึงการเก็บรายได้เข้าคลัง ซึ่งอาจไม่ถึงเป้าหมายที่ว่างไว้ ด้วยสาเหตุสำคัญ 2 ประการ คือ การที่ไม่มีผู้ประกอบการยื่นประมูลคลื่นโทรศัพท์ 1800 ต่อ กสทช.แม้ว่า กระทรวงการคลังได้ทำหนังสือถึง กสทช. เพื่อให้เร่งการประมูลคลื่นดังกล่าว เพื่อเงินที่ได้จากการประมูลส่วนหนึ่งส่งให้คลังทันปีงบประมาณ 2561 แต่พอประมูลไม่สำเร็จจึงส่งผลให้กระทรวงการคลังไม่มีรายได้ส่วนนี้ สรุปคือ ปัญหานี้ทำให้คลังเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

1

นายสุวิชญ โรจนวานิช,ที่มาภาพ ประชาชาติธุรกิจ

 

ขณะที่การเก็บรายได้ 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 เก็บได้ถึง 1.29 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 6.05 หมื่นล้านบาท เช่น การนำส่งรายได้รัฐวิสาหกิจสูงกว่าเป้าหมาย 3.04 หมื่นล้านบาท ส่วน 3 กรมภาษีเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าหมายทุกกรมรวม 1.09 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นกรมสรรพากร 6,554 ล้านบาท กรมสรรพสามิต 2,289 ล้านบาท และกรมศุลกากร 2,070 ล้านบาท

ต่อเนื่องด้วย การเก็บภาษีสรรพสามิตเดือน พ.ค. 2561 ได้ 4.95 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 2,983 ล้านบาท คิดเป็น 5.7% เนื่องจากภาษีน้ำมัน เบียร์ สุรา และยาสูบ เก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ มีเพียงภาษีรถยนต์เท่านั้นที่เก็บได้เกินกว่าเป้าหมาย

2

ทั้งนี้ ภาษีเบียร์ต่ำกว่าเป้าหมายถึง 37.5% เพราะการชำระภาษีของผู้ประกอบการจากทุกกลุ่มต่ำกว่าปีก่อน เนื่องจากปริมาณการบริโภคโดยรวมลดลง ส่วนภาษีสุราต่ำกว่าเป้าหมาย 10.9% เนื่องจากปริมาณการบริโภคสุราโดยรวมต่ำกว่าประมาณการ และในช่วงเดือน เม.ย. 2561 มีการชำระภาษีสุราสีสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 2 ล้านลิตร ทำให้ผู้ประกอบการชะลอการชำระภาษีสุราสีในเดือน พ.ค. 2561

ภาษียาสูบต่ำกว่าเป้าหมาย 6.4% เพราะผู้ประกอบการซื้ออากรแสตมป์ล่วงหน้าในเดือนนี้ลดลง จากปกติที่เคยชำระภาษีเฉลี่ยเดือนละ 1,455 ล้านบาท เหลือเพียง 324 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมการชำระภาษียาสูบในเดือนนี้ต่ำกว่าปีก่อนและประมาณการ

สำหรับผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตของสินค้าทุกประเภทใน 8 เดือน ปีงบประมาณ 2561 จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 3.71 แสนล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 1,287 ล้านบาท และต่ำกว่าเป้า 5,270 ล้านบาท

 

รายงานหนังสือพิมพ์โพสทูเดย์ได้อ้างอิงแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ในส่วนของกรมสรรพสามิตได้ขอให้ผู้ประกอบการสุราเบียร์ชำระภาษีล่วงหน้า เพื่อให้การเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย จากที่ก่อนหน้านี้ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบการบุหรี่ ต้องซื้อแสตมป์เป็นการล่วงหน้า 3 เดือน โดยให้ชำระเงินสดทันทีไม่ให้วางแบงก์การันตีเหมือนที่ผ่านมา

 

อ้างอิงและอ่านเพิ่มเติม

https://www.posttoday.com/finance/news/554887

https://www.tnnthailand.com/content/1033

https://www.posttoday.com/finance/news/554792

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.