10 หนังสือน่าอ่าน งานหนังสือฯ ตุลาคม

0

 

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22 จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 18-29 ตุลาคมนี้ จัดขึ้นภายใต้ธีมงานที่มีการจัดนิทรรศการ “ความท๙งจำ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อวงการหนังสือของไทย

book1-2

สำหรับหนังสือที่น่าสนใจในปีนี้ประกอบไปด้วย

 

 1. ศาสนา: ประวัติศาสตร์ศรัทธาแห่งมวลมนุษย์

1

ผู้เขียน: Richard Holloway
ผู้แปล: สุนันทา วรรณสินธ์ เบล
สำนักพิมพ์: openworld

นับตั้งแต่ยุคโบราณกาล เมล็ดพันธุ์แห่งศาสนาได้ฝังราก งอกเงย แตกแขนง ยืนหยัด และเติบโตเคียงคู่กับวิวัฒนาการของมนุษย์ หนังสือเล่มนี้จะพาคุณตามรอยการเดินทางของศาสนาจากทั่วทุกมุมโลก ตั้งแต่ศาสนาฮินดูอันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งแนวคิดเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด การปฏิรูปศาสนาคริสต์ที่เกี่ยวพันกับการเมืองของราชวงศ์ยุโรป ปัญหาเรื่องผู้สืบทอดอำนาจอันนำไปสู่การแตกนิกายในศาสนาอิสลาม ไล่เรียงมาถึงเรื่องราวของสารพัดลัทธิน้อยใหญ่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น วิถีแห่งเต๋าที่มุ่งสอดประสานกับธรรมชาติ ลัทธิไซเอนโทโลจีกับแนวคิดสุดโต่งที่ดึงดูดเหล่าดาราฮอลลีวูด ฯลฯ

นี่คือหนังสือที่รวบรวมเกร็ดประวัติของศาสนาทั่วโลกมาร้อยเรียงกันได้อย่างมีชีวิตชีวา สะท้อนให้เห็นว่าศาสนาทับซ้อนกับมิติทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมอย่างมิอาจแยกขาด พร้อมชวนให้ขบคิดถึงบทบาทของศาสนาที่มีต่อมนุษย์ เมื่อศาสนาอาจไม่ได้เป็นเพียงเครื่องยึดเหนี่ยวที่ช่วยปลอบประโลมใจ แต่ยังถูกตีตราว่าเป็นชนวนเหตุแห่งสงครามกวาดล้างและการเข่นฆ่าคุกคามในหน้าประวัติศาสตร์ เช่นนั้นแล้วเราควรรับมือกับดาบสองคมที่มีชื่อว่าศาสนาอย่างไร เพื่อไม่ให้คมดาบแห่งศรัทธานั้นทิ่มแทง

 

 1. อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (The Internet of Things)

fd

ผู้เขียน: Samuel Greegard
ผู้แปล: ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
สำนักพิมพ์: openworld

บ้านอัจฉริยะที่ข้าวของเครื่องใช้สื่อสารกันเอง? สายรัด ข้อมืออัจฉริยะที่จะคอยติดตามกิจกรรมของเราตลอดวัน เพื่อสร้างบริการสุขภาพเฉพาะบุคคล? รถยนต์ที่ขับเคลื่อน และเลือกเส้นทางเองโดยประมวลผลจากข้อมูลที่ได้รับจากถนน อัจฉริยะ? อนาคตแห่งการจับจ่ายที่สินค้าต่างๆ จะเตือน แนะนำ และ ออกแบบโปรโมชั่นเฉพาะบุคคลให้กับคุณโดยตรง?

โลกในนิยายวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ภาพที่อยู่ไกลเกินฝันอีกต่อไป เมื่อ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งหรือ Internet of Things กำลังจะปฏิวัติ อุตสาหกรรมและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรามากกว่าเทคโนโลยีใดๆ ในประวัติศาสตร์

หนังสือ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง เล่มนี้ จะพาเราท่องโลกแห่งการเชื่อมต่อนี้ ตั้งแต่จุดกำเนิด สถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคตที่ระบบอัจฉริยะจะเพิ่มความสามารถ ขึ้นอย่างทวีคูณ รวมทั้งช่วยขบประเด็นชวนคิดต่างๆ เช่น ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และตลาดแรงงานในสังคมแห่งเครื่องจักรอันชาญฉลาด

คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่อีกต่อไป นวัตกรรมดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานของชีวิตและการงานของทุกคนอย่าง แน่นอนในอนาคตอันใกล้ แต่ประเด็นสำคัญคือเราจะปรับตัวและใช้ชีวิต ในโลกแห่งเครือข่ายอุปกรณ์ดิจิทัลที่กำลังอุบัติขึ้นอย่างรวดเร็วนี้อย่างไร

 

 1. Misbehaving เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

3

ผู้เขียน: Richard H. Thailer
ผู้แปล: ศพล ตุลยะเสถียร, พิมพัชรา กุศลวิทิตกุล
สำนักพิมพ์: Openworld

บ้านอัจฉริยะที่ข้าวของเครื่องใช้สื่อสารกันเอง? สายรัด ข้อมืออัจฉริยะที่จะคอยติดตามกิจกรรมของเราตลอดวัน เพื่อสร้างบริการสุขภาพเฉพาะบุคคล? รถยนต์ที่ขับเคลื่อน และเลือกเส้นทางเองโดยประมวลผลจากข้อมูลที่ได้รับจากถนน อัจฉริยะ? อนาคตแห่งการจับจ่ายที่สินค้าต่างๆ จะเตือน แนะนำ และ ออกแบบโปรโมชั่นเฉพาะบุคคลให้กับคุณโดยตรง?

โลกในนิยายวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ภาพที่อยู่ไกลเกินฝันอีกต่อไป เมื่อ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งหรือ Internet of Things กำลังจะปฏิวัติ อุตสาหกรรมและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรามากกว่าเทคโนโลยีใดๆ ในประวัติศาสตร์

หนังสือ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง เล่มนี้ จะพาเราท่องโลกแห่งการเชื่อมต่อนี้ ตั้งแต่จุดกำเนิด สถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคตที่ระบบอัจฉริยะจะเพิ่มความสามารถ ขึ้นอย่างทวีคูณ รวมทั้งช่วยขบประเด็นชวนคิดต่างๆ เช่น ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และตลาดแรงงานในสังคมแห่งเครื่องจักรอันชาญฉลาด

คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่อีกต่อไป นวัตกรรมดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานของชีวิตและการงานของทุกคนอย่าง แน่นอนในอนาคตอันใกล้ แต่ประเด็นสำคัญคือเราจะปรับตัวและใช้ชีวิต ในโลกแห่งเครือข่ายอุปกรณ์ดิจิทัลที่กำลังอุบัติขึ้นอย่างรวดเร็วนี้อย่างไร

 

 1. ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งเศร้า

4

ผู้เขียน:  จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์
สำนักพิมพ์: Salmon Book

ท่ามกลางความยียวนและลีลาอันเหลือร้ายในเรื่องเล่าของ ‘จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์’ เราเพิ่งสังเกตว่ามีความเศร้าบางอย่างซุกซ่อนอยู่

เปล่า, ‘ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งเศร้า’ หนึ่งในรวมเรื่องสั้นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายซีไรต์ปี 2560 ไม่ใช่เรื่องสั้นโรแมนติก เรื่องรักเคล้าน้ำตาแต่อย่างใด หากรวมเรื่องสั้นเล่มนี้ตั้งคำถามถึงความ ‘เหนือจริง’ ในสังคมที่เต็มไปด้วยความเศร้า ไม่ว่าจะเป็นชายหนุ่มที่ดันไปล่วงรู้ความลับของท่านผู้นำ, หญิงสาวที่ได้ยินเสียงร้องไห้ปริศนาดังมาจากเพดาน หรือผู้คนในสังคมที่หนีความจริงด้วยการหันไปนับถือพระพุทธรูปที่มีสรรพคุณในการช่วย ‘ทำใจ’

เป็นประวัติศาสตร์เรื่องเล่าที่มีความคล้ายกับชีวิตพวกเราบางอย่าง จนอ่านแล้วเศร้าไปเป็นวัน

