Browsing: Uncategorized

Uncategorized is2804255903
0

“รัฐบาลไม่มีหน้าที่ตัดสิน ว่าสิ่งใดสามารถหรือไม่สามารถพูดได้ เกี่ยวกับการทำประชามติ ควรปล่อยให้ประชาชน เป็นผู้ใช้วิจารณญาณ ทางการเมืองตัดสินใจเอง” โจเซฟ เบเนดิกต์ 27/04/2559 ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล https://www.amnesty.or.th/news/press/793

Uncategorized SS2002
0

“กกต.ต้องเป็นพี่เลี้ยงให้ประชาชน… แม้ไปดูงานต่างประเทศจะไม่ผิดกฎหมาย แต่อยู่ที่ความเหมาะสมของเวลา สมัยที่ดำรงตำแหน่งก็เคยถูกวิจารณ์เรื่องดังกล่าว… ในฐานะกกต. เป็นเจ้าภาพจัดประชามติ อยากให้ใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบ” นางสดศรี สัตยธรรม อดีตกรรมการการเลือกตั้ง 19 เม.ย. 59 http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1461060742

Quote cn1201
0

“ขอย้ำถึงความกังวลเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิพลเมืองและการเมืองพื้นฐานของรัฐบาลทหาร รวมทั้งความตั้งใจขยายการปรับทัศนคติเพื่อเป็นเครื่องมือทำให้ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและนักกิจกรรมหวาดกลัว…ขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจของไทยรับรองว่าประชาชนชาวไทยจะสามารถเข้าร่วมการอภิปรายอย่างเสรีและมีส่วนร่วมเกี่ยวกับคุณค่าของร่างรัฐธรรมนูญ” 11 เมษายน 2559 FB สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

Quote is1104255902
0

“การเลือกตั้งแทบจะหมดความหมาย… ต่อให้ประชาชนเลือกนายกฯ อาจจะไม่ได้ “เป็นนายกฯก็ได้ หาก ส.ว.ลากตั้ง 250 คน เสนอชื่อนายกฯเอง”” ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ 10 เม.ย. 59…

Quote is0804255902
0

“การให้อำนาจแก่ทหารยศร้อยตรีขึ้นไปในการสืบสวนและการดำเนินการจับกุมและกักขังโดยไม่ต้องมีหมายศาล เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการละเมิดหลักนิติธรรมและลิดรอนสิทธิ” คณะเอกอัครราชทูตจากสหภาพยุโรป 07/04/2559 facebook.com/EUinThailand

Quote is3103255900
0

“หากมุ่งจัดการนักการเมืองโดยสร้างกลไกที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาชน… คงไม่น่าแปลกใจหากประชาชนยังเลือกทนกับนักการเมืองด้อยคุณภาพ แลกกับไม่ต้องอยู่ใต้กลไกที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตน” วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ 29 มี.ค. 59 https://www.facebook.com/verapat/posts/10204885333047270?pnref=story

Quote is1003255901
0

“รัฐประหาร ไม่ช่วยลดการทุจริต รัฐบาลเผด็จการมีแนวโน้มคอรัปชั่นมากกว่า เพราะขาดการตรวจสอบจากภาคประชาชน และองค์กรต่างๆ” ศาสตราจารย์ผาสุก พงษ์ไพจิตร 10 มีนาคม 2558 http://news.voicetv.co.th/thailand/177459.html

Quote is0303255901
0

“การที่คนในชาติไม่ได้รับอาหารที่เพียงพอแก่การยังชีพ ไม่ผิดกฎหมาย แต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน คือ สิทธิทางเศรษฐกิจ ที่รัฐบาลมีหน้าที่จัดการให้คนในชาติได้รับอาหารเพียงพอแก่การมีชีวิตอยู่รอด” ชำนาญ จันทร์เรือง นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ กรุงเทพธุรกิจฉบับประจำวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559

Uncategorized is1702255902
0

“เรายังคงเรียกร้องให้มีการกลับสู่การปกครองโดยพลเรือนในไทย” ประธานาธิบดีบารัค โอบามาของสหรัฐอเมริกา กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังพบหารือกับผู้แทนจากชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ สมัยพิเศษ 16 ก.พ. 2559 http://www.matichon.co.th/news/41377

Uncategorized is0902255904
0

“รบ.ที่มาจากการเลือกตั้ง ผลักดันให้เกิดโครงการรถไฟความเร็วสูงรางคู่ 4 สาย รวมถึงรถไฟแถบชานเมืองอีก 9 สาย ราคา 2.2 ลล.บ. ถูกต่อต้านจากสังคมไทยอย่างหนัก… รบ. เผด็จการทหารผลักดันโครงการรถไฟความเร็วปานกลาง ได้แค่รางเดี่ยว 1…