Author sara Bad

ประเด็นเด็ด ประยุทธ์ประชามติ1
0

การทำประชามติให้นายกฯอยู่ต่อทำได้หรือไม่? การทำประชามติให้นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งต่อไปนั้นผิดหลักการประชาธิปไตย เพราะ 1. ในสภาพการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้บรรยากาศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย โดยมีการควบคุมอำนาจเบ็ดเสร็จโดยหัวหน้ารัฐบาลผ่าน รธน. มาตรา44 อยู่แล้ว ซึ่งหัวหน้า คสช. หรือหัวหน้ารัฐบาลสามารถที่จะสั่งการใดๆก็ได้กระทั่งการให้ตัวเองอยู่ในอำนาจต่อก็สามารถทำได้ เพราะฉะนั้นการทำประชามติก็อาจจะไม่จำเป็นเลย อนึ่ง…

1 167 168 169 170 171 177