แต่ก่อนอื่นนั้น เราขอชี้แจงเล็กน้อยว่า ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งเศร้า เป็น 9 เรื่องสั้นคัดสรรจากผลงานในรอบ 7 ปีของจิรัฏฐ์ บางเรื่องคุณอาจเคยอ่านแล้วจาก ‘ฮาวายประเทศ’ หรือบางเรื่องคุณอาจเพิ่งผ่านตาไปใน ‘YOUNG n’ WILD’ แต่ถึงอย่างนั้น เราก็อยากแนะนำหนังสือเล่มนี้
.
เพราะถึงจะขึ้นชื่อว่าคัดสรร แต่จิรัฏฐ์ไม่อยู่นิ่ง เขาจับทุกเรื่องมาปัดฝุ่น แก้ไข ดัดแปลง และร้อยเรียงแต่ละเรื่องให้อยู่ในบรรยากาศเดียวกัน จนต่อให้เคยผ่านตาเรื่องสั้นเหล่านี้ไปแล้ว ก็ยังรู้สึกสนุกและสดใหม่ได้ สมกับที่เขาเป็นหนึ่งในนักเขียนวรรณกรรมที่มีลีลาน่าจับตามอง—อย่างน้อยก็ในสายตาของพวกเรา

 

 1. ดาร์ตาญังกับสามทหารเสือ Les Trois Mousquetaires

5

ผู้เขียน: อเล็กซองด์ร์ ดูมาส์
ผู้แปล: วัลยา วิวัฒน์ศร
สำนักพิมพ์: มติชน

ในศตวรรษที่ 17 สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ปกครองฝรั่งเศส บ้านเมืองกำลังวุ่นวายเกิดสงครามศาสนาปิดล้อมเมืองลา โรแชล “ดาร์ตาญัง” เด็กหนุ่มผู้มีความฝันอยากเข้าไปเป็นทหารมูสเกอแตร์ในราชสำนัก เดินทางจากบ้านนอกเข้ากรุงปารีสโดยมีของติดตัว 3 อย่างที่บิดา มอบให้ (ม้า, เงิน 15 เอกู และจดหมายถึงเพื่อนรัก) เด็กหนุ่มเจอเหตุการณ์ชุลมุนตั้งแต่วันแรกที่เข้าเมือง จนได้พบกับ อาโธส ปอร์โธส

และอะรามิส ทหารมูสเกอแตร์ ครั้งแรกเริ่มต้นด้วยการท้าดวล แต่ท้ายที่สุดทั้งสี่คนก็สาบานเป็นเพื่อนตาย จนกลายเป็น “ดาร์ตาญังกับ สามทหารเสือ” ที่เหนียวแน่นและลือลั่นไปทั่วราชสำนัก พวกเขาได้รับภารกิจสำคัญจากราชินี ทั้งมีเรื่องราวชิงไหวชิงพริบในราชสำนัก อยู่ตลอดเวลา จนกลายเป็นเรื่องผจญภัย การเมือง สงคราม ความรัก มิตรภาพ และประวัติศาสตร์รวมอย่างกลมกล่อมในเล่มเดียววรรณกรรม

เรื่องนี้ถูกยกให้เป็นวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์เล่มยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของฝรั่งเศส ตีพิมพ์ครั้งแรกเป็นตอนลงหนังสือพิมพ์ในปี 1844 และถูกนำไปสร้างเป็นละครเวที ละครร้อง อย่างแพร่หลาย “อเล็กซองด์ร์ ดูมาส์” ถูกยกย่องให้เป็นนักประพันธ์คนสำคัญของฝรั่งเศสเช่นกันเขาหยิบเอาประวัติศาสตร์เป็นฉากหลัง หยิบเอาคนที่มีตัวตนอยู่จริงมาสร้างเป็นตัวละครและเรื่องราวได้สนุกน่าติดตามจนกลายเป็นเรื่องเล่า

