ผลวิจัยชี้คนไทยเป็น “หนี้” มากขึ้น เร็วขึ้น และนานขึ้น!!!

0

ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไทยนั้นถือเป็นปัญหาที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง ตลอดระยะเวลาหลายปีมานี้ 1 ในปัญหาทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเงียบๆ คือ ภาระหนี้สินของประชาชนไทย ซึ่งสะท้อนมาจากปัจจัย และปัญหาทางเศรษฐกิจอื่นๆ โดยเฉพาะสถิติของหนี้ครัวเรือนในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนล่าสุดเป็นอันดับที่ 10 ของโลก และอันดับที่ 3 ของเอเชียไปแล้ว

รายงานการวิจัยของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้เปิดเผยข้อมูลจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือเครดิตบูโร พบว่า

1.คนไทยเริ่มเป็นหนี้เร็วขึ้น และเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย โดยสัดส่วนของกลุ่มคนวัยเริ่มทำงานในช่วงอายุ 25 – 35 ปี กว่าครึ่งหนึ่งมีหนี้จากสินเชื่ออุปโภคบริโภค และหนี้บัตรเครดิต ซึ่งช่วงอายุดังกล่าวเป็นช่วงอายุที่มีสัดส่วนคนเป็นหนี้มากที่สุด และลูกหนี้ในกลุ่มนี้มีสัดส่วนถึง 1 ใน 5 ที่เป็นหนี้เสีย หรือ  NPL

2.คนไทยเป็นหนี้นานขึ้น หนี้สินของคนไทยนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงอายุ 20 ปลายถึง 30 ปี และคงปริมาณหนี้ในระดับสูงตลอดวัยทำงาน อีกทั้งภาวะหนี้สินไม่ได้ลดลงแม้ถึงวัยเกษียณ สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะไม่มั่นคงทางการเงินของคนไทย

3.คนไทยมีหนี้สินมากขึ้น ค่ามัธยฐานของหนี้สินต่อหัวของคนไทยนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวในระยะเวลาเพียง 6 ปี โดยเพิ่มจาก 70,000 บาทต่อคนในปี 2553 เป็น 150,000 บาทในปี 2559

ข้อมูลจากงานวิจัยดังกล่าวยังระบุต่อไปว่ามากกว่า 16% หรือกว่า 3 ล้านคนของผู้มีหนี้สิน นั้นค้างชำระหนี้นานเกิน 90 วัน ซึ่งเป็นหนี้ในส่วนที่ต้องมีการทวงถามและดำเนินการตามกฎหมาย อันเป็นสถานการณ์ที่ล่อแหลมทางการเงินของสังคมไทย

กราฟิกonline_GDP

  สถิติด้านหนี้ครัวเรือนของไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 พบว่า หนี้ครัวเรือนของไทยมีมากถึง 12.8 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อนหน้า และคิดเป็น 78.6% ต่อ GDP และในไตรมาสแรกของปี 2562 หนี้ครัวเรือนก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มูลหนี้ส่วนใหญ่ มาจากการขยายตัวของสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต ซึ่งเพิ่มขึ้น 3 และ 5 เท่าจากปีก่อนตามลำดับ ในขณะที่มูลหนี้จากสินเชื่อรถยนต์ โตขึ้น 4 เท่าจากปีก่อน หนี้ส่วนใหญ่อยู่ในสินเชื่ออุปโภคและบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในสัดส่วนที่สูงมาก

w644

นอกจากนี้สัดส่วนหนี้ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นยังไม่รวมกับหนี้นอกระบบที่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน มีเพียงการคาดการณ์จากสถาบันการเงิน เช่น บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ที่คาดว่าคนไทยมีหนี้นอกระบบประมาณ 640,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5% ของหนี้ครัวเรือน 12.8 ล้านล้านบาท อ้างอิงเฉลี่ยจากข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1.3 ล้านคน มีหนี้สินเฉลี่ย 65,000 บาทต่อคน

หุ้นร่วง4-700x466

แต่ตัวเลขหนี้นอกระบบดังกล่าวก็เป็นเพียงแค่ประมาณการ ยังไม่ใช่ตัวเลขจริง แต่ที่แน่ชัดก็คือหนี้นอกระบบนั้น ส่วนใหญ่เป็นหนี้ของบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติจะกู้เงินในระบบได้ จากการทำงานที่ไม่แน่นอน หรือติดเครดิตบูโร ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้นั้นเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง และมีปัญหาทางการเงินค่อนข้างมาก อีกทั้งยังต้องรับภาระดอกเบี้ยที่สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย

  ปัญหาหนี้สินของคนไทยนั้น เป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่ไม่เหมาะสมกับรายได้ ภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ การว่างงาน การส่งออกที่ไม่ดี และอีกหลายปัญหาสะสม คำถามก็คือ รัฐบาลประยุทธ์ 2 นั้นจะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้าประเทศไทยได้หรือไม่ เพราะวันนี้สถานการณ์เศรษฐกิจ และหนี้สินของประชาชนนั้น ถึงขั้นวิกฤติแล้ว!!!

 

Reference

https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/MonetPolicyComittee/MPR/BOX_MPR/BOX_2_3_MPR_TH_Mar19.pdf

https://www.khaosod.co.th/politics/news_2590623

https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?release=y&ref=M&id=dnc4eDVtam1SWG89

 

Share.

About Author

Comments are closed.