Author sara Bad

การเมือง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ที่มาภาพ มติชน
0

วันนี้ (21 ต.ค.) ที่รัฐสภา เกียกกาย พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐฯ สภาผู้แทนราษฎร กรณีที่เขาขึ้นบรรยายพิเศษเรื่อง “แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง” เมื่อวันที่ 11 ต.ค. โดยพล.อ.อภิรัชต์…

การเมือง กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี พรรคอนาคตใหม่ ที่มาภาพ พรรคอนาคตใหม่
0

เป็นประเด็นอย่างมาก สำหรับนางสาวกวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี พรรคอนาคตใหม่ โหวตสวนมติพรรคในการลงมติ รับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 วาระแรก กับการรับหลักการ พ.ร.ก.โอนโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์…

การเมือง ผุ้ชุมนุมสมัชชาคนจน ที่มาภาพ เพจสมัชชาคนจน
0

เป็นเวลากว่า 16 วันแล้ว สำหรับการชุมนุมกดดันรัฐบาลของกลุ่มพี่น้องสมัชชาคนจน ในการชุมนุมเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้แก้ไขปัญหาของคนจน ซึ่งเกิดขึ้นจากหลาย ๆ ปัญหารวมกันทั้ง ปัญหาเรื่องเขื่อนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชน การประกาศที่ดินทับที่ทำกินของประชาชน เรื่องป่าไม้ที่ดินจากนโยบายทวงคืนผืนป่า…

การเมือง 29754FF7F70D4B598FF57B79D5403170
0

  วันนี้(20 ต.ค.62) การประชุมวุฒิสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ มีมติเอกฉันท์  223 : 0 เสียงรับรองพระราชกำหนดโอนย้ายกำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์…

การเมือง ที่มาภาพ ไทยรัฐ
0

เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ถือเป็นปัญหาความมั่นคงของชาติที่สําคัญปัญหาหนึ่ง ที่มีการกําหนดให้เป็นนโยบายของรัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมา หากจะนับการปะทุขึ้นของความไม่สงบ เริ่มขึ้นวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 ที่เป็นเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายบุกเข้าปล้นอาวุธปืนจากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บ้านปิเหล็ง…

การเมือง 125570224
0

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 250 เสียง งดออกเสียงจำนวน 235 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง จากจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม 488 คน รับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ…

การเมือง maxresdefault (3)
0

หากจะกล่าวถึงแสนยานุภาพอำนาจกองทัพไทยคงปฏิเสธไม่ได้ว่ายิ่งใหญ่ล้นฟ้า โดยเมื่อดูระดับโลกพบว่า กองทัพไทยมีความมั่นคงทางการทหารอยู่ในลำดับที่ 27 จาก 136 ประเทศทั่วโลก มีกำลังพลรวม 310,457 คน กำลังพลประจำ 247,157 คน และกำลังพลสำรอง 63,300…

การเมือง image_big_5da8108485949
0

หากเราเจาะรายละเอียดงบประมาณกระทรวงความมั่นคงไทยปี 2563 พบว่า ตัวเลขของงบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอด ไม่ใช่แค่ 5 ปี ของการรัฐประหาร ที่นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เท่านั้น แต่คือ 13 ปี…

การเมือง ประยุทธ์
0

“ชนชั้นใดเขียนกฎหมาย ก็แน่ไซร้เพื่อชนชั้นนั้น” “ชนชั้นใดได้ปกครอง ย่อมประโยชน์แก่ชนชั้นนั้น” งบประจำปี 2563 คงเป็นตัวสะท้อนได้อย่างดีสำหรับการจัดสรรผลประโยชน์แก่ประชาชนในภาพรวม เพราะดูเหมือนว่าข้าราชการไทยจะได้ผลประโยชน์อย่างสูง โดยดูได้จากส่วนหนึ่งของงบประมาณที่จัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใช้จ่าย  ตามรายการที่กำหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี และให้ใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย 5 ประเภทรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร…

การเมือง maxresdefault (2)
0

ข้อมูลทั่วไป  ผู้หญิงในวัยทำงาน 17.11 ล้านคน(ชาย 20.49 ล้านคน) (ก.พ. 2561)  ผลการสำรวจผู้หญิงวัยทำงาน อายุ 15-60 ปี จำนวน 1,074 คน…

1 2 3 172