อมตะไม่ตกยุค ความพิเศษของการตีพิมพ์ครั้งนี้คือการแปลจากฉบับสมบูรณ์ภาษาฝรั่งเศสของสำนักพิมพ์ Robert Laffontและตรวจทานกับ อีกสองฉบับ มีภาพประกอบเรื่องโดย Maurice Leloir ศิลปินช่วงศตวรรษที่ 19 เพื่อเพิ่มอรรถรสในการอ่าน วัลยา วิวัฒน์ศรใช้เวลาแปลกว่า 2 ปีเพื่อศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ ตัวละคร สำนวน ประโยคและเหตุการณ์ให้ตรงกับต้นฉบับที่สุด บรรณาธิการพิเศษโดยสุพจน์ แจ้งเร็ว

 

 1. มติชนบันทึกประเทศไทยปี 2559

6

ผู้เขียน: ศูนย์ข้อมูลมติชน
สำนักพิมพ์: มติชน

365 วันผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว ผู้คนต่างพบเจอเหตุการณ์และเรื่องราวมากมายในแต่ละวัน จนทำให้เราอาจหลงลืมเหตุการณ์สำคัญบางอย่างไป และด้วยเหตุนี้ “มติชนบันทึกประเทศไทย ปี 2559” เล่มนี้ จึงได้ทำการคัดสรร รวบรวม ข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญในแต่ละเดือน และเน้นไปยังเหตุการณ์วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยให้รายละเอียดข้อมูลอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และถูกต้อง พร้อมรูปภาพจากเหตุการณ์จริง นอกจากนี้ยังมี ดัชนีข่าวท้ายเล่ม เพื่อให้ผู้อ่านสามารถค้นคว้าข่าวได้ง่าย เห็นภาพรวมลำดับเหตุการณ์ในแต่ละด้าน ทั้งด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ บุคคลสำคัญ วงการบันเทิง และต่างประเทศ จึงถือเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงได้อย่างสมบูรณ์ ความเคลื่อนไหวในภาคส่วนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างแดน และทุกเหตุการณ์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ล้วนได้ถูกบันทึกเอาไว้แล้วในหนังสือเล่มนี้!

 

 

 1. Thais in world history ผจญไทยในแดนเทศ
  7

ผู้เขียน: อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
สำนักพิมพ์: Salmon Book

เชื่อหรือไม่ว่าคนไทยเคยมีบทบาทอยู่ในเหตุการณ์สำคัญของโลก
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เรือญี่ปุ่นโดนเรือดำน้ำของเยอรมนียิงตอร์ปิโดใส่ บนเรือลำนั้น มีคนไทยอยู่ด้วย
ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ซานฟรานซิสโก แรงสั่นสะเทือนเลือนลั่น เกือบทำเอาชายไทยคนหนึ่งเอาชีวิตไม่รอด
ในเหตุรัฐประหารครั้งสำคัญของอาร์เจนตินา ท่ามกลางบรรยากาศอันตึงเครียด มีชายไทยคนหนึ่งถูกขอบุหรี่ด้วยปืน
ในการเปิดขายตั๋วเรือเดินสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างไททานิก เคยมีคนไทยช่วงชิงตั๋วมาได้
ในช่วงเวลาที่ฟิเดล คาสโตร ผู้นำของชาวคิวบายังเป็นนักศึกษา เขาเคยเรียนหนังสือกับอาจารย์ที่มีสัญชาติไทย!
ย้อนเวลาผจญภัยไปหาคนไทยเหล่านี้ ผ่านการขุดคุ้ยเหตุการณ์ในอดีตโดย ‘อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ’ นักศึกษาด้านประวัติศาสตร์ นักเขียนผู้เคยฝากผลงานกวี ‘นอนดูดาว ใต้ร่มไม้ บ่ายวันศุกร์’ รวมเรื่องสั้น ‘บ้านเป็นที่อยู่ของคนอื่น’และมีดีกรีเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้วรรณกรรมซีไรต์ กับลีลาการเล่าเรื่องที่จะทำให้เราเห็นมุมมองใหม่ของประวัติศาสตร์!
 

