Browsing: การเมือง

การเมือง ด่วน-ลิโด้2
0

The Hunger Game: Mocking Jay หนังภาคต่อสุดฮิตนำแสดงโดย Jennifer Lawrence ที่กำลังจะเข้าฉายในประเทศไทยในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ และได้ฉายรอบปฐมทัศน์ไปแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ได้ถูกถอดออกจากโรงหนัง…

การเมือง cover_subsidies01
0

นโยบายอุดหนุนราคาสินค้าเกษตรนั้นนับว่ามีมายาวนานและใช้กันทั่วโลก ประเทศไทยเองเป็นประเทศที่มีพื้นฐานเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรม ซึ่งเราก็มีการใช้นโยบายอุดหนุนราคาสินค้าเกษตรมานานแล้ว โดยนโยบายที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดก็คือ “โครงการรับจำนำข้าว” “การอุดหนุนราคาสินค้าเกษตร(agricultural subsidies)” ก็คือการที่รัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของรายได้ในรูปแบบต่างๆ มีทั้งการสนับสนุนด้านเงินโดยตรง และโดยอ้อม กล่าวคือ การสนับสนุนโดยตรงนั้นรัฐจะเข้าไปใช้เงินงบประมาณในการเพิ่มมูลค่าหรือรับประกันราคาโดยตรง ส่วนการสนับสนุนโดยอ้อมนั้นรัฐจะช่วยเหลือในเรื่องของที่ดิน อุปกรณ์ และการสนับสนุนเรื่องการประกอบการเกษตรกรรม…

การเมือง images
0

การปกครองตามหลักของประชาธิปไตยจะยึดหลักการแบ่งแยกอำนาจ ที่ประกอบด้วย ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันในอิสรภาพทางการเมือง ไม่ให้อำนาจไปอยู่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไป

การเมือง cover_เลือกตั้งกลางเทอม01
0

ผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกาในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้น นับเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี ที่พรรครีพับริกันสามารถครองเสียงข้างมากในวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลให้อำนาจเบ็ดเสร็จในการผ่านงบประมาณ และกฎหมายต่างๆอยู่ในมือของพรรครีพับริกัน และจะทำให้การทำงานของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ยากขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงเวลาอีก 2 ปีที่เขาต้องดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯในปี 2014…

การเมือง photo (2)
0

การตีความสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นมีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับบริบท สมาชิกในสังคม และวิถีประเพณีที่ดำเนินมา ส่วนหนึ่งแล้วจะมีการ “ชี้นำ” เพื่อให้เกิดการ “คล้อยตาม” อยู่เสมอ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่มักจะเกิดความขัดแย้งกันในสังคม เนื่องมาจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

การเมือง cover_สารคดีฮ่องกง01
0

ท่ามกลางกระแสการเคลื่อนไหว “Umbrella Movement” ซึ่งนักศึกษาและประชาชนชาวฮ่องกงหลายพันคนออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องที่จะเลือกผู้นำทางการเมืองเอง ซึ่งการชุมนุมดังกล่าวดูจะไม่ได้มีการพัฒนาการชุมนุมขึ้นเลย เนื่องด้วยประชาชนชาวฮ่องกงนั้นให้ความสนใจเรื่องเศรษฐกิจและปากท้องมากกว่าที่จะสนใจเรื่องการเมือง คนส่วนใหญ่สนใจที่จะใช้ชีวิตอย่างหรูหรา ทำงานอยู่ในออฟฟิศมากกว่าที่จะลงมาเสียแรงในการชุมนุมทางการเมืองตามท้องถนน ซึ่งหลังจากปี 1997 ผู้นำจีนต้องการให้ฮ่องกงนั้นอยู่ในระเบียบแบบแผนของการปกครองแบบ 1 ประเทศ 2 ระบบ…

การเมือง hrw
0

18 ตุลาคม 2014 พลประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พิษณุโลกเขตดุสิต กทม. 10300 Re: คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เรียน…

การเมือง cover_องค์กรสิทธิ์01
0

“บรรดาผู้นำที่มาร่วมประชุม สุดยอดผู้นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM) ควรที่กดดันรัฐบาลทหารไทยให้ปรับปรุงด้านสิทธิมนุษยชนและคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชน” องค์กรสิทธิมนุษชนกล่าวในจดหมายถึง รัฐมนตรีต่างประเทศประจำ ASEM ASEM คือการวมตัวอย่างไม่เป็นทางการของสมาชิกสหภาพยุโรปจำนวน 28 ประเทศ ประเทศในยุโรปนอกเหนือจากนั้นอีก 2 ประเทศ และประเทศในเอเชีย…

การเมือง cover_คนตุลาฯ01
0

เหตุการณ์ 14 ตุลา หรือ วันมหาวิปโยค เป็นเหตุการณ์ที่นักศึกษาและประชาชนในประเทศไทย มากกว่า 5 แสนคน ได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญจากรัฐบาลเผด็จการของจอมพล ถนอม กิตติขจร จนนำไปสู่การใช้กำลังของรัฐบาลเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม…

การเมือง cover_เครือข่าย01
0

ประกาศรายชื่อกันไปแล้วสำหรับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จำนวน 250 คนตามมาตรา 28ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557  มีทั้งนักวิชาการ, กลุ่ม40สว., อธิการบดีมหาวิทยาลัย, ทหารตำรวจ คนเหล่านี้เป็นเครือข่ายของชั้นนำไทยที่ชี้นำทิศทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทยมาอย่างยาวนาน กลุ่มที่ถือว่าเป็นกลุ่มแกนหลักของสปช.ในครั้งนี้คือกลุ่มชาวอดีตสมาชิกวุฒิสมาชิก…