Author sara Bad

ประเด็นเด็ด IS2111256001
0

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 มีงานเปิดตัวภาพยนต์เนื่องในวันสิทธิเด็กและวันเด็กสากล ซึ่งจัดที่ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเวิร์ล ถนนราชประสงค์ ซึ่งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิทธิเด็ก การศึกษา และแนวทางการพัฒนาเด็กในอนาคต ซึ่งในงานมีการสัมภาษณ์คุณจาตุรนต์ ฉายแสง อดีต…

ประเด็นเด็ด yyy
0

ในวันสิทธิสากลเด็กสากล และ วันเด็กสากล ประจำปี 2560 นี้ ได้มีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” พร้อมทั้งเปิดตัวภาพยนต์ ไทยเรื่อง The Assassin 2…

การเมือง Untitled-1
0

คงเป็นที่ชัดเจนแล้วสำหรับสิ่งที่สะท้อนออกมากับนโยบายประชารัฐของรัฐบาลทหารที่ีมีการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนทั้งไทยและเทศ จากที่รัฐบาลทหารให้ความหมายของประชารัฐว่าเป็นการประสานกันระหว่างรัฐ เอกชน และภาคประชาชน แต่ไปๆมาๆ ความหมายดังกล่าวได้แปรสภาพออกมาเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนเท่านั้นและประชาชนได้รับประโยชน์กับนโยบายนี้น้อยมาก ยกตัวอย่างเช่น นโยบายบัตรสวัาสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ซึ่งรัฐอ้างว่าเป็นนโยบายช่่วยเหลือคนจนกว่า 11.67 ล้านคน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ จำนวนเงินที่อุดหนุนให้กับคนจนนั้นบังคับให้ใช้ได้แต่ร้านค้าที่ได้รับสิทธิจากรัฐ…

การเมือง Untitled-1
0

การที่รัฐบาลจะบริหารประเทศได้ ก็ต้องมีงบประมาณในการจัดการ ซึ่งแหล่งรายได้หลักของรัฐมักมาในรูปแบบของภาษีและการลงทุนของรัฐ และเมื่อมีรายได้ก็ต้องมีรายจ่าย ซึ่งรายจ่ายของภาครัฐมักออกมาเป็นงบประมาณรายจ่ายที่รัฐบาลกระจายออกไปสู่กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ และการลงทุนของรัฐในรูปแบบต่างๆ เมื่อเรากล่าวถึงความหมายของงบประมาณแผ่นดิน มักหมายความถึง แผนการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ แหล่งที่มาของรายรับ-รายจ่ายของรัฐบาลในระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติถือเอาระยะเวลา…

การเมือง Untitled-1
0

จากกรณีที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในงานสัมมนาไทยแลนด์ 2018 จุดเปลี่ยนและความท้าทาย เมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา ว่า ในปี 61 รัฐบาลจะใช้โอกาสที่มีอยู่เร่งแก้ปัญหาความยากจนของประเทศ…

การเมือง หห
0

คงเป็นเรื่องน่าสนใจไม่น้อย สำหรับเรื่องที่รัฐบาลกำลังเตรียมการแจกซิมการ์ดผู้มีรายได้น้อย โดยการออกมาเปิดเผยของนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้พูดกับสื่อว่าขณะนี้กระทรวงการคลังมีแนวคิดแจกซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือและค่าบริการแบบรายเดือนให้กับผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากต้องการให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตง่ายขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีสำหรับการหาความรู้ของคนมีรายได้น้อย และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อยได้อีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ได้สรุปอย่างเป็นทางการว่าจะมีค่ารายเดือนให้เท่าใด และจะมีการให้สมาร์ทโฟนให้กับผู้มีรายได้น้อยไปใช้ด้วยหรือไม่ เบื้องต้นอาจจะใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท…

การเมือง Untitled-1
0

  ทำความรู้จักประเทศซิมบับเว ซิมบับเว(Republic of Zimbabwe) ประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนของแถบทวีปแอฟริกา ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ติดกับประเทศแอฟริกาใต้ มีอาณาบริเวณกินพื้นที่กว่า 390,580 ตารางกิโลเมตร ประชากร 16.15 ล้านคน…

Quote IS1411256000
0

ของปลอม คือของปลอม ไม่มีทางดีกว่าต้นฉบับ แม้รัฐบาลปัจจุบันเอาใจรากหญ้า แต่ไม่สามารถซื้อใจชาวบ้านได้ เพราะลอกมาโดยไม่เข้าใจแก่นแท้ปัญหา ที่ชาวบ้านอยากให้ทำกลับไม่ทำ แถมชวนทะเลาะอยู่ตลอด … Pitbullzone 13/11/2560 https://www.facebook.com/UltimateDogs

Quote IS1411256001
0

เศรษฐกิจเราขึ้นกับการช็อป การใช้จ่าย ถ้าคนชั้นกลางไทยพร้อมใจกันประหยัดมัธยัสถ์ รัดเข็มขัด อดออมเมื่อไหร่ ฉิบหายแน่ ชาตินักช็อป :คอลัมน์ ใบตองแห้ง 16/11/2560 https://www.khaosod.co.th/politics/news_63227

Quote IS1311256001
0

รัฐคงอยู่เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชน คุณไม่ควรต้องตาย ถ้าในโลกใบนี้ยังมียาที่จะรักษาคุณได้ มันเป็นหน้าที่ของรัฐ ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี 10/11/2560 https://prachatai.com/journal/2017/11/74047

1 2 3 115