ยังน่าห่วง!!! อัตราว่างงานสิงหาคม 62 ทะลุ 3.82 แสนคน!!!

0

ปัญหาเศรษฐกิจที่สำคัญอีกประการของประเทศไทยในปัจจุบันก็คือปัญหาการว่างงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบต่อรายได้ของประชาชนโดยตรง และเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานหลายปีของไทย โดยล่าสุดรายงานภาวะการทำงานของประชากรไทยเดือนสิงหาคม 2562 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่ามีประชาชนไทยว่างงานมากถึงกว่า 3.82 แสนคน

รายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลการทำงานของประชาชนไทยในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า มีจำนวนผู้ว่างงานประมาณ 382,000 คน ซึ่งลดลงกว่าเดือนกรกฎาคม 2562 ประมาณ 54,000 คน แต่ทั้งนี้ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นและลดลงนี้ถือว่าอยู่ในระดับสูง เพราะจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนมิถุนายน 2562 มีจำนวนผู้ว่างงาน 363,000 คน แต่เดือนกรกฎาคม 2562 มีจำนวนผู้ว่างงานมากถึง 436,000 คนเพิ่มมากขึ้นถึง 73,000 คน

01

อีกทั้งสัดส่วนของระดับการศึกษาต่ออัตราผู้ว่างงานยังพบว่าผู้ที่มีอัตราการว่างงานมากที่สุด คือ ผู้มีความรู้ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในขณะที่อัตราการว่างงานของผู้ที่เคยทำงานและไม่เคยทำงานมาก่อนอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน

02

ประเด็นสำคัญก็คือ รายงานดังกล่าวนั้นระบุว่าสัดส่วนผู้มีงานทำของประชากรไทยมีมากถึง 37.62 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่มีงานทำในภาคเกษตรกรรมมากถึง 12.33 ล้านคน คำถามที่น่าสนใจก็คือกลุ่มบุคคลที่ทำอาชีพเกษตรกรรมนั้นถือเป็นผู้มีงานทำ และมีรายได้ทั้งหมดจริงหรือไม่???

03

อย่าลืมว่าอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน และมีปัจจัยปัญหามากมาย ซึ่งอาจทำให้คนกลุ่มนี้บางส่วนซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่ามากหรือน้อยแค่ไหน ที่อาจไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต อันจะเป็นปัญหาตั้งต้นไปยังปัญหาอื่นๆ เช่น หนี้ครัวเรือน แรงงานล้นระบบ ปัญหารายได้ไม่เพียงพอ ฯลฯ

ว่างงาน

จากสัดส่วนอัตราการว่างงานในปัจจุบัน และปัญหาของกลุ่มผู้ทำอาชีพเกษตรกรรมจึงเป็นปัญหาหลักอีกเรื่องของเศรษฐกิจไทยที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และที่น่าเป็นห่วงก็คือตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ คำถามก็คือรัฐบาลใหม่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จะแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่???

 

Reference

http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ด้านสังคม/สาขาแรงงาน/ภาวะการทำงานของประชากร/2562/Report_08-62.pdf

 

Share.

About Author

Comments are closed.