 

 

 1. ความจนกับคนจร ในปารีสและลอนดอน

8
ผู้เขียน: George Orwell
ผู้แปล: บัญชา สุวรรณานนท์
สำนักพิมพ์: ไต้ฝุ่น

ขณะที่ จอร์จ ออร์เวลล์ (ผู้เขียน Animal Farm และ Burmese Days) ยังเป็นหนุ่มเขาเริ่มเขียนงานลงวรสารต่างๆ ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองเขาคลุกคลีกับคนจรจัดและยากไร้ในย่านเสื่อมโทรงของลอนดอน เพื่อหาประสบการณ์จริงมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับงานเขียน

ปี ค.ศ. 1928 ออร์เวลล์ย้ายไปอาศัยอยู่ในย่าน “โบฮีเมียน” ของกรุงปารีสเขาทำงานเป็นคนล้างจานในภัตคารอยู่ช่วงหนึ่ง และต้องเผชิญกับความลำเค็ญขัดสน แม้ว่าจะทำงานเขียนไปด้วย แต่เหตุการณ์รันทดมากมายในการใช้ชีวิตเยี่ยงยาจกทำให้ออร์เวลล์สัมผัสถึงความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นโดยตรงเป็นที่มาของอุดมการณ์ทางสังคมและการเมืองของเขา สะท้อนในนิยายดังหลายต่อหลายเล่มที่ออร์เวลล์เขียนในเวลาต่อมา

 

 

 1. GDP ประวัติศาสตร์เบื้องหลังตัวเลขเปลี่ยนโลก
  9

ผู้เขียน: Diane Coyle
ผู้แปล: ฐนฐ จินดานนท์
สำนักพิมพ์: Openworld

จีดีพีถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในประดิษฐกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่ 20 เหล่านักการเมืองและนักเศรษฐศาสตร์ต่างยึดมั่นกับตัวเลขมหัศจรรย์นี้ในการวัดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ สวัสดิภาพทางสังคม รวมไปถึงชีวิตที่เปี่ยมสุขของคนในชาติ แต่จีดีพีแท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่? มันเป็นความจริงทางสถิติหรือการประกอบสร้างทางการเมือง? แล้วมันใช้วัดเศรษฐกิจแห่งศตวรรษใหม่ได้จริงหรือ?

ไดแอน คอยล์ ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ จะพาเราไปรู้จักจีดีพีในแง่มุมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านประวัติศาสตร์เบื้องหลังจีดีพีในแต่ละยุคสมัย ให้เราได้รู้ถึงคุณูปการของจีดีพีในฐานะดัชนีชี้วัดยอดนิยม และข้อจำกัดต่างๆ เช่น การไม่นับรวมเศรษฐกิจนอกระบบอย่างงานบ้านและการค้าประเวณีเข้าไว้ในจีดีพี หรือการละเลยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน คอยล์ยังชวนหาคำตอบว่าทำไมจีดีพีถึงไม่เหมาะสำหรับเศรษฐกิจศตวรรษที่ 21 ซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี งานบริการ และสินค้าที่จับต้องไม่ได้ พร้อมกับสำรวจตัวชี้วัดทางเลือกอื่นๆ ที่สะท้อนคุณภาพชีวิตของผู้คนได้ครอบคลุมรอบด้านกว่าจีดีพี

 

 

 1. การกลับมาของเจ้าชาย(หนุ่ม)น้อย
  10

ผู้เขียน: A.G. Roemmers
ผู้แปล: ศรรวริศา เมฆไพบูลย์
สำนักพิมพ์: กำมะหยี่

หลายครั้งที่ผมถามตัวเองเหมือนอย่างที่คุณเองอาจจะถามว่า เด็กชายที่แสนพิเศษคนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง หากเขายังใช้ชีวิตอยู่บนดาวของเรา เขาจะเป็นวัยรุ่นแบบไหน เขาจะรักษาความบริสุทธิ์ในหัวใจไว้ได้หรือไม่

ตอนต่อของเรื่องราวที่ติดตรึงใจคนทั้งโลก เมื่อเจ้าชายผู้ลาลับไปแล้ว ย้อนกลับมาด้วยพลังแห่งจิตนาการของนักอ่าน

 

Share.

About Author

Comments are closed.