อ่วม!!! หนี้สาธารณะทะลุ 6.9 ล้านล้าน ตอกย้ำสภาพเศรษฐกิจไทย!!!

0

อากาศในเดือนเมษายนร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับอุณหภูมิทางการเมือง แต่ยังมีอีกสิ่งที่เพิ่มสูงขึ้นตามอุณหภูมิของอากาศและการเมือง นั่นก็คือตัวเลขหนี้สาธารณะของไทย ซึ่งตอนนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทะลุ 6.9 ล้านล้านบาทไปเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยรายงานหนี้สาธารณะคงค้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า หนี้สาธารณะของไทยเพิ่มสูงขึ้นไปที่ 6,901,694 ล้านบาทแล้ว โดยหนี้ในส่วนที่เพิ่มขึ้น คือ หนี้ของรัฐบาล ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปริมาณหนี้ของรัฐบาลมีมูลค่าถึง 5,642,720 ล้านบาท ในขณะที่เดือนมกราคม 2562 มีมูลค่า 5,565,923 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในเดือนเดียวถึงกว่า 76,797 ล้านบาท

01

ในขณะที่ตัวเลขหนี้สาธารณะรวมในเดือนมกราคม 2562 มีมูลค่า 6,832,689 ล้านบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าหนี้สาธารณะเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่าเพิ่มขึ้นมากถึง 69,005 ล้านบาท ในระยะเวลาเพียง 1 เดือน ทั้งนี้หากเปรียบเทียบย้อนหลังไปเป็นเวลา 1 ปี พบว่า หนี้สาธารณะในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีมูลค่า 6,463,691 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2562 หนี้สาธารณะของไทยเพิ่มขึ้นถึง 438,003 ล้านบาท  ในระยะเวลาเพียง 1 ปี

02

และหากเปรียบเทียบย้อนหลังไปในปี 2558 ซึ่งเป็นปีแรกที่รัฐบาลคสช. เข้ามาบริหารประเทศพบว่า เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ปริมาณหนี้สาธารณะของไทยมีมูลค่า 5,658,059 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่าเพิ่มขึ้นมากถึง 1,243,635 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 22% ในระยะเวลาเพียง 4 ปี

            ประเด็นสำคัญอีกอย่างที่ต้องพิจารณาคือตัวเลขหนี้รัฐบาล ซึ่งเป็นตัวเลขหนี้หลักของหนี้สาธารณะรวม เมื่อเปรียบเทียบย้อนหลังพบว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ไทยมีหนี้รัฐบาลมูลค่า 3,996,768 ล้านบาท ในขณะที่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 หนี้รัฐบาลเพิ่มขึ้นมาที่ 5,565,923 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากถึง 1,569,155 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 39.2% ในระยะเวลา 4 ปี

03

จากตัวเลขหนี้ที่กล่าวไปทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าหนี้สาธารณะนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ที่น่าเป็นห่วงกว่าคือตัวเลขหนี้รัฐบาลที่เพิ่มสูงขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าเป็นอย่างมาก และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนี้รัฐบาลนี้มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการงบประมาณของภาครัฐเอง

นายก-700x467

   จริงอยู่การเป็นหนี้นั้นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว เพราะหากหนี้ที่เกิดขึ้นนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศโดยรวม ทำให้เศรษฐกิจ การพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น ก็อาจเรียกว่าเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดการพัฒนา ก่อให้เกิดรายได้ แต่ทุกวันนี้หนี้รัฐบาลของไทยนั้นสามารถพัฒนา แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ หรือก่อให้เกิดรายได้มากน้อยเช่นไร??? นี่เป็นคำถามที่คนไทยต้องถาม และรัฐบาลต้องตอบ

ภป-ศกขาลง1

       และจากดัชนีหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นแบบนี้ ก่อนที่ประเทศไทยจะมีรัฐบาลใหม่ เชื่อว่าหนี้สาธารณะของไทยมีโอกาสที่จะทะลุ 7 ล้านล้านบาทสูงมาก!!!

 

 

Reference

http://www.pdmo.go.th/th/public-debt/debt-outstanding?ft=monthly&ms=1&ys=2015&me=2&ye=2019

 

Share.

About Author

Comments are closed.