Browsing: การเมือง

การเมือง is999
0

ปัญหาเศรษฐกิจของไทยในวันนี้ อาจจะยังไม่แสดงออกในรูปแบบวิกฤตทางเศรษฐกิจที่สร้างผลกระทบในระบบธุรกิจแบบชัดเจน แต่เป็นปัญหาเศรษฐกิจที่ก่อตัวและเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างเงียบๆ และรุนแรงขึ้นเรื่อยในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตร แรงงาน อุตสาหกรรม การส่งออก และการท่องเที่ยว ซึ่งล้วนเป็นแกนหลักของเศรษฐกิจไทยในทุกวันนี้ เมื่อพูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยที่ผ่านมา ก็ต้องย้อนกลับไปพูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 หรือที่เรียกกันติดปากว่า “วิกฤตต้มยำกุ้ง” ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ทางการเงินที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและประเทศไทย…

การเมือง
0

10 พ.ย. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ชิมช้อปใช้ ใครว่าได้ประโยชน์ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ…

การเมือง
0

ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจ คนไทยส่วนใหญ่ 87.5% ภูมิใจที่ประเทศไทยได้จัดงานสุดยอดอาเซียน 12.5% ไม่ภูมิใจ ประทับใจผู้นำจีนมากที่สุด 23.6% 9 พ.ย. 2562 นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER…

การเมือง is999
0

ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นกำลังเป็นที่คาดหวังโดยประชาชน และได้รับการผลักดันจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) จากหลายพรรคการเมือง เนื่องมาจากรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ที่กำลังบังคับใช้อยู่นั้นมีหลายจุดที่มีปัญหาและขัดต่อหลักการประชาธิปไตย แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญดูจะเป็นเรื่องที่สมาชิกวุฒิสภาไม่เห็นด้วยกันไม่น้อย นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) กล่าวถึงการที่ ส.ส. พยายามเร่งผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ส.ว.ยังไม่มีความพร้อมที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนื่องจาก ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะแก้ไขในประเด็นใดบ้าง…

การเมือง 74785337_2190447894590699_58960838593085440_o
0

4 พ.ย.62 กลุ่มนักกิจกรรมทางการเมือง นำโดยนายธนวัฒน์ วงค์ไชย อดีตประธานสภานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน จากนักเรียน นิสิต นักศึกษาชาวไทย จำนวน 4,100 คน…

การเมือง
0

‘ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ’ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ร่วมเวทีรับฟังปัญหาจากประชาชนภาคใต้ที่ จ.พัทลุง ยกการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ประชาชนร่วมคิด ชี้เพราะอำนาจไม่ได้อยูที่ประชาชนอย่างแท้จริง ทำให้งบประมาณมาไม่ถึง แต่รัฐบาลกลับนำไปอุ้มกลุ่มทุน 2 พ.ย. 2562 Thai PBS รายงานว่าที่โรงแรมชัยคณาธานี…

การเมือง is999
0

ภายใต้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ พ.ศ.2563 ที่กำลังจะมีการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการพิจารณา ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ซึ่งเรื่องที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเรื่องหนึ่งในร่างกฎหมายฉบับนี้ก็คืองบประมาณของกระทรวงกลาโหม จำนวนมากถึง 233,000 ล้านบาท ซึ่งสังคมมองว่าเป็นงบทางการทหารและการจัดซื้ออาวุธ โดย คณะกรรมาธิการทหารสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการเชิญปลัดกระทรวงกลาโหม และเสนาธิการเหล่าทัพ…

การเมือง
0

28 ต.ค. 2562 นายอนุสรณ์ ธรรมใจ เลขาธิการคณะกรรมการอำนวยการและประธานคณะกรรมการบริหาร ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย (Associate for Democratic Constituion) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 ต.ค.…

การเมือง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ที่มาภาพ มติชน
0

วันนี้ (21 ต.ค.) ที่รัฐสภา เกียกกาย พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐฯ สภาผู้แทนราษฎร กรณีที่เขาขึ้นบรรยายพิเศษเรื่อง “แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง” เมื่อวันที่ 11 ต.ค. โดยพล.อ.อภิรัชต์…

การเมือง is999
0

ชื่อของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ยังคงอยู่บนหน้าสื่อทุกกระแสอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ออกมาเดี่ยวไมโครโฟนเรื่อง “แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง” ที่ทำให้ต้องบินด่วนมาชี้แจงกับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร รวมไปถึงการให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ…

1 2 3 4 5 6 142