เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกทรุด ส่งออกสาหัสติดลบต่อเนื่อง!!!

0

ปัญหาเศรษฐกิจของไทยยังคงเป็นปัญหาที่น่าหนักใจทั้งสำหรับรัฐบาลคสช. และรัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเข้ามาบริหารประเทศต่อจากนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการส่งออกของประเทศไทยที่ประสบปัญหาการขยายตัวติดลบต่อเนื่องจนทั้งภาครัฐและเอกชนต่างออกมาปรับประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยว่าอาจโตไม่ถึง 3.8% ตามที่คาดหวัง

ส่งออก2

จากตัวเลขการส่งออกของไทยจากกระทรวงพาณิชย์ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 พบว่า สถิติทางการค้า และการส่งออกระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญจำนวนหลายประเทศกำลังอยู่ในสภาวะติดลบ เช่น จีนคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย มีมูลค่าทางการค้าติดลบ 4.59% การส่งออกติดลบไปถึง 9.61% ด้านญี่ปุ่นเองก็มีมูลค่าทางการค้าติดลบ 1.42% การส่งออกติดลบ 2.04%

01

เช่นเดียวกับการส่งออกในอีกหลายประเทศคู่ค้าสำคัญ เช่น มาเลเซียติดลบ 3.56% อินโดนีเซียติดลบ 9.29% สิงคโปร์ติดลบ 11.18% ออสเตรเลียติดลบ 12.52% และฮ่องกงติดลบ 13.98% แม้ว่าสหรัฐอเมริกาคู่ค้าสำคัญของไทยจะมีการส่งออกที่ปรับตัวสูงขึ้นถึง 31.63% แต่ภาพรวมการส่งออกก็ยังคงติดลบอยู่ดี

แน่นอนว่าการส่งออกที่ติดลบในหลายประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยโดยเฉพาะจีนนั้น เป็นสัญญาณสำคัญถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่กำลังถดถอย โดยเฉพาะเศรษฐกิจของจีนซึ่งในช่วงตั้งแต่รัฐบาลคสช. เข้ามาบริหารประเทศได้รับอานิสงค์จากเศรษฐกิจของจีนเป็นสำคัญในช่วงปี 2559 และ 2560 ที่เศรษฐกิจจีนนั้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ภาคการส่งออกปรับตัวเป็นบวกต่อเนื่องยาวนานหลายสิบเดือน

02

จากตัวเลขการส่งออกระหว่างไทยกับจีนในช่วงปี 2559 พบว่าการส่งออกขยายตัว 4.08% ในปี 2560 ขยายตัวมากถึง 19.73% ซึ่งต้องยอมรับความจริงว่าเมื่อการส่งออกไปจีนขยายตัวอย่างมากในช่วงนั้นก็ทำให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจของไทยดีขึ้น จนรัฐบาลคสช.เอามาเป็นผลงานโชว์ประชาชนว่าการส่งออกของไทยนั้นดีไปในช่วงเวลาหนึ่ง แต่พอมาถึงปี 2561 เมื่อเกิดเศรษฐกิจจีนต้องชะลอตัวลงจากสภาวะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน  การส่งออกของไทยและจีนก็ติดลบแทบจะในทันที โดยในปี 2561 ติดลบไป 3.11%

03

เมื่อการส่งออกที่พึ่งพาจีนเป็นหลักติดลบ ภาคการส่งออกโดยรวมของไทยก็ติดลบแทบจะในทันที ด้วยมูลค่าการค้าและการส่งออกไปตลาดจีนที่สูงกว่าคู่ค้าอื่นๆค่อนข้างมาก รวมทั้งญี่ปุ่นและอเมริกาที่การส่งออกและมูลค่าการค้าค่อนข้างจะคงที่แม้จะมีการเติบโตแต่ก็ไม่ได้เป็นไปแบบก้าวกระโดดเช่นเดียวกับจีน

MW-GG111_trade__20180323083543_ZH

อย่างไรก็ตามเมื่อสภาพเศรษฐกิจของโลกกำลังเปลี่ยนไปเช่นนี้ รัฐบาลและภาคเอกชนของไทยต้องถามตัวเองว่า วันนี้ภาคการส่งออกของไทยนั้นพึ่งพาจีนมากเกินไปหรือไม่??? ยิ่งไตรมาสแรกของปี 2562 นั้นค่อนข้างชัดเจนว่าทั้งจีน และอีกหลายประเทศน่าจะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีนัก ภาคการส่งออกของไทยจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร???

 

 

Reference

http://tradereport.moc.go.th

 

Share.

About Author

Comments are closed.