หนี้ครัวเรือนทำพิษ!!! สมาคมธนาคารไทยจ่อทบทวนโปรผ่อน 0%

0

ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กำลังเป็นปัญหาที่ภาครัฐและเอกชนกำลังกังวล โดยล่าสุดสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมทบทวนการจัดโปรโมชั่นผ่อน 0% ในบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆ เนื่องจากมองว่าเป็นการก่อหนี้ที่ไม่จำเป็น

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทยและกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย(KBANK) ระบุว่าหนี้ครัวเรือนของไทยกำลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันสัดส่วนหนี้ครัวเรือนอยู่ที่ 78.7% ต่อ GDP แยกเป็นหนี้ส่วนบุคคล 34% หนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 33% หนี้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ 18% หนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 12% และหนี้บัตรเครดิต 3% ซึ่งภาพรวมของหนี้ครัวเรือนยังอยู่ในภาวะที่สามารถบริหารจัดการได้ ยังไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจและการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ แต่หากหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นไปถึงระดับ 84% ต่อ GDP จะเริ่มส่งผลกระทบ

4DQpjUtzLUwmJZZPDejO5YFbfbJ7IVgJjosy0oyGQQyO

ดังนั้นธนาคารจึงมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงการพิจารณาปล่อยสินเชื่อต่างๆมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการลดการก่อหนี้ครัวเรือน โดยเฉพาะรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือเกินความจำเป็น ซึ่งธนาคารจะมีการทบทวนการปล่อยสินเชื่อรูปแบบดังกล่าว เช่น โปรโมชั่นการผ่อนชำระ 0% แบบ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 10 เดือน ผ่านบัตรเครดิตซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคกลุ่มหนึ่ง ซึ่งรายการผ่อนสินค้าเหล่านั้นมีตั้งแต่ โปรแกรมท่องเที่ยว สินค้าราคาแพง โทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ

lazada-ผ่อน-0-10-เดือน

  อย่างไรก็ตามน่าสนใจว่าการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อโดยเฉพาะโปรโมชั่นผ่อนสินค้า 0% ผ่านบัตรเครดิต จะเป็นการแก้ไขปัญหาหรือไม่ จริงอยู่นี่เป็นการลดการสร้างหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการ แต่เมื่อพิจารณาสัดส่วนของหนี้ครัวเรือนในปัจจุบันมีเพียง 3% ที่เป็นหนี้จากบัตรเครดิต อีกทั้งผู้ที่มีบัตรเครดิตส่วนใหญ่คือผู้ที่มีเครดิตและคุณสมบัติทางการชำระหนี้ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจากธนาคารในระดับหนึ่ง การไปลดโปรโมชั่นผ่อน 0% อาจจะส่งผลกระทบให้การบริโภคหดตัวลงอีกหรือไม่???

Big-banner-Credit-Cards

สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน คือ การแก้ไขปัญหาเรื่องรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และ การพิจารณาควบคุมปริมาณ NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ มากกว่าการมาตัดลดช่องทางการสร้างหนี้ใหม่ เพราะหากรายได้ไม่เพียงพอ แม้จะไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ ประชาชนก็จำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนอื่นเท่าที่สามารถทำได้ แม้จะเป็นเงินกู้นอกระบบก็จำเป็นต้องยอม อันจะนำไปสู่ปัญหาอื่นตามมาอีกนั่นเอง!!!

 

Reference

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_2896434

 

Share.

About Author

Comments are closed.