หนี้ครัวเรือนไทยสูงสุดเป็นประวัติการ ด้าน NPL ทะลุ 127,000 ล้านบาท!!!

0

เศรษฐกิจของไทยในวันนี้เป็นที่รับรู้กันว่ามีปัญหาค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะใช้คำว่า ตกต่ำ ถดถอย ติดลบ หรืออะไรก็แล้วแต่ ความเป็นจริงก็คือไม่ได้เป็นสภาพเศรษฐกิจที่ดี ล่าสุดยิ่งน่าตกใจเมื่อมีการเปิดเผยตัวเลขหนี้ครัวเรือนของไทยซึ่งสูงถึง 12.97 ล้านล้านบาท

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ ได้เปิดเผยตัวเลขหนี้ครัวเรือนประจำไตรมาสแรกของปี 2562 ว่ามีปริมาณมากถึง 12.97 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.3% จากไตรมาสก่อนหน้า คิดเป็น 78.7% ต่อ GDP ซึ่งตัวเลขหนี้ครัวเรือนดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลหนี้ครัวเรือนของไทยย้อนหลังจากปี 1991-2018 โดย Trading Economics พบว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเป็นประวัติการ

thailand-households-debt-to-gdp

โดยข้อมูลย้อนหลังหนี้ครัวเรือนของไทยตั้งแต่ปี 1991-2018 ต่ำสุดอยู่ที่ 25.40% ในปี 1991 และสูงสุดที่ 70.90% ในปี 2015 ดังนั้นตัวเลขหนี้ครัวเรือนล่าสุดที่สภาพัฒน์ระบุว่ามีมากถึง 78.7% จึงเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดของประเทศไทยแล้ว ที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือ สัดส่วนของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ในไตรมาสที่สองของปี 2562 ที่เพิ่มขึ้นถึง 10% คิดเป็นมูลค่ามากถึง 127,439 ล้านบาท และหากแยกสัดส่วนของ NPL แล้วพบว่า NPL ในส่วนการเช่าซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้นถึง 32.3% และ NPL ในส่วนของบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น 12.5%

CreditCards01.original

ที่สำคัญคือข้อมูลหนี้ครัวเรือนของไทยในวันนี้ ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มีสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP สูงเป็นอันดับที่ 2 ของเอเชีย และเป็นอันดับที่ 11 ของโลกไปแล้ว

ตัวเลขหนี้ครัวเรือนและ NPL ของไทยนั้นสะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจในส่วนของภาคประชาชนได้เป็นอย่างดี การเพิ่มขึ้นของหนี้ครัวเรือนเช่นนี้ แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของหนี้สินของประชาชน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม และ NPL ที่เพิ่มขึ้นก็แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการชำระหนี้ที่ลดลงของประชาชนเช่นกัน

EyWwB5WU57MYnKOuFBpM0Da708Kplsx3pHFK3k261aS8Lvo4PkxSrG

นักวิชาการจำนวนมากออกมาให้คำแนะนำเรื่องภาวะหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นโดยระบุว่า “ผู้บริโภคเองก็ต้องปรับพฤติกรรม ถ้าไม่มีความจำเป็นก็อย่าเป็นหนี้” ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการเป็นหนี้อาจไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมเท่านั้น แต่อาจเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้รายได้ของประชาชนไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต จนทำให้ต้องก่อหนี้สินเพิ่มขึ้น และนำไปสู่ปัญหา NPL ที่เพิ่มสูงขึ้นตามมา

4DQpjUtzLUwmJZZPG2bz2dIYRsahYMMp8g5XD6lfUNST

ดังนั้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ รวมไปถึงปัญหาเรื่องรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตจึงเป็นโจทย์สำคัญที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน!!!

 

Reference

https://www.khaosod.co.th/economics/news_2866715

https://tradingeconomics.com/thailand/households-debt-to-gdp

 

Share.

About Author

Comments are